Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego O.L. PAN

Adres redakcji/ Editorial Office Address: Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wydawca/ Publisher: Polska Akademia Nauk

ISSN: 1896-8279
Teka

Artykuły do kolejnej TEKIZespół redakcyjny

redaktor naczelny
Jacek Łętowski (UP, Lublin)

Scientific Council – Rada Naukowa dr Geert de Blust (Research Institute for Nature and Forest Department, Bruksela),
prof. Tadeusz Jan Chmielewski (UP, Lublin), prof. Ryszard Dębicki (UMCS, Lublin),
prof. Roman Dziedzic (UP, Lublin), dr Eva Furman (Finnish Environment Institute – SYKE,
Helsinki), prof. Andrzej Giziński (UMK, Toruń), prof. Jan Gliński (czł. rzecz. PAN),
prof. Ryszard Gołdyn (UAM, Poznań), prof. Maria Grzybkowska (UŁ, Łódź),
prof. Marian Harasimiuk (UMCS, Lublin), dr Zita Izakovičova (Slovak Academy of Sciences, Bratislava),
prof. Nikołaj Jerczak (Białoruska Akademia Nauk), prof. Stanisław Kłosowski (UW, Warszawa),
prof. Ryszard Kornijów (MIR, Gdynia), prof. Volodymyr Koshovyy (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy),
prof. Jacek Łętowski (UP, Lublin), prof. Vladimir Łoginov (Białoruska Akademia Nauk),
prof. Zdzisław Michalczyk (UMCS, Lublin), dr Maria Nijnik (Macaulay Institute, Aberdeen), prof. Stiepan Pozniak (Państwowy Uniwersytet we Lwowie),
prof. Andrzej Prejs (UW, Warszawa), dr Jan Igor Rybak (UW, Warszawa),
prof. Toine Smits (Radboud University of Nijmegen), prof. Władysława Wojciechowska (KUL, Lublin),
prof. Bogusław Zdanowski (Instytut Rybactwa Œródlądowego, Olsztyn)
Editorial Commitee – Komitet Redakcyjny
Joanna Sender (UP, Lublin), Marek Rozmus (PAN O/Lublin),
Szymon Cios (UP, Lublin), Magda Garbowski (Colorado State University)


Reviewers of papers published in volume XII – Recenzenci artykułów publikowanych w tomie XII
Robert Czerniawski, Andrzej Demetraki-Paleolog, Wojciech Płaska, Danuta Urban, Wojciech Pęczuła,
Dawid Soszyński, Agnieszka Szczurowska, Małgorzata Poniewozik, Piotr Czyżowski,
Krzysztof Szkucik, Mirosława Schoenborn)

Uprzejmie informujemy, że kompletujemy XII/2015 tom czasopisma "TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN w Lublinie", pod redakcją prof. Jacka Łętowskiego, przewodniczącego Komisji. TEKA znajduje się w wykazie czasopism sporządzonym dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych i jest oceniona na 5 punktów.


Warunki przyjmowania prac:

 1. Przesłanie tekstu w języku polskim i angielskim, opracowanego zgodnie z "Instrukcją dla autorów TEKI" na adres:

  Dr Joanna Sender Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
  ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
  joanna.sender@up.lublin.pl


 2. Uzyskanie akceptacji pracy przez redakcję czasopisma i recenzentów.
 3. Wniesienie opłaty w wysokości 400 zł za jeden artykuł, po akceptacji pracy.

Instrukcja dla autorów TEKI pełny artykuł (full article) - plik PDF

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy PAN:
47 1240 6247 1111 0000 4977 1109
z dopiskiem: opłata za druk artykułu w czasopiśmie TEKA KOMISJI Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego


Po dokonaniu opłaty za artykuł należy przesłać informację zwrotną z podaniem:
- tytuł czasopisma i artukułu
- Autor/Autorzy artykułu, Imię, nazwisko, e-mail, telefon
- Dane do faktury:dokładna nazwa płatnika, adres, numer NIP
na adrses e-mail: lublin@pan.pl

 • Przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Przeniesienie następuje po podpisaniu umowy którą należy odesłać na adres redakcji Czasopisma.

  Do pobrania umowy o przeniesienie praw autorskich:
  - wersja umowy w jęz. polskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF


  - wersja umowy w jęz. angielskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF •  
   Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
   Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
  webdesign emzab.pl