Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN

Adres redakcji/ Editorial Office Address: Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wydawca/ Publisher: Polska Akademia Nauk

ISSN: 1896-8279
Teka


Zespół redakcyjny

redaktor naczelny
prof. dr hab. Marek Pietra¶, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, pietras@poczta.umcs.lublin.pl

sekretarz redakcji
dr Ewelina Panas, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin ewelina.panas@poczta.umcs.lublin.pl, (+48) 516-665-219

redaktorzy tematyczni:
- Ameryka Południowa - dr hab. Katarzyna Krzywicka
- Daleki Wschód – dr hab. Agata Ziętek
- Europa ¦rodkowa i Wschodnia – dr Jakub Olchowski
- Bliski Wschód – dr Bartosz Bojarczyk
- bezpieczeństwo międzynarodowe – dr Justyna Misiągiewicz
- integracja europejska – dr Andrzej Dumała

Redaktor językowy:
– Prof. dr David Jervis
Redaktor statystyczny:
– dr Krzysztof Iwańczuk


Komitet redakcyjny czasopisma

prof. dr hab. Henryk Chałupczak (UMCS, Lublin)
prof. Joana Horga (University of Oradea, Romania)
Prof. dr hab. Jan Hudzik (UMCS, Lublin)
prof. dr Maria Monserrat Llario (University of Buenos Aires, Argentina)
prof. dr hab. Stanisław Michałowski (UMCS, Lublin)
prof. dr Marcos Pablo Moloeznik (Guadalajara University, Mexico)
prof. dr Slobodan Pajovic (Megatrend University, Serbia)
prof. dr Eiiti Sato (University of Brasilia, Brasilia)
prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (UMCS, Lublin)Listy recenzentów za rok 2014:

Prof. dr. Klaus Bodemer (GIGA – Institut fűr Lateinamerika Studien – Hamburg)
Prof. dr hab. Teresa Ło¶ -Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr. Maria Monserrat Llairo (University of Buenos Aires)
prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Dr Slobodan Pajovic (Megatrend University, Serbia)
Dr hab. Beata Molo, prof. nadzw. (Akademia Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Dr hab. Tomasz Młynarski (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Agnieszka Legucka (Akademia Obrony Narodowej) • Przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Przeniesienie następuje po podpisaniu umowy któr± należy odesłać na adres redakcji Czasopisma.

  Do pobrania umowy o przeniesienie praw autorskich:
  - wersja umowy w jęz. polskim:
  umowa - 1 przenosz±cy - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenosz±cych - plik PDF


  - wersja umowy w jęz. angielskim:
  umowa - 1 przenosz±cy - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenosz±cych - plik PDF •  
   Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
   Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
  webdesign emzab.pl