AGENCJA THINK POLAND

Międzynarodowy projekt edukacyjny THINK POLAND - rekomendowany przez Prezesa PAN Oddział w Lublinie

Twórcy pozarządowego projektu THINK POLAND działają na międzynarodowym rynku edukacyjnym od 10 lat, zajmując się organizowaniem międzynarodowych wyjazdów edukacyjnych. Działalność ta odbywała się do tej pory wyłącznie pod szyldem Bridge Agency - firmy, która w 2003 roku rozpoczęła organizację wyjazdów polskich studentów do Australii. Obecnie Bridge Agency współpracuje z setkami zagranicznych instytucji edukacyjnych: szkół językowych, college'ów, uniwersytetów i agentów edukacyjnych, głównie z Australii i Europy. W Polsce biura Bridge Agency znajdują się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Planowane jest otwarcie biura w Lublinie, a w przyszłości w każdym z akademickich miast Polski. W Australii firma prowadzi polskojęzyczne centra studenckie w Sydney i Perth, a w Melbourne i Brisbane obsługą studentów zajmują się polscy rezydenci. Bridge Agency rocznie rekrutuje około 1000 studentów.
Projekt THINK POLAND działa od marca 2010 r. Jego celem jest rekrutacja zagranicznych studentów na anglojęzyczne kierunki studiów I, II i III stopnia do polskich uczelni państwowych, z równoczesną promocją odpowiednich miast i regionów. Podstawowymi narzędziami promocyjnymi będą: portal internetowy i katalogi autorstwa wybitnych grafików komputerowych i najlepszych redaktorów, polskie centra studenckie THINK POLAND zatrudniające doświadczonych specjalistów w branży edukacyjnej oraz wybrane zagraniczne lokalne agencje edukacyjne. Uruchomienie portalu zaplanowano na sierpień br., a pierwsze zapisy na studia w roku akademickim 2010/2011.
Do osób zainteresowanych studiowaniem w Polsce THINK POLAND ma docierać m.in. za pośrednictwem swoich lokalnych agentów edukacyjnych - w Chinach, Indiach, Meksyku oraz innych częściach Azji, Ameryki lub Europy. Rolą agenta jest pomoc w wyborze właściwej uczelni lub szkoły odpowiedniej pod względem możliwości finansowych klienta, jego zainteresowań i planów związanych z rozwojem zawodowym oraz zorganizowanie wyjazdu (biletów, wiz, ubezpieczeń, zakwaterowania itp.). Po przyjezdzie do Polski opiekę nad studentem przejmują centra studenckie THINK POLAND. To tutaj cudzoziemcy dowiedzą się, jak uzyskać Kartę Pobytu, zdobyć NIP, znaleźć mieszkanie, czy pracę. W biurach THINK POLAND, które współpracują z pośrednikami na rynku pracy oraz biurami nieruchomości, każdy zagraniczny student zainteresowany znalezieniem pracy lub zakwaterowania otrzyma konkretne oferty. Rozwój studenckich centrów THINK POLAND stworzy również możliwość, aby zagraniczni studenci udzielali informacji swoim rodakom w rodzimym języku. Wieloletnia działalność wymienionej Agencji w pozyskiwaniu mobilnych studentów do uczelni australijskich daje gwarancję wykorzystania jej doświadczenia w tym zakresie, a także uruchomienia sieci współpracujących z nią agentów w różnych krajach, do pozyskiwania kandydatów na studia w Polsce.
Obecnie, zgodnie z aktualnym trendem dotyczącym mobilności studentów, podpisywane są umowy pomiędzy THINK POLAND i kilkoma uczelniami Lublina oraz innych miast.
Rozważana jest również możliwość włączenia do projektu THINK POLAND niektórych instytutów PAN, prowadzących studia doktoranckie i specjalistyczne staże podoktoranckie.
Bliższe informacje o projekcie THINK POLAND można uzyskać u koordynatora projektu Magdaleny Jelonkiewicz (tel. 722 039 721, e-mail: mjelonkiewicz@thinkpoland.org).

 

 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl