Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego O.L. PAN

Teka

Artykuły do kolejnej TEKI

Uprzejmie informujemy, że kompletujemy XII/2015 tom czasopisma "TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN w Lublinie", pod redakcją prof. Tadeusza Chmielewskiego, przewodniczącego Komisji. TEKA znajduje się w wykazie czasopism sporządzonym dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych i jest oceniona na 5 punktów.
Termin przesyłania artykułów upływa z dniem 31 sierpnia 2015 r., a po tej dacie prace będą kwalifikowane do kolejnego tomu.

Warunki przyjmowania prac:

 1. Przesłanie tekstu w języku polskim i angielskim, opracowanego zgodnie z "Instrukcją dla autorów TEKI" na adres:

  Dr Joanna Sender Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
  ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
  joanna.sender@up.lublin.pl


 2. Uzyskanie akceptacji pracy przez redakcję czasopisma i recenzentów.
 3. Wniesienie opłaty w wysokości 400 zł za jeden artykuł, po akceptacji pracy.

Instrukcja dla autorów TEKI pełny artykuł (full article) - plik PDF

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy:
Numer rachunku bankowego zostanie podany w najbliższym czasie.

 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl