Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego O.L. PAN

Adres redakcji/ Editorial Office Address: Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wydawca/ Publisher: Polska Akademia Nauk

ISSN: 1896-8279
Teka

Artykuły do kolejnej TEKIZespół redakcyjny

redaktor naczelny
Jacek Łętowski (UP, Lublin)

Scientific Council – Rada Naukowa dr Geert de Blust (Research Institute for Nature and Forest Department, Bruksela),
prof. Tadeusz Jan Chmielewski (UP, Lublin), prof. Ryszard Dębicki (UMCS, Lublin),
prof. Roman Dziedzic (UP, Lublin), dr Eva Furman (Finnish Environment Institute – SYKE,
Helsinki), prof. Andrzej Giziński (UMK, Toruń), prof. Jan Gliński (czł. rzecz. PAN),
prof. Ryszard Gołdyn (UAM, Poznań), prof. Maria Grzybkowska (UŁ, Łódź),
prof. Marian Harasimiuk (UMCS, Lublin), dr Zita Izakovičova (Slovak Academy of Sciences, Bratislava),
prof. Nikołaj Jerczak (Białoruska Akademia Nauk), prof. Stanisław Kłosowski (UW, Warszawa),
prof. Ryszard Kornijów (MIR, Gdynia), prof. Volodymyr Koshovyy (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy),
prof. Jacek Łętowski (UP, Lublin), prof. Vladimir Łoginov (Białoruska Akademia Nauk),
prof. Zdzisław Michalczyk (UMCS, Lublin), dr Maria Nijnik (Macaulay Institute, Aberdeen), prof. Stiepan Pozniak (Państwowy Uniwersytet we Lwowie),
prof. Andrzej Prejs (UW, Warszawa), dr Jan Igor Rybak (UW, Warszawa),
prof. Toine Smits (Radboud University of Nijmegen), prof. Władysława Wojciechowska (KUL, Lublin),
prof. Bogusław Zdanowski (Instytut Rybactwa Œródlądowego, Olsztyn)
Editorial Commitee – Komitet Redakcyjny
Joanna Sender (UP, Lublin), Marek Rozmus (PAN O/Lublin),
Szymon Cios (UP, Lublin), Magda Garbowski (Colorado State University)


Reviewers of papers published in volume XII – Recenzenci artykułów publikowanych w tomie XII
Robert Czerniawski, Andrzej Demetraki-Paleolog, Wojciech Płaska, Danuta Urban, Wojciech Pęczuła,
Dawid Soszyński, Agnieszka Szczurowska, Małgorzata Poniewozik, Piotr Czyżowski,
Krzysztof Szkucik, Mirosława Schoenborn)


 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl