Komisje Oddziału PAN w Lublinie

Przy Oddziale PAN w Lublinie działa 18 Komisji Oddziałowych, skupiających ponad 700 członków.
Są to (w kolejności powstania):

 • Komisja Chemii Plazmy Niskotemperaturowej;
 • Komisja Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie;
 • Komisja Biotechnologii;
 • Komisja Filozoficzno-Przyrodnicza;
 • Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa;
 • Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych;
 • Komisja Rolnictwa i Weterynarii;
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego;
 • Komisja Ekonomii i Zarządzania;
 • Komisja Historyczna;
 • Komisja Nauk Inżynieryjno - Technicznych;
 • Komisja Nauk Medycznych - Sekcja Medycyny Wsi;
 • Komisja Prawnicza;
 • Komisja Nauk Nieliniowych;
 • Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych;
 • Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych;
 • Komisja Teologii
 • Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej
 • Komisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału PAN w Lublinie

SKŁAD KOMISJI ODDZIAŁU PAN W LUBLINIE:

KOMISJA CHEMII PLAZMY NISKOTEMPERATUROWEJ O.L. PAN (powstała 14.09.1998)

 1. Prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska, PL Lublin (Przewodnicząca Komisji)
 2. Dr hab. Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL, PL Lublin (Wiceprzewodnicząca Komisji),
 3. Dr Grzegorz Komarzyniec, (Sekretarz Komisji) PL Lublin
 4. Dr inż. Artur Boguta, PL, Lublin
 5. Dr Jarosław Diatczyk, PL Lublin
 6. Dr Dariusz Dziadko, PL Lublin
 7. Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL Lublin
 8. Dr hab. inż. Marcin Hołub, ZUT Szczecin
 9. Dr inż. Marek Horyński, PL Lublin
 10. Dr hab. Andrzej Huczko, prof. UW, UW Warszawa
 11. Prof. dr hab. Tadeusz Janowski, PL Lublin
 12. Dr inż. Sławomir Jodzis, PW Warszawa
 13. Dr Lucyna Kapka-Skrzypczak, IMW, Lublin
 14. Dr hab. Lesław Karpiński, IFPiLM Warszawa
 15. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołaciński, PŁ ŁodŸ
 16. Dr inż. Joanna Kozieł, PL Lublin
 17. Prof. dr hab. Hubert Lange, UW, Warszawa
 18. Dr inż. Jacek Majcher, PL, Lublin
 19. Dr Szymon Malinowski PL Lublin
 20. Dr inż. Paweł Mazurek, prof. uczelni PL, Lublin
 21. Prof. dr hab. Jerzy Mizeraczyk, IMP PAN Gdańsk
 22. Dr Teresa Opalińska, IChP Warszawa
 23. Dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. uczelni PL Lublin
 24. Dr hab. inż. Grzegorz Raniszewski, PŁ ŁodŸ
 25. Dr Andrzej Resztak, PW Warszawa
 26. Dr Małgorzata Rzšczyńska, PL Lublin
 27. Dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. uczelni PŁ, ŁódŸ?
 28. Dr inż. Teresa Szymura, PL Lublin
 29. Prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski, PŁ, CBMiM PAN ŁodŸ,
 30. Dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. uczelni PL Lublin
 31. Dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL, KUL Lublin
 32. Dr inż. Mariusz Wroński, PL Lublin
 33. Prof. dr hab. Aleksander Wróbel, CBMiM PAN ŁodŸ, PŁ
 34. Dr hab. Józef Zon, prof.KUL, KUL Lublin
 35. Prof. dr hab. inż. Wiesław Żyrnicki, PWr Wrocław

Członkowie zagraniczni:

 1. Prof. Shin-ichi Aoqui, University of Sojo, Kumamoto, Japonia
 2. Prof. Mirko Černák, Masaryk University, Czechy
 3. Prof. Albin Czernichowski, Universitee d'Orleans, Francja
 4. Prof. Valeriy Ya. Chernyak, Taras Shevchenko National University, Ukraina
 5. Prof. Kenji Ebihara, Environment and Energy Laboratory, Fukuoka, Japonia
 6. Dr Tony Herbert, Dow Cornnig Corporation, Cork, Irlandia
 7. Prof. Tairo Ito, Musashi Institute of Technology, Tokyo, Japonia USA
 8. Prof. Jan Janca, Uniwersytet w Brnie, Czechy
 9. Prof. Masuhiro Kogoma, Sophia University, Tokio, Japonia
 10. Prof. Paweł Kozłowski, University of Louisville, Kentucky, USA
 11. Dr Fumiaki Mitsugi, Kumamoto University, Japan
 12. Prof. Mehmet MUTLU, Hacettepe University, Turcja
 13. Prof. Satiko Okazaki, Sophia University, Japonia
 14. Prof. Dong-Wha PARK, INHA University, Korea
 15. Prof. Gerhard Pietsch, Technische Universität, Aachen, Niemcy
 16. Prof. Massimo Rea, Universita di Padova, Włochy
 17. Prof. Takao Sakai, Musashi Institut of Technology, Tokyo, Japonia
 18. Dr Bong S. Shim, INHA University, Korea
 19. Prof. Hans-Erich Wagner, Universität in Greifswald, Niemcy
 20. Prof. Chobei Yamabe, University of Saga, Japonia

KOMISJA PODSTAW I ZASTOSOWAŃ FIZYKI I CHEMII W TECHNICE, ROLNICTWIE I MEDYCYNIE O.L. PAN (powstała 10.03.2000)

 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas (Przewodniczący Komisji), PL Lublin
 2. Prof. dr hab. Barbara Surowska, (Wiceprzewodnicząca Komisji), Przewodnicząca Sekcji Techniki, PL Lublin
 3. Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS, (Wiceprzewodnicząca Komisji), Przewodnicząca Sekcji Chemii, UMCS
 4. Dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS, (Wiceprzewodniczący Komisji), Przewodniczący Sekcji Fizyki, UMCS Lublin
 5. Dr inż. Grzegorz Koszałka, prof. PL, (Sekretarz Naukowy Komisji), Sekcja Techniki, PL Lublin

 6. Sekcja Fizyki
 7. Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski, IA PAN
 8. Dr inż. Jacek Gowin, UP Lublin
 9. Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, UMCS Lublin
 10. Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. WSEI, WSEI Lublin
 11. Prof. dr hab. Józef Horabik, IA PAN
 12. Prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz, IA PAN
 13. Dr hab. Bogdan Księżopolski, UMCS Lublin
 14. Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, UM Lublin
 15. Prof. dr hab. Keshra Sangwal, PL Lublin
 16. Prof. dr hab. Cezary Sławiński, IA PAN
 17. Prof. dr hab. Karol Wysokiński, UMCS Lublin
 18. Sekcja Chemii
 19. Dr Ewaryst Mendyk, UMCS Lublin
 20. Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (filia w Lublinie, UMCS)
 21. Prof. dr hab. Władysław Rudziński, UMCS
 22. Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, UMCS
 23. Prof. dr hab. Zofia Sokołowska, IA PAN
 24. Prof. dr hab. Zofia Stępniewska, KUL
 25. Dr hab. Paweł Szabelski,prof. UMCS, UMCS Lublin
 26. Sekcja Techniki
 27. Prof. dr hab. Teresa Bachanek, UM Lublin
 28. Dr inż. Grzegorz Bartnik, UP Lublin
 29. Dr hab. inż Małgorzata Grądzka-Dahlke, PB Białystok
 30. Dr Kamila Hasilova, Akademia Obrony w Brnie, Republika Czeska
 31. Dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof. PL, PL Lublin
 32. Dr inż. Piotr Ignaciuk, PL Lublin
 33. Prof. dr hab. inż. Józef Jonak, PL Lublin
 34. Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL, PL Lublin
 35. Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta, PL Lublin
 36. Dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. WSOSP, WSOSP Dęblin
 37. Prof. dr hab. inż. Andrzej Kusz, UP Lublin
 38. Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, UM Lublin
 39. Dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. WSEI, WSEI Lublin
 40. Dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, prof. PL, PL Lublin
 41. Dr hab. n. med. Agata Niewczas, UM Lublin
 42. Dr hab. inż. Krzysztof Olejnik, prof. PO, Politechnika Opolska
 43. Prof. dr hab. inż. Marek Opielak, PL Lublin
 44. Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, PRz Rzeszów
 45. Prof. dr hab. Inż. Wiesław Piekarski, UP Lublin
 46. Dr hab.inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, ITS Warszawa
 47. Dr hab. inż David Valis, Akademia Obrony w Brnie, Republika Czeska
 48. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, PL Lublin
 49. Dr hab. Paweł Żukowski, prof. PL, PL Lublin

KOMISJA BIOTECHNOLOGII O.L. PAN (powstała 10.03.2000)

 1. Prof. dr hab. Jerzy Rogalski, (Przewodniczący Komisji), UMCS Lublin
 2. Prof. dr hab. Jan Fiedurek (Wiceprzewodniczący Komisji), UMCS Lublin
 3. Dr hab. Marta Palusińska-Szysz, prof. UMCS ( Sekretarz Komisji)
 4. Prof. dr hab. Teresa Jakubowicz, UMCS Lublin
 5. Prof. dr hab. Jerzy Jamroz, UP, Lublin
 6. Dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, prof. UMCS, Lublin
 7. Dr hab. Jolanta Jaroszuk- Ściseł, UMCS, Lublin
 8. Dr Monika Janczarek, (Sekretarz Komisji), UMCS Lublin
 9. Prof. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 10. Dr hab. Krzysztof Grzywnowicz, prof. UMCS, UMCS Lublin
 11. Dr Józef Kaczor, UMCS Lublin
 12. Prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń, UMCS, Lublin
 13. Prof. dr hab. Jacek Kuźmak, PIWet-PIB Puławy
 14. Prof. dr hab. Wanda Małek, UMCS Lublin
 15. Dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, UMCS, Lublin
 16. Prof. dr hab. Jerzy Rogalski, UMCS Lublin
 17. Prof. dr hab. Wojciech Rzeski, UMCS Lublin
 18. Prof. dr hab. Anna Skorupska, UMCS Lublin
 19. Dr hab. Magdalena Staszczak, UMCS, Lublin
 20. Prof. dr hab. Janusz Szczodrak, UMCS Lublin
 21. Prof. dr hab. Renata Śnieżko, UMCS Lublin
 22. Dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska, prof. UMCS, UMCS Lublin
 23. Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, UP Lublin
 24. Prof. dr hab. Marek Tchórzewski,UMCS, Lublin
 25. Prof. dr hab. Jacek Wojcierowski, UM Lublin
 26. Dr hab. Adam Waśko, UP, Lublin
 27. Dr hab. Adrian Wiater,UMCS, Lublin
 28. Dr Iwona Wojda, UMCS Lublin

KOMISJA FILOZOFICZNO-PRZYRODNICZA O.L. PAN (powstała 06.10.2000)

 1. Prof. dr hab. Marek Hetmański, (Przewodniczący Komisji), UMCS Lublin
 2. Dr Marcin Rzšdeczka, (Sekretarz Komisji), UMCS Lublin
 3. Prof. dr hab. Kazimierz Jałochowski, UMCS Lublin
 4. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, UZ Zielona Góra
 5. Prof. dr hab. Elżbieta Kałuszyńska, UWM Olsztyn
 6. Dr hab. Andrzej Kuczumow, prof. KUL, KUL Lublin
 7. Dr hab. Andrzej Łukasik, UMCS Lublin
 8. Dr Anna Matuszewska, UMCS Lublin
 9. Dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS, UMCS Lublin
 10. Dr Grzegorz Nowak, UMCS Lublin
 11. Prof. dr hab. Robert Piłat, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 12. Dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL, KUL Lublin
 13. Prof. dr hab. Wojciech Sady, UMCS Lublin
 14. Prof. dr hab. Michał Tempczyk, UMK Toruń
 15. Prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki, UMCS Lublin
 16. Dr Andrzej Zykubek, KUL Lublin

KOMISJA MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA O.L. PAN (powstała 14.11.2000)

 1. Prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski (Przewodniczący Komisji), UP Lublin
 2. Prof. dr hab. Jerzy Grudziński, (Wiceprzewodniczący Komisji) UP Lublin
 3. Prof. dr hab. Andrzej Ambrozik, Politechnika Świętokrzyska
 4. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko, UP Lublin
 5. Prof. dr hab. inż. Andrzej Baliński, Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 6. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Białczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 7. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Burski, UP Lublin
 8. Prof. dr hab. Kazimierz Dreszer, UP Lublin
 9. Dr hab. Dariusz Dziki, UP
 10. Prof. dr hab. Janusz Grzelka, PCz Częstochowa
 11. Prof nadzw. dr inż. Aleksander Karwiński, Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 12. Prof. dr hab. Stanisław Kokoszka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 13. Prof. dr hab. Józef Kowalczuk, UP Lublin
 14. Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 15. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Kusińska, UP Lublin
 16. Prof. dr hab. Andrzej Kusz, UP Lublin
 17. Prof. dr hab. Janusz Laskowski, UP Lublin
 18. Prof. dr hab. Kazimierz Lejda, Politechnika Rzeszowska
 19. Prof. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz, Politechnika Koszalińska
 20. Prof. dr hab. Jerzy Merkisz, Politechnika Poznańska
 21. Prof. dr hab. Leszek Mościcki, UP Lublin
 22. Prof. dr hab. Janusz Mysłowski, Uniwersytet Technologiczny Szczecin
 23. Prof. dr hab. Jaromir Mysłowski, UT Szczecin
 24. Prof. dr hab. inż. Ignacy Niedziółka, UP Lublin
 25. Dr hab. Marian Panasiewicz, UP Lublin
 26. Prof. dr hab. Henryk Sobczuk, PL Lublin, Przedstawicielstwo PAN w Kijowie
 27. Prof. dr hab. Stanisław Sosnowski, Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna Rzeszów
 28. Prof. dr hab. Andrzej Stępniewski, UP Lublin
 29. Prof. dr hab. Jarosław Stryczek, PW Wrocław
 30. Dr inż. Mariusz Szymanek, UP Lublin
 31. Prof. Dr hab. Beata Śląska-Grzywna, UP Lublin
 32. Prof. dr hab. Wojciech Tanaś, UP Lublin
 33. Prof. dr hab. Małgorzata Trojanowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 34. Prof. dr hab. Henryk Tylicki, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy Bydgoszcz
 35. Dr hab. Janusz Wojdalski, prof. SGGW, SGGW Warszawa
 36. Prof. dr hab. Tadeusz Złoto, Politechnika Częstochowska
 37. Prof.dr hab. Andrzej Marczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 38. Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. dr hab. Stepan Kovalyshyn, (Przewodniczący Komisji), Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina
  2. Prof. dr hab. Ilya Nikolenko, Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Symferopolu,Ukraina
  3. Prof. dr hab.Nikołaj Bakum, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko,Ukraina
  4. Prof. dr hab. Vadim Bredikhin,Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko, Ukraina
  5. Prof. dr hab. Vitaliy Boyarchuk, Lwowski Uniwersytet Narodowy, Dublany, Ukraina
  6. Prof. dr hab. Anatoliy Boyko, Kijów, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska Nauk Ukrainy
  7. Prof. dr hab. Volodymyr Bułgakov, Narodowa Akademia Nauk Agrarnych, Ukraina
  8. Prof. dr inż. Jurij Borchalenko, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im., Petro Vasylenko, Ukraina
  9. Prof. dr inż. Ivan Boiko, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko, Ukraina
  10. Prof. dr hab. Konstantin Dumenko, Rolniczy Narodowy Uniwersytet w Mykołajewie, Ukraina
  11. Prof. dr hab. Alexander Dworetsky, Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu, Ukraina
  12. Prof. dr hab. Stepan Epoyan, Charków, Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina
  13. Prof. dr hab. Sergiey Fedorkin, Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Symferopolu, Ukraina
  14. Prof. dr. hab. Yevhen Fornalchyk, Politechnika Lwowska
  15. Prof. dr hab. Dmitriy Goncharenko, Charków, Narodowy Uniwersetet Budownictwa i Architektury
  16. Prof. LPBU Janssen, Groningen, Holandia
  17. Prof. dr hab. Volodymyr Kobzev, Charków, Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki
  18. Prof. dr hab. Woldymyr Kravchuk, Kijów, Instytut Badawczy im. Pohoritogo
  19. Dr. hab. Siergiej Krawczenko, Ukraina
  20. Prof. dr hab. Petro Kulikov, Kijów, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina
  21. Prof. dr inż. Sergiy Kyuchev, Tavricheskiy Narodowy Universytet Agrotechnologii Ukrainy
  22. Doc. dr Pawel Lavriniev, Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Mykołayewie, Ukraina
  23. Prof. dr hab. Vyatzeskaw Loweykin, Kijów, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska Nauk Ukrainy
  24. Prof. Mykola Lysychenko, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej, Ukraina
  25. Prof. dr hab. Siergiej Kharchenko, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej, Ukraina
  26. Prof. dr hab. Mykola Medykovskyy, Politechnika Lwowska
  27. Prof. dr hab. Oleksandr Miroshnyk, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko
  28. Prof. dr hab. Jaroslaw Mykhajlovych, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko, Ukraina
  29. Prof. dr hab. Aleksandr Morozov, Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Symferopolu, Ukraina
  30. Prof. dr inż. Oleksandr Nanka, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im, Petro VBasylenko, Ukraina
  31. Prof. dr hab. Ołeksander Naumenko , Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Symferopolu, Ukraina
  32. Prof. dr inż. Iwan Nazarenko, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina
  33. Prof. dr hab. Stanisław Nikolajenko, Narodowy Uniwersytet Bioresursiw i Pryrodowykorystania w Kijowie, Ukraina
  34. Prof. dr hab. Andrzej Nowicki, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska, Kijów, Ukraina
  35. Prof. dr hab. Gennadiy Oborski, Politechnika Odeska, Ukraina
  36. Prof. dr hab. Sergiy Pastushenko, Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Chersonii, Ukraina
  37. Prof. dr hab. Vitaliy Ploskiy, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina
  38. Prof. dr hab. Ivan Rohowski, Narodowy Uniwersytet Bioresursiw i Pryrodowykorystania w Kijowie, Ukraina
  39. Prof. dr hab. Zinovii Ruzhylo, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska, Kijów, Ukraina
  40. Dr Taras Shchur, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy,Ukraina
  41. Prof. dr hab. Viacheslav Shebanin, Rolniczy Narodowy Uniwersytet w Mykołajewie
  42. Prof. dr Povilas A. Sirvydas, Litewski Uniwersytet Rolniczy, Kowno, Litwa
  43. Prof. dr inż. Volodymyr Semencov, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko, Ukraina
  44. Prof. dr hab. Volodymyr Snitynski, Dublany, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy
  45. Prof. dr hab. inż. Liudvikas Spokas, Litewski Uniwersytet Rolniczy Kowno, Litwa
  46. Prof. dr hab. Mikhail Sukach, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina
  47. Prof. dr hab. inż. Georgij Tayanowski, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku, Białoruś
  48. Prof. dr hab. Andriy Teviashev, Uniwersytet Narodowy Radioelektroniki w Charkowie
  49. Prof. dr hab. Oleg Zajcev, Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Symferopolu, Ukraina
  50. Prof. dr hab. Dainis Viesturs, Uniwersytet Rolniczy w Ulbroku, Łotwa
  51. Prof. dr inż. Dmytro Voytjuk, Narodowy Uniwersytet Bioresursiw i Pryrodowykorystania w Kijowie, Ukraina
  52. Prof. dr inż. Valery Voytjuk, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina
  53. Prof. dr inż. Fornalchyk Yevhen,Politechnika Lwowska, Ukraina
  54. Prof. dr inż. Anatolij Yakovenko, Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Odessie, Ukraina

  KOMISJA POLSKO-UKRAIŃSKICH ZWIĄZKÓW KULTUROWYCH O.L. PAN (powstała 30.03.2001)

  1. Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Przewodnicząca Komisji), KUL Lublin
  2. Prof. dr hab. Feliks Czyżewski, UMCS Lublin (Wiceprzewodniczący Komisji)
  3. Dr Albert Nowacki ( Sekretarz Komisji)
  4. Dr Mateusz Jastrzębski (Sekretarz Techniczny Komisji), UMCS Lublin
  5. Prof. dr hab. Jan Adamowski, UMCS Lublin
  6. Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, UMCS Lublin
  7. Ks. dr Stefan Batruch, KUL Lublin
  8. Dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj, UMCS Lublin
  9. Ks. dr Grzegorz Głšb, KUL Lublin
  10. Dr Tadeusz Karabowicz, UMCS Lublin
  11. Dr Mirosława Kawecka, PWSZ Chełm
  12. Prof. dr hab. Władysław Makarski, KUL Lublin
  13. Ks. prof. Stanisław C. Napiórkowski, KUL Lublin
  14. Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. nadzw.
  15. Prof. dr hab. Halina Pelc, UMCS Lublin
  16. Dr Ewa Rybałt, UMCS Lublin
  17. Dr hab. Ludmiła Siryk
  18. Dr hab. Danuta Szymonik, prof. UP w Siedlcach
  19. Prof. dr hab. Jerzy Święch, UMCS Lublin

  Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. dr hab. Lubow Frolak, Uniwersytet w Doniecku, UMCS Lublin
  2. Doc. dr Oksana Iwasiuk, Uniwersytet im. Borysa Hrynczenki w Kijowie
  3. Prof. dr hab. Bohdan Jakumowycz, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie
  4. Doc. dr Natalia Kolesniczenko-Bratuń, przewodniczšca Komisji do Spraw Kultury i Duchowoœci Rady Najwyższej Ukrainy
  5. Prof. dr hab. Mykoła Lytwyn, dyrektor Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
  6. Prof. dr hab. Wasyl Łazańczuk, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie
  7. Doc. dr Ihor Nabytowycz, prof. UMCS, Uniwersytet w Drohobyczu, UMCS Lublin
  8. Doc. dr S?lomiya Onufriv, Państwowy Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie
  9. Prof. dr hab. Oleksandra Serbeńska, akademik – Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
  10. Prof. dr hab. Ihor Skoczylas, Katolicki Uniwersytet we Lwowie
  11. Dr Olga Smolnytska, Instytut Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

  KOMISJA ROLNICTWA I WETERYNARII O.L. PAN (powstała 26.10.2001)

  1. Prof. dr hab. Krzysztof Kawalczyk, (Przewodniczący Komisji), UP Lublin
  2. Prof. dr hab. Jan F. Żmudziński, (Wiceprzewodniczący Komisji), PIWET-PIB Puławy
  3. Dr hab. Marek Babicz, sekretarz, UP Lublin
  4. Prof. dr hab. Stanisław Baran, UP Lublin
  5. Prof. dr hab. Barbara Baraniak, UP Lublin
  6. Prof. dr hab. Joanna Barłowska, UP Lublin
  7. Prof. dr hab. Andrzej Borowy, UP Lublin
  8. Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, IA PAN Lublin
  9. Prof. dr hab. Jan Dyduch, UP Lublin
  10. Prof. dr hab. Roman Dziedzic, UP Lublin
  11. Prof. dr hab. Tadeusz Filipek, UP Lublin
  12. Prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, IA PAN Lublin
  13. Prof. dr hab. Zdzisław Gliński, UP Lublin
  14. Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, UP Lublin
  15. Prof. dr hab. Eugeniusz Grela, UP Lublin
  16. Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, UP Lublin
  17. Prof. dr hab. Izabela Jachowska, UP Lublin
  18. Prof. dr hab. Józef Horabik, IA PAN Lublin
  19. Prof. dr hab. Krzysztof Kostro, UP Lublin
  20. Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, UP Lublin
  21. Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, IUNG-PIB Puławy
  22. Prof. dr hab. Jan Kuś, IUNG-PIB Puławy
  23. Prof. dr hab. Jerzy Lipiec, IA PAN Lublin
  24. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, UP Lublin
  25. Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, PIWet-PIB Puławy
  26. Prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN, czł. PAU
  27. Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł koresp. PAN, IUNG-PIB Puławy
  28. Prof. dr hab. Edward Pałys, UP Lublin
  29. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, czł. rzecz. PAN, PIWet-PIB Puławy
  30. Prof. dr hab. Elżbieta Samorek -Salomonowicz, PIWet-PIB Puławy
  31. Prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, UP Lublin
  32. Prof. dr hab. Marian Truszczyński, czł. rzecz. PAN, PIWet-PIB Puławy
  33. Prof. dr hab. Marian Wesołowski, UP Lublin
  34. Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, UP Lublin

  KOMISJA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO O.L. PAN (powstała 26.10.2001)

  1. Prof. Danuta Urban (Przewodnicząca Komisji), UP Lublin
  2. Prof. Krzysztof Jóźwiakowski, (Wiceprzewodniczący Komisji)
  3. Dr Joanna Sender (Sekretarz Komisji), UP Lublin
  4. Dr hab. Tadeusz Chmielewski, prof. UP, Up Lublin
  5. Prof. dr hab. Krzyszotof Czernaś, UP Lublin
  6. Prof. dr hab. Ryszard Dębicki, UMCS Lublin
  7. Prof. dr hab. Roman Dziedzic, UP Lublin
  8. dr hab. Dominik Fijałkowski, UMCS Lublin
  9. Prof. dr hab. Tadeusz Filipek, UP Lublin
  10. Prof. dr hab. Marian Harasimiuk, UMCS Lublin
  11. Prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski, UMCS
  12. Prof. dr hab. Ryszard Kornijów, IM Gdynia
  13. Dr hab. Bogdan Lorens, UMCS Lublin
  14. Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, UMCS Lublin
  15. Prof. dr hab. Modest Misztal, UP Lublin
  16. Prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, UP Lublin
  17. Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, KUL Lublin
  18. Dr Dariusz Piasecki, RDLP Lublin
  19. Mgr Beata Sielewicz, Dyrektor RDOŚ Lublin
  20. Prof. dr hab. Tadeusz Skowroński, CBE PAN
  21. Prof. dr hab. Cezary Sławiński, IA PAN Lublin
  22. Mgr inż Jarosław Szymański, PPN Urszulin
  23. Prof. dr hab. Władysława Wojciechowska, KUL Lublin
  24. Prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski, UMCS Lublin
  25. Mgr inż. Leszek Żelazny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

  KOMISJA EKONOMII I ZARZĄDZANIA O.L. PAN (powstała 26.04.2002)

  1. Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS (Przewodniczący Komisji)
  2. Dr hab. Magdalena Rzemieniak, (Sekretarz Komisji), prof. PL, PL Lublin
  3. Prof. dr hab. Tadeusz Banek, PL Lublin
  4. Dr Agnieszka Baruk, UP Lublin
  5. Dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS, UMCS Lublin
  6. Prof. dr hab. Ewa Bojar, PL Lublin
  7. Mgr inż. Grzegorz Dębiec, Przewodniczący Forum Pracodawców
  8. Prof. dr hab. Wiesław Janik, PL Lublin
  9. Mgr inż. Dariusz Jodłowski, Prezes Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan
  10. Dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. PL, PL Lublin
  11. Mgr inż. Maciej Maniecki, Kanclerz Lubelskiej Loży Business Centre Club
  12. Dr hab. Radosław Mšcik
  13. Dr Elena Mieszajkina, prof. WSPA, WSPA
  14. Prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko, UMCS Lublin
  15. Prof. dr hab. Sławomir Partycki, KUL Lublin
  16. Dr hab. Zbigniew Pastuszek, prof. UMCS, UMCS Lublin
  17. Prof. dr hab. inż. Marek Pawlak, KUL Lublin
  18. Dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS, UMCS Lublin
  19. Prof. dr hab. Henryk Ronek, UMCS Lublin
  20. Dr Mariusz Sagan, KUL Lublin
  21. Dr hab. Agnieszka Sitko - Lutek,prof. UMCS, UMCS Lublin
  22. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko, PL Lublin
  23. Dr hab. inż. Stanisław Skowron, prof. PL, PL Lublin
  24. Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, UMCS Lublin
  25. Dr hab. Jolanta Szołno - Koguc, prof. UMCS, UMCS Lublin
  26. Mgr inż. Marek Wagner, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie
  27. Dr Krzysztof Żuk, UMCS Lublin
  28. Dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL, KUL Lublin
  29. Prof. dr hab. Marian Żukowski, KUL Lublin

  KOMISJA HISTORYCZNA O.L. PAN (powstała 18.10.2002)

  1. Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski, (Przewodniczący Komisji), KUL Lublin
  2. Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS, (Wiceprzewodniczący Komisji)
  3. Dr hab. Anna Barańska prof. KUL, (Sekretarz Komisji), KUL
  4. Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, KUL
  5. Dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL, KUL Lublin
  6. Prof. dr hab. Henryk Gmiterek, UMCS Lublin
  7. Dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL, KUL Lublin
  8. Dr hab. M. Kołacz-Chmiel, IH UMCS Lublin
  9. Dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS, UMCS Lublin
  10. Dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS, UMCS Lublin
  11. Dr hab. Paweł Kras, prof. KUL, KUL Lublin
  12. Prof. dr hab. Lechosław Lameński, KUL Lublin
  13. Prof. dr hab. Jan Lewandowski, UMCS Lublin
  14. Dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS, UMCS Lublin
  15. Dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL, KUL Lublin
  16. Prof. dr hab. Janusz Łossowski, UMCS Lublin
  17. Dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
  18. Prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński, UMCS Lublin
  19. Prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS Lublin
  20. O. dr hab. Roland Prejs, prof. KUL, KUL Lublin
  21. Dr hab. Jan Ptak, prof. KUL, KUL Lublin
  22. Dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS, UMCS Lublin
  23. Dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS, UMCS Lublin
  24. Dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL, KUL Lublin
  25. Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, UMCS Lublin
  26. Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski, UMCS Lublin
  27. Dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL, KUL Lublin
  28. Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, KUL Lublin
  29. Prof. dr hab. Małgorzata Willaume, UMCS Lublin
  30. Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, KUL Lublin
  31. Dr hab. Leszek Wojciechowski, prof. KUL, KUL Lublin
  32. Prof. dr hab. Janusz Wrona, UMCS Lublin
  33. Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, UMCS Lublin
  34. Dr hab. Ewa Ziółek, KUL Lublin

  Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. Idesbald Goddeeris, University of Leuven, Belgia
  2. Prof. Marfa Browczenko, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Rolnictwa w Moskwie, Rosja

  KOMISJA NAUK INŻYNIERYJNIO - TECHNICZNYCH O.L. PAN (powstała 30.01.2003)

  1. Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL (Przewodniczący Komisji), PL Lublin
  2. Dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. PL (Przewodniczący Sekcji Inżynierii Mechanicznej), PL Lublin LI>Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński (Przewodniczący Sekcji Elektrotechniki i Informatyki), PL Lublin
  3. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, (Przewodniczący Sekcji Inżynierii Lšdowej), PL Lublin
  4. Dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS (Przewodnicząca Sekcji Inżynierii Chemicznej), UMCS Lublin
  5. Dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, prof. UP (Przewodniczšcy Sekcji Inżynierii Biosystemów) UP Lublin
  6. Dr hab. inż. Tomasz Garbacz, prof. PL (Sekretarz Komisji), PL Lublin
  7. Dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL, PL Lublin
  8. Dr hab. inż. Piotr Budzyński, prof. PL, PL Lublin
  9. Dr hab. Małgorzata Charytanowicz, prof. PL, PL Lublin
  10. Dr hab. inż. Małgorzata Cieœlak, prof. IW. IW ŁódŸ
  11. Dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, prof. PL, PL Lublin
  12. Prof. dr hagb.inż. Jacek Dach, UP Poznań
  13. Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS, UMCS Lublin
  14. Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof PL , PL Lublin
  15. Prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski, PL Lublin
  16. Dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof. PL, PL Lublin
  17. Prof. dr hab. inż. Józef Jonak, PL Lublin
  18. Dr hab. inż. Sławomir Kocira prof. UP, UP Lublin
  19. Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta, PL Lublin
  20. Dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS, UMCS Lublin
  21. Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, PL Lublin
  22. Dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. PL, PL Lublin
  23. Dr hab. inż. Marek Macko, prof. UMK, UMK Bydgoszcz
  24. Dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. UP , UP Lublin
  25. Dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL, PL Lublin
  26. Dr hab. inż. Piotr Miller, prof. PL, PL Lublin
  27. Dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM, UAM Poznań
  28. Prof. dr hab. inż. Marek Opielak, PL Lublin
  29. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, PL Lublin
  30. Prof. dr hab. Robert Pietrzak, UAM Poznań
  31. Dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK, PK Koszalin
  32. Dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, UŁ ŁódŸ
  33. Prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska, PL Lublin
  34. Prof. dr hab. Barbara Surowska, PL Lublin
  35. Dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, PL Lublin
  36. Prof. dr hab. inż. Antoni Œwić, PL Lublin
  37. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, PL Lublin
  38. Dr hab. inż. Mariusz Walczak, prof. PL, PL Lublin
  39. Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, PL Lublin
  40. Dr hab. Małgorzata Wiœniewska, prof. UMCS, UMCS Lublin
  41. Dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz, prof. UP, UP Lublin
  42. Dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL, PL Lublin
  43. Dr hab. Tomasz Zientarski, prof. PL, PL Lublin

  KOMISJA NAUK MEDYCZNYCH O.L. PAN (powstała 30.01.2003)

  1. Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki (Przewodniczący Komisji), UM Lublin
  2. Dr Marcin Feldo, UM w Lublinie, (Sekretarz Sekcji Komisij)
  3. Prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek, UM Lublin
  4. Prof. dr hab. n. med. Maria Cioch, UM Lublin
  5. Dr n. med. Piotr Czuczwar, UM Lublin
  6. Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, UM Lublin
  7. Prof. dr hab. n. med. Stanisław J. Czuczwar, UM Lublin
  8. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, UM Lublin
  9. Dr hab. Bartłomiej Drop, UM Lublin
  10. Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska, UM Lublin
  11. Dr hab. Magdalena Gryzińska, UP Lublin
  12. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, UM Lublin
  13. Dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk, UJ Kraków
  14. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Karski, UM Lublin
  15. Dr hab. n. med. Tomasz Kocki, UM Lublin
  16. Prof. dr hab. n.med. Jan Kotarski, UM Lublin
  17. Prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, UJ Kraków
  18. Dr hab. n. med. Witold Krupski, UM Lublin
  19. Dr hab. n. med. Arkadiusz Krzyżanowski, UM Lublin
  20. Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaœniewska, UM Lublin
  21. Dr hab. n. med. Wojciech Kwaœniewski, UM Lublin
  22. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski, UM Lublin
  23. Dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek, UM Lublin
  24. Prof. dr hab. Janusz Milanowski, UM Lublin
  25. Prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk, UM Lublin
  26. Prof. dr hab. Monika Ołdak, IFPS Warszawa
  27. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska, UM Lublin
  28. Prof. dr hab. Bartosz Płachno, UJ Kraków
  29. Prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, UM Lublin
  30. Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński, UM Lublin
  31. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, COZL Lublin
  32. Dr inż. Andrzej Stępniewski Ecotech-Complex UMCS Lublin
  33. Prof. dr hab. n.med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, UM Lublin
  34. Prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk, UM Lublin
  35. Dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, UR Rzeszów
  36. Dr hab. n. med. Piotr Trojanowski, UM Lublin
  37. Dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska, UM Lublin
  38. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, UM Lublin, czł. rzecz. PAN
  39. Dr hab. n. med. Irena Walecka, CMKP Warszawa
  40. Prof. dr hab. n.med. Grzegorz Wallner, UM Lublin
  41. Prof. dr hab. n. med. Marian Wielosz, UM Lublin
  42. Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma, UJ Kraków

  SEKCJA - MEDYCYNY WSI PAN ODDZIAŁ W LUBLINIE (powstała 30.03.2001)
  1. Prof. dr hab. Jerzy Zagórski (Wiceprzewodniczący Komisji, Przwewodniczący Sekcji Medycyny WSI), IMW Lublin
  2. Prof. dr hab. Wojciech Sodolski (Wiceprzewodniczący sekcji), IMW Lublin
  3. Dr Stanisław Lachowski (Sekretarz sekcji), IMW Lublin
  4. Prof. dr hab. Tadeusz Baum, PL Lublin
  5. Dr Franciszek Bujak, IMW Lublin
  6. Prof. dr. hab. Jacek Dutkiewicz, IMW Lublin
  7. Prof. dr hab. Zdzisław Gliński, UP Lublin
  8. Dr hab. med. Mirosław J. Jarosz, prof. WSEI, IMW Lublin
  9. Dr hab. Irena Dorota Karwat, prof. UM, UM Lublin
  10. Prof. dr hab. med. Jarogniew Łuszczki, IMW Lublin
  11. Prof. dr. hab. Elżbieta Weryszko - Chmielewska, UP Lublin

  SEKCJA - NAUK FARMACEUTYCZNYCH PAN ODDZIAŁ W LUBLINIE (powstała 30.03.2001)
  1. Prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka, UM Lublin, Przwewodnicząca Sekcji Nauk Farmaceutycznych
  2. Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała, UM Lublin
  3. Prof. dr hab. Grażyna Ginalska, UM Lublin
  4. Prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak , UM Lublin
  5. Prof. dr hab. n. farm. Anna Gumieniczek, UM Lublin
  6. Prof. dr hab. Krzysztof JóŸwiak, UM Lublin
  7. Prof. dr hab. Ryszard Kocjan, UM Lublin
  8. Prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta, UM Lublin (sekretarz Sekcji)
  9. Prof. dr hab. n. farm. Jolanta Kotlińska, UM Lublin
  10. Prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, UM Lublin
  11. Prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, UM Lublin
  12. Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak, UP Lublin
  13. Prof. dr hab. n. farm. Janusz Solski, UM Lublin
  14. Prof. dr hab. n. farm. Ireneusz Sowa, UM Lublin
  15. Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, UM Lublin
  16. Prof. dr hab. n. farm. Magdalena Wójciak-Kosior, UM Lublin

  SEKCJA - PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I EDUKACJI ZDROWOTNEJ PAN ODDZIAŁ W LUBLINIE (powstała 30.03.2001)
  1. Dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, (Przewodnicząca sekcji) UMCS Lublin
  2. Dr Jacek Bogucki, UM Lublin, (Sekretarz sekcji)
  3. Dr hab. Piotr Goliszek, KUL
  4. Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, UMCS Lublin
  5. Dr hab. Andrzej Kiciński, KUL
  6. Prof. dr hab. Teresa Kulik, UM Lublin
  7. Dr hab. Grażyna E. Kwiatkowska, KUL
  8. Prof. dr hab. Robert Litwiński, UMCS Lublin
  9. Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, UM w Lublinie
  10. Dr hab. Iwona Morawska, UMCS Lublin
  11. Dr hab. Iwona Aneta Niewiadomska, KUL
  12. Dr hab. Jolanta Panasiuk, UMCS Lublin
  13. Dr hab. Beata Pawłowska, UM Lublin
  14. Dr hab. Anna Pacian, UM Lublin
  15. Dr hab. n. med. Michał Skrzypek, UM Lublin
  16. Prof. dr hab. n. hum. Stanisława Steuden, KUL
  17. Dr hab. psych. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, WSEI Lublin
  18. Prof. dr hab. Irena Wrońska, UM Lublin

  Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  2. Dr n. med. Olga Antoniv, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  3. Prof. Natalia Bal, Białoruski Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Tanka, Mińsk, Białoruœ
  4. Prof. Lyudmyla Bobyreva, Ukraińska Medyczna Akademia Stomatologiczna, Połtawa, Ukraina
  5. Prof. dr hab. Olha Demydiak, Uniwersytet Medyczny Lwów, Ukraina.
  6. Prof. dr hab. Walentyn Capko, Instytut Medycyny Pracy w Kijowie, Ukraina
  7. Dr Volodymyr Chayka, Uniwersytet Pedagogiczny, Tarnopol, Ukraina
  8. Prof. dr hab. Olha Demydiak, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  9. Tatyana Devyatkina, Ukraińska Medyczna Akademia Stomatologiczna, Połtawa, Ukraina
  10. Prof. dr hab. Lyudmyla Fedorovych, Uniwersytet Psychologiczno-Pedagogiczny w Połtawie, Ukraina
  11. Dr Dariusz Gałkowski, Rutgers University, New Jersey, USA
  12. Prof. dr Reginald Gorczynski, Uniwersytet w Toronto, Kanada
  13. Dr Marcin T. Górnisiewicz, East Tennessee Children’s Hospital, Knoxville, USA
  14. Prof. Viktor Kaliagin, Uniwersytet Pedagogiczny, Saint-Petersburg, Rosja
  15. Dr hab. n. med. Nadiya Helner, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  16. Prof. dr hab. n. med. Oleh Roman Hnateyko, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  17. Dr Nataliya Huleyuk, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  18. Dr n. med. Nataliya Kech, Instytut Patologii Dziedzicznej Ukraińskiej Akademii Nauk, Lwów, Ukraina
  19. Dr Iryna Kovaliv, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  20. Dr n. med. Solomiia Kozachok, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  21. Prof. Tamara Kuznetsova, Instytut Fizjologiczny im. I.P. Pawłowa, Saint-Petersburg, Rosja
  22. Dr Lyudmyla Lototska-Volkova, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  23. Dr Oksana Lototska-Savchak, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  24. Dr n. med. Yuliya Lutsenko, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  25. Dr n. med. Roman Lysiuk, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  26. Dr Halyna Makukh, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  27. Prof. dr hab. Svitlana Marchyschyn, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  28. Dr n. med. Nataliya Markevych, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  29. Prof. Iryna Omelchenko, Pedagogiczna Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina
  30. Dr n. med. Zoryana Osadchuk, Instytut Patologii Dziedzicznej Ukraińskiej Akademii Nauk, Lwów, Ukraina
  31. Tatyana Ovchinnikova, Narodowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina, Saint-Petersburg, Rosja
  32. Prof. dr hab. Oleh Pinyazhko, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  33. Dr Adolfo Rivero-Müller, Institute of Biomedicine, University of Turku, Finlandia
  34. Dr Yevheniya Sharhorodska, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  35. Dr Vira Shuvarska, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  36. Prof. Igor Skrypnyk, Ukraińska Medyczna Akademia Stomatologiczna, Połtawa, Ukraina
  37. Dr Oresta Terpylyak, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  38. Prof. dr Zivoslav Tesic, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
  39. Prof. Przemko Tylzanowski, University of Leuven, Belgia
  40. Dr Marta Tyrkus, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  41. Prof. Lyudmila Vesnina, Ukraińska Medyczna Akademia Stomatologiczna, Połtawa, Ukraina
  42. Prof. dr hab. Nataliya Vorobets, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  43. Prof. dr Jean-Luc Wolfender, Uniwersytet w Genewie, Szwajcaria
  44. Dr n. med. Oksana Yezerska, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  45. Dr hab. Danuta Zastawna, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  46. Dr n. med. Marta Zastshyzhna, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  47. Prof. dr Christian Zidorn, Uniwersytet Leopolda-Franzens’a, Innsbruck, Austria

  KOMISJA PRAWNICZA O.L. PAN (powstała 30.01.2003)

  1. Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Przewodniczący Komisji), KUL Lublin
  2. Prof. dr hab. Lech Antonowicz, (Wiceprzewodniczący Komisji), UMCS Lublin
  3. Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, (Wiceprzewodniczący Komisji), prof. KUL, KUL Lublin
  4. Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, KUL Lublin, prof. KUL (sekretarz Komisji)
  5. O. prof. dr hab. Wiesław Bar, KUL Lublin
  6. Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski, UMCS Lublin
  7. Dr Grzegorz Borkowski, Krajowa Rada Sądownictwa
  8. Prof. dr hab. Waldemar Bednaruk, KUL Lublin
  9. Prof. dr hab. Henryk Cioch, UMCS Lublin
  10. Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, KUL Lublin
  11. Dr hab. Lech Dubel, prof. UMCS, UMCS Lublin
  12. Prof. dr hab. Dariusz Dudek, KUL Lublin
  13. Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, UMCS Lublin
  14. Abp. dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, KUL Lublin
  15. Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, KUL Lublin
  16. Dr Wojciech Graliński UMCS Lublin
  17. Prof.dr hab. Mirosław Granat, UKSW Warszawa
  18. Dr hab. Beata Jeżyńka, prof. UMCS Lublin
  19. Dr Marcin Konarski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  20. Prof. dr hab. Andrzej Kidyba, UMCS Lublin
  21. Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz, UMCS Lublin
  22. Dr hab. Teresa Liszcz, prof. UMCS, UMCS Lublin
  23. Bp. dr hab. Artur Miziński, KUL Lublin
  24. Ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski, UO w Opolu
  25. Prof. dr hab. Janusz Niczyporuk, UMCS Lublin
  26. Dr hab. Ireneusz Nowikowski,prof. UMCS Lublin
  27. Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, KUL Lublin
  28. Dr Jan Mojak, UMCS Lublin
  29. Dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
  30. Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, KUL Lublin
  31. Dr Juliusz Petraniuk, KUL Lublin
  32. Prof. dr hab. Piotr Pogonowski
  33. Prof. dr hab. Alicja Pomorska, UMCS Lublin
  34. dr Agnieszka Romanko, KUL Lublin
  35. Prok. Magdalena Samodulska, Prokuratura Rejonowa w Lublinie
  36. Prof. dr hab. Edward Skrętowicz, UMCS Lublin
  37. Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło, UMCS Lublin
  38. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz, UMCS Lublin
  39. dr Anna Słowikowska, KUL Lublin
  40. Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL, KUL Lublin
  41. Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, KUL Lublin
  42. Dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. UMCS, UMCS Lublin
  43. Prof. dr hab. Jan Szreniawski, UMCS Lublin
  44. Prof. dr hab. Roman Tokarczyk, UMCS Lublin
  45. Dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL, KUL Lublin
  46. Prof. dr hab. Władysław Witczak,KUL Lublin
  47. Prof. dr hab. Wanda Wójtowicz, UMCS Lublin
  48. Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, UMCS Lublin
  49. Dr hab. Mieczysław Żołnierczuk, prof. WSAiZ, WSAiZ Przemyśl
  50. Dr hab. Paweł Sobczyk, U.O, Warszawa
  51. Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, UMCS Lublin

  Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. Georges Bolard, Professeur a la Faculté de Droit de Dijon, France
  2. Prof. Federico Carpi, President of the International Association of Procedural Law, Italy
  3. Prof. Alphonso Kohl, L'Universite de Liege, Belgia
  4. Prof. S. J. Fursa, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina
  5. Prof. Nicola Picardi, Uniwersytet "La Sapienza", Włochy
  6. Prof. dr. dr. h. c. Marcel Storme, Honorary President of the International Association of Procedural Law, Belgia
  7. Prof. dr h.c. Francesco Coccopalmerio - Przewodniczący Papieskiej Rady Tekstów Prawnych w Watykanie
  8. Kard. prof. dr h.c. Zenon Grocholewski - Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie

  KOMISJA NAUK NIELINIOWYCH (powstała 6.01.2007)

  1. Dr hab. inż. Rafał Rusinek (Przewodniczący Komisji), PL Lublin
  2. Prof. dr hab. med. Marcin Szymański (Wiceprzewodniczący Komisji), UM Lublin
  3. Dr hab. inż. Jarosław Latalski (Wiceprzewodniczący Komisji), PL Lublin
  4. Dr hab. inż. Krzysztof Kęcik, prof. PL (Sekretarz Komisji), PL Lublin
  5. Dr inż. Marcin Bocheński, PL Lublin
  6. Dr inż. Marek Borowiec, PL Lublin
  7. Prof. dr hab. Wiesław Gołąbek, UM Lublin
  8. Prof. dr hab. Józef Horabik, IA PAN Lublin
  9. Dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL, PL Lublin
  10. Prof. dr hab. inż. Józef Jonak, PL Lublin
  11. Doc. dr hab. n. med. Hanna Karakuła, UM Lublin
  12. Lek med. Wacław Karakuła, Oddział Chirurgii Naczyniowej i Angiologii - Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Staszica 11, Lublin
  13. Dr inż. Tomasz KaŸmir, PL Lublin
  14. Dr inż. Janusz Kisiel, PL Lublin
  15. 18. Prof. dr hab. Grzegorz Litak, PL Lublin
  16. Dr inż. Andrzej Mitura, PL Lublin
  17. Prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed, UM Lublin
  18. Dr inż. Konrad Pylak, PL Lublin
  19. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, PL Lublin
  20. Dr inż. Sylwester Samborski, PL Lublin
  21. Prof. dr inż. Kazimierz Szabelski, PL Lublin
  22. Dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS, UMCS Lublin
  23. Dr inż. Zofia Szmit, PL Lublin
  24. Dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. PL, PL Lublin
  25. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, PL Lublin
  26. Prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński PL Lublin
  27. Mgr inż. Andrzej Weremczuk, PL Lublin
  28. Dr n. med. Marek Zadrożniak, UM Lublin
  Członkowie zagraniczni:
  1. Prof. Jose Manoel Balthazar, Rio Claro, Sao Paulo, Brazylia
  2. Prof. dr inż. Giuseppe Rega, Universit’a di Roma “La Sapienza”, Włochy
  3. Dr inż. Fotios Georgiades, School of Engineering, Faculty of Science, University of Lincoln, UK
  4. Prof. dr hab. inż. Emil Manoach, Intytut of Mechanics and Biomechanics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

  KOMISJA POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH (powstała 6.03.2004)

  1. Prof. dr hab. Marek Pietraś (Przewodniczący Komisji), UMCS Lublin
  2. Prof. dr hab. Henryk Chałupczak, UMCS Lublin
  3. Dr hab. Hanna Dumała, UMCS Lublin
  4. Dr hab. Iwona Hofman, UMCS Lublin
  5. Prof. dr hab. Jan Hudzik, UMCS Lublin
  6. Prof. dr hab. Jan Jachymek, UMCS Lublin
  7. Prof. dr hab. Władysław Kucharski, UMCS Lublin
  8. Prof. dr hab. Ewa Maj, UMCS Lublin
  9. Prof. dr hab. Maria Marczewska – Rytko, UMCS Lublin
  10. Prof. dr hab. Włodzimierz Mich, UMCS Lublin
  11. Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, UMCS Lublin
  12. Prof. dr hab. Edward Olszewski, UMCS Lublin
  13. Dr hab. Waldemar Paruch, UMCS Lublin
  14. Dr hab. Agnieszka Pawłowska, UMCS Lublin
  15. Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki, UMCS Lublin
  16. Dr Krzysztof Grabczuk, UMCS Lublin

  KOMISJA ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH (powstała 16.03.2005)

  1. Dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, prof. UP, prof. PWR (Przewodnicząca Komisji), PW Wrocław, UP Lublin
  2. Dr inż. arch. kraj. Krystyna Pudelska, (Wiceprzewodnicząca Komisji), UP Lublin
  3. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, (Sekretarz Komisji), PL Lublin
  4. Mgr inż. arch. Halina Landecka , Wojewódzki Konserwator Zabytków, PL Lublin
  5. Dr inż. arch. Kamila Boguszewska, UP Lublin
  6. Dr hab. Marek Dąbski, prof. UP, UP Lublin
  7. Prof. dr hab. inż. Jerzy Hetman, UP Lublin
  8. Dr Ewa Miłkowska, WSPA Lublin
  9. Dr inż. arch. kraj. Katarzyna Pałubska, UP Lublin
  10. Dr hab. Krystyna Paprzyca, prof. UP, UP Lublin
  11. Dr inż. arch. Natalia Przesmycka, PL Lublin
  12. Dr inż. arch. kraj. Mirosława Sieroszewska, UP Lublin
  13. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, AGH Kraków
  14. Dr inż. Małgorzata Sosnowska, UP Lublin
  15. Dr inż. arch. Bolesław Stelmach, WSPA Lublin

  Członkowie zagraniczni:

  1. Prof.arch. Oleksandr Kashchenko, Kijów, Ukraina
  2. Dr. Eng. Architect Bo Larson, Lund, Szwecja
  3. Prof. arch. Halina Petryszyn, Lwów, Ukraina
  4. Prof. Olga Mykhaylyshyn, Równe,Ukraina
  5. Prof. Petro Ryczkow, Równe,Ukraina
  6. Prof. Mykola Bevz, Lwów, Ukraina
  7. Prof. Smolenska, Charków,Ukraina
  8. Dr Larysa Polishchuk ,Ivanofrankowsk, Ukraina
  9. Dr Zoriana Lukomska, Ivanofrankowsk, Ukraina

  KOMISJA TEOLOGII (powstała 1.12.2006)

  1. Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL,(Przewodniczący Komisji)
  2. Ks. dr hab. Jacenty Mastej, (Wiceprzewodniczący Komisji),
  3. Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, (Sekretarz Komisji)
  4. Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL Lublin
  5. Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, KUL Lublin
  6. Bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, KUL Lublin
  7. O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, KUL Lublin
  8. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, KUL Lublin
  9. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, KUL Lublin
  10. Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, KUL Lublin
  11. Ks. prof. dr. hab. Mirosław Kalinowski, KUL Lublin
  12. Ks. dr hab. Krystian Kałuża,prof. UO
  13. Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, KUL Lublin
  14. Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL, KUL Lublin
  15. Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL
  16. Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL, KUL Lublin
  17. Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
  18. Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL, KUL Lublin
  19. Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, KUL Lublin
  20. S. prof. dr hab. Teresa Paszkowska, KUL Lublin
  21. Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak,prof. KUL, KUL Lublin
  22. Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL, KUL Lublin
  23. Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski, KUL Lublin
  24. Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, KUL Lublin
  25. Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL, KUL Lublin
  26. Ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL, KUL Lublin
  27. Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram, KUL Lublin
  28. Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik, KUL Lublin
  29. Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, KUL Lublin
  30. Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, KUL Lublin
  31. Ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel, KUL Lublin
  32. Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL, KUL Lublin
  33. Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL, KUL Lublin

  KOMISJA Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej (powstała 12.2010 r.)

  1. Prof. dr hab. Józef Kołodziej, (Przewodniczący Komisji), UP Lublin
  2. Prof. dr hab. Michał Kaszewski, (Wiceprzewodniczący Komisji), UMCS Lublin
  3. Dr inż. Henryk Galant, (Sekretarz Komisji), UP Lublin
  4. Dr Krzysztof Bartoszek, (Sekretarz Komisji), UMCS Lublin
  5. Dr hab. Joanna Bac-Bronowicz, PW Wrocław
  6. Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, UP Lublin
  7. Prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka, ZUT Szczecin
  8. Dr inż. Jacek Czernigowski, PL Lublin
  9. Prof. dr hab. Marek Ćwintal, UP Lublin
  10. Prof. dr hab. Jerzy Grudziński, UP Lublin
  11. Dr hab. Andrzej Doroszewski, IUNG PIB Puławy
  12. Dr hab. Krystyna Grabowska, prof. UM-W, UW-M Olsztyn
  13. Dr hab. Jan Grabowski, prof. UM-W, UW-M Olsztyn
  14. Prof. dr hab. Andrzej Kędziora, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
  15. Prof. dr hab. Kazimierz Czesław Kłysik, UŁ ŁódŸ
  16. Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, UP Lublin
  17. 18. Dr hab. Jerzy Kozyra, IUNG PIB Puławy
  18. Prof. dr hab. Czesław KoŸmiński, ZUT Szczecin
  19. Prof. dr hab. Waldemar Martyn, PWSZ Zamość, UP Lublin
  20. Prof. dr hab. Bożena Michalska, ZUT Szczecin
  21. Prof. dr hab. Janusz Miczyński, UR Kraków
  22. Prof. dr hab. Tadeusz NiedŸwiedŸ – czł. koresp. PAU, UŚ Sosnowiec
  23. hab. Marek Nowosad, prof. UMCS, UMCS Lublin
  24. Prof. dr hab. Barbara Olechnowicz-Bobrowska, UR Kraków
  25. Prof. dr hab. Janusz Paszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  26. Prof. dr hab. Marian Rojek, UP Wrocław
  27. Dr hab. Andrzej Samborski, prof. PWSZ Zamość, PWSZ Zamość
  28. Prof. dr hab. Barbara Sawicka, UP Lublin
  29. Dr hab. inż. Barbara Skowera, UR Kraków
  30. Prof. dr hab. Stanisław Sosnowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
  31. Dr inż. Alicja Węgrzyn, UP Lublin
  32. Prof. dr hab. Tadeusz Zawora, UR Kraków
  33. Dr hab. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  34. Dr hab. Elwira Żmudzka, UW Warszawa
  35. Prof. dr hab. Andrzej Żyromski, UP Wrocław
  Członkowie zagraniczni:
  1. Doc. dr Władimir Wasilowicz Balkowskij – Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina
  2. Prof. dr hab. Wiktoria A. Batluk, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina
  3. Doc. dr Wasil Stefanowicz Chmielowskij, Narodowy Uniwersytet Bioresursiw i Prirodowykorystania w Kijowie
  4. Prof. dr hab. Aleksandr Chołopcew, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina
  5. Doc. dr Weronika Jarosławiwna Chomina – Podolski Państwowy Uniwersytet Techniczno-Rolniczy w Kamieńcu Podolskim, Ukraina
  6. Doc. dr Stepan Kovalyszyn, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina
  7. Prof. dr hab. Volodymyr Kravchuk, członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Agronomicznych Ukrainy, Instytut Naukowo-Badawczy Prognozowania i Testowania Techniki Rolniczej dla Rolnictwa im. Leonida Pohoriłego, Ukraina
  8. Prof. dr hab. Stepan Miahkota, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina
  9. Dr Bogdan Mukha, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
  10. Prof. dr hab. Oleksandr Naumenko, czł. Ukraińskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Rolniczy im. Petra Wasilienki w Charkowie, Ukraina
  11. Doc. dr Wasil Stanisławowicz Strojanowskij, Podolski Państwowy Uniwersytet Techniczno-Rolniczy w Kamieńcu Podolskim, Ukraina
  12. Prof. ing. Frantisek Spanik, CSc., Slovenska Polnohospodarska Univerzita, FZKI, Katedra Biometeorologie a Hydrologie, Nitra, Słowacja
  13. Dr Anton Michałowicz Szuwar, Instytut Gospodarstwa Wiejskiego Regionu Karpackiego NAAN Ukrainy
  14. Prof. dr hab. Iwan Szuwar, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina

  KOMISJA Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału PAN w Lublinie (powstała 11.2016 r.)

  1. Dr hab. Agnieszka Nosal Wiercińska, prof. UMCS (Przewodnicząca Komisji), UMCS Lublin
  2. Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, (Wiceprzewodnicząca Komisji), UMCS Lublin
  3. Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL, (Przewodniczący Sekcji Promocji), PL Lublin
  4. Dr Grzegorz Wójcik, (Sekretarz Komisji RiPOMN PAN Oddział Lublin), PL Lublin
  5. Dr hab. inż. Tomasz Bajda, AGH Kraków
  6. Dr Lidia Bandura, PL Lublin
  7. Dr Marek Bieńko, UP Lublin
  8. Dr n. farm. Eliza Blicharska, UM Lublin
  9. Dr hab. inż. Gabriel Borowski, PL Lublin
  10. Dr Mariola Brycht, UŁ ŁódŸ
  11. Dr hab. Barbara Charmas, UMCS Lublin
  12. dr hab. Anna Charuta, prof. UPH, UPH Siedlce
  13. dr inż. Maciej Combrzyński, UP Lublin
  14. dr inż. Wojciech Czekała, UP Poznań
  15. Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, PL Lublin
  16. Dr hab. inż. Wojciech Franus,PL Lublin
  17. dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS, UMCS Lublin
  18. Dr hab. inż. Tomasz Garbacz, PL Lublin
  19. Dr n. med. Cezary Grochowski, UM Lublin
  20. Dr inż. Tomasz Jachowicz, PL Lublin
  21. Dr inż. Łukasz Klapiszewski, PP Poznań
  22. Dr Aleksandra Kołtun, UMCS Lublin
  23. dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS, UMCS Lublin
  24. dr hab. n. med. Michał Latalski, UM Lublin
  25. Dr n. med. Bożena Muraczyńska, UM Lublin
  26. Dr hab. Piotr Nowicki, UAM Poznań
  27. Dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk
  28. Dr hab. Radosław Radzki, UP Lublin
  29. dr inż. Patryk Różyło, PL Lublin
  30. Dr inż. Bronisław Samujło, PL Lublin
  31. Dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, UŁ Łódz
  32. Dr hab. Ewa Skwarek, UMCS Lublin
  33. Dr Darek Sternik, UMCS Lublin
  34. Dr n. med. Anna Szabelska, UM Lublin
  35. Dr n. med. Bożena Tarczydło, UM Lublin
  36. Dr hab. Konrad Terpiłowski, UMCS Lublin
  37. Dr inż. Aneta Tor-Świštek, PL Lublin
  38. Dr inż. Agnieszka Woszuk, PL Lublin
  39. Dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz, UP Lublin
  40. dr Witold Zawadzki, UMCS Lublin
  41. Dr inż. Jarosław Zubrzycki, PL Lublin

 
Komisje Oddziału PAN w Lublinie  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl