MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Adres redakcji/ Editorial Office Address: Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wydawca/ Publisher: Polska Akademia Nauk

ISSN:1730-8658
Warunki przyjmowania prac:
 1. Przesłanie tekstu w języku polskim ,angielskim i rosyjskim opracowanego zgodnie z "Instrukcją dla autorów TEKI" na adres redakcji:

  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
  Pałac Czartoryskich
  Pl. Litewski 2
  20-080 Lublin

  Szczegółowa instrukcja dla autorów TEKI pełny artykuł (full article) - plik PDF

 2. Uzyskanie akceptacji pracy przez redakcję czasopisma i recenzentów.

 3. Wniesienie opłaty w wysokości 550 zł brutto za jeden artykuł (do 12 stron maszynopisu znormalizowanego; format: A4; czcionka 12; odstępy 1,5; marginesy 2,5; cena nie uwzględnia kolorowych stron), po akceptacji pracy.

 4. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, na który dokonywane są wpłaty za publikację wydawnictw TEKA, MOTROL, ECONTECHMOD: 36 1930 1187 2710 0717 1198 0009 (Bank Polskiej Spółdzielczo?ci Oddział w Rzeszowie) :
  z dopiskiem: opłata za druk artykułu w czasopiśmie TEKA Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa

  Po dokonaniu opłaty za artykuł należy przesłać informację zwrotną z podaniem:
  - tytuł czasopisma i artukułu
  - Autor/Autorzy artykułu, Imię, nazwisko, e-mail, telefon
  - Dane do faktury:dokładna nazwa płatnika, adres, numer NIP Zespół redakcyjny

  Redaktor naczelny
  Editor-in-Chief: Eugeniusz Krasowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, e-mail: eugeniusz.krasowski@up.lublin.pl

  Assistant Editor: Jerzy Grudziński

  Associate Editors :
  1. Agricultural machinery: Dmytro Voytiuk, Kiev, Mariusz Szymanek, Lublin
  2. Machinery of agri-food industry: Leszek Moœcicki, Lublin
  3. Energetics: Ilia Nikolenko, Simferopol, Janusz Wojdalski, Warszawa
  4. Land management, urban planning, architecture and geodesy: Karol Noga, Kraków, Roman Kadaj, Rzeszów, Michał Proksa, Rzeszów, Lech Lichołaj, Rzeszów
  5. Mathematical, statistics: Andrzej Kornacki, Lublin, Rostislav Bun, Lviv


  Editorial Board
  Dariusz Andrejko, Lublin, Poland
  Andrzej Baliński, Kraków, Poland
  Volodymyr Bulgakow, Kiev, Ukraine
  Zbigniew Burski, Lublin, Poland
  Karol Cupiał, Częstochowa, Poland
  Aleksandr Dashchenko, Odessa, Ukraine
  Kazimierz Dreszer, Lublin, Poland
  Konstantin Dumenko, Mykolayiv, Ukraine
  Dariusz Dziki, Lublin, Poland
  Stepan Epoyan, Kharkiv, Ukraine
  Jan Gliński, Lublin, Poland
  Dimitriy Goncharenko,Kharkiv, Ukraine
  Janusz Grzelka, Częstochowa, Poland
  Aleksandr Hołubenko, Lugansk, Ukraine
  L.P.B.M. Jonssen, Groningen, Holland
  Stepan Kovalyshyn, Lviv, Ukraine
  Józef Kowalczuk, Lublin, Poland
  Volodymyr Kravchuk, Kiev, Ukraine
  Petro Kulikov, Kiev, Ukraine
  Elżbieta Kusińska, Lublin, Poland
  Andrzej Kusz, Lublin, Poland
  Janusz Laskowski, Lublin, Poland
  Kazimierz Lejda, Rzeszów, Poland
  Jerzy Merkisz, Poznań, Poland
  Jarosław Mykhajlovych, Kiev, Ukraine
  Janusz Mysłowski, Szczecin, Poland
  Jaromir Mysłowski, Szczecin, Poland
  Ignacy Niedziółka, Lublin, Poland
  Stanislav Nikolajenko, Kiev, Ukraine
  Paweł Nosko, Lugansk, Ukraine
  Gennadij Oborski, Odessa, Ukraine
  Yurij Osenin, Lugansk, Ukraine
  Marian Panasiewicz, Lublin, Poland
  Sergiey Pastushenko, Mykolayiv, Ukraine
  Iwan Rohowski, Kiev, Ukraine
  Zinovii Ruzhylo, Kiev, Ukraine
  Vjacheslav Shebanin, Mykolayiv, Ukraine
  Povilas A. Sirvydas, Kaunas, Lithuania
  Volodymyr Snitynskiy, Lviv, Ukraine
  Stanisław Sosnowski, Rzeszów, Poland
  Henryk Sobczuk, Lublin, Poland
  Ludvikas Spokas, Kaunas, Lithuania
  Andrzej Stępniewski, Lublin, Poland
  Michaił Sukach, Kiev, Ukraine
  Aleksandr Sydorchuk, Kiev, Ukraine
  Beata Œlaska-Grzywna, Lublin, Poland
  Wojciech Tanaœ, Lublin, Poland
  Giorgiy F. Tayanowski, Minsk, Bielarus
  Leonid Tishchenko, Kharkiv, Ukraine
  Denis Viesturs, Ulbrok, Latvia
  Anatoliy Yakovenko, Odessa, Ukraine
  Tadeusz Złoto, Częstochowa, Poland


  Linguistic consultant: Stepan Kovalyshyn

  Typeset: Adam Niezbecki

  Photo on the cover: Natalia Zhytariuk  Editorial Office address

  Polish Academy of Sciences Branch in Lublin
  Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin, Poland
  e-mail: eugeniusz.krasowski@up.lublin.p

 5. Przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Przeniesienie następuje po podpisaniu umowy którą należy odesłać na adres redakcji Czasopisma.

  Do pobrania umowy o przeniesienie praw autorskich:
  - wersja umowy w jęz. polskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF


  - wersja umowy w jęz. angielskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl