TEKA
Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych VIII/2013.
Commission of Polish-Ukrainian Cultural Ties

Spis treści - plik PDF


Redakcja - plik PDF


Wstęp - plik PDFUkrainian cinema: the signs of invisible changes pełny artykuł (full article) - plik PDF

Larysa Briuchowecka"Kulturowi terroryści". Problemy artysty we współczesnym życiu teatralnym Ukrainy - pełny artykuł (full article) - plik PDF

"Cultural terrorists". The artist's problems in contemporary theatrical life of Ukraine - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Joanna BobulaThe problem of connections between the nativity scene and the ukrainian bumpy terrain - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Witalij JakubowskiUAnet, ukraińskie słownictwo informatyczne - fakt czy melodia przyszłości? Rozważania językoznawcy - pełny artykuł (full article) - plik PDF

UAnet - ukrainian it vocabulary - a matter of fact or the distant future? Linguistic deliberations- pełny artykuł (full article) - plik PDF

Przemysław JóŸwikiewiczWspółczesne literaturoznawstwo ukraińskie: sytuacja nieustającego "między" - pełny artykuł (full article) - plik PDF

The contemporary literary studies in ukraine: the position of a continual "between" - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Stefania AndrusiwBarok jako punkt odniesienia we wspołczesnych ukraińskich badaniach literaturoznawczych - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Baroque as a reference point in the contemporary ukrainian studies - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Mirosława Kawecka20 lat bez cenzury. Kierunki zmian współczesnej prozy ukraińskiej - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Twenty years without censorship. The directions of changes in the modern ukrainian prose - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Albert NowackiOksana Zabuzhko: "an author's death" and the sample of tekstual rekonstruction/providence - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Ałła KrasnokutskaWymiar religijny poezji polskiej w tłumaczeniach ukraińskich: tłumacz jako bariera - pełny artykuł (full article) - plik PDF

The religious dimension of the polish poetry in ukrainian translations: the translator as the obstacle- pełny artykuł (full article) - plik PDF

Andrij SawenecSymmetrical approach in forming the sacral architecture: The traditional and contemporary experiences - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Ołeh BodnarMariana Maciejewskiego spotkania z Ukrainą - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Wacław Pyczek 

Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN

 
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl