Pożegnanie prof. STANISŁAWA NAWROCKIEGO

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamia, że dnia 30 listopada 2021 roku

zmarł w wieku 94 lat

Profesor dr hab., dr h.c. STANISŁAW NAWROCKI

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Wybitny uczony zajmujący się zagadnieniami uprawy roli i roślin oraz metod użyźniania gleb.

Dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach (od 1968-1991).

Członek Prezydium PAN (1975-80).

Współzałożyciel Oddziału PAN w Lublinie

Członek komitetów PAN, w tym Komitetu Agrofizyki PAN

i rad naukowych Instytutów Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie (od 1975) oraz Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (od 1999-2014).

Uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, licznymi medalami i prestiżowymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi za działalność naukową, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem im. Michała Oczapowskiego PAN.

W Zmarłym tracimy bliskiego Przyjaciela i cenionego Uczonego

Prezes, Członkowie i Pracownicy Oddziału PAN w Lublinie

Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Babinie w dniu 4.12.2021 r. o godz. 11.00.

Po nabożeństwie nastąpi pogrzeb na Cmentarzu Parafialnym w Babinie.