Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN

Adres redakcji/ Editorial Office Address: Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wydawca/ Publisher: Polska Akademia Nauk

ISSN: 1641-7739
Teka
Warunki przyjmowania prac:
 1. Przesłanie tekstu w języku polskim ,angielskim i rosyjskim opracowanego zgodnie z "Instrukcją dla autorów TEKI" na adres redakcji:

  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
  Pałac Czartoryskich
  Pl. Litewski 2
  20-080 Lublin

  Szczegółowa instrukcja dla autorów TEKI pełny artykuł (full article) - plik PDF

 2. Uzyskanie akceptacji pracy przez redakcję czasopisma i recenzentów.

 3. Wniesienie opłaty w wysokości 550 zł brutto za jeden artykuł (do 12 stron maszynopisu znormalizowanego; format: A4; czcionka 12; odstępy 1,5; marginesy 2,5; cena nie uwzględnia kolorowych stron), po akceptacji pracy.

 4. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, na który dokonywane są wpłaty za publikację wydawnictw TEKA, MOTROL, ECONTECHMOD: 36 1930 1187 2710 0717 1198 0009 (Bank Polskiej Spółdzielczoœci Oddział w Rzeszowie) :

  z dopiskiem: opłata za druk artykułu w czasopiśmie TEKA Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa


  Po dokonaniu opłaty za artykuł należy przesłać informację zwrotną z podaniem:
  - tytuł czasopisma i artukułu
  - Autor/Autorzy artykułu, Imię, nazwisko, e-mail, telefon
  - Dane do faktury:dokładna nazwa płatnika, adres, numer NIP Zespół redakcyjny

  redaktor naczelny
  Editor-in-Chief: Eugeniusz Krasowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, e-mail: eugeniusz.krasowski@up.lublin.pl

  Assistant Editor: Andrzej Kusz
  andrzej.kusz@up.lublin.pl

  Associate Editors 1. Motorization and vehicle operation: Kazimierz Lejda, Rzeszów, Valentin Mohyła, Lugansk
  2. Mechanical engineering: Paweł Nosko, Lugańsk, Adam Dużyński, Częstochowa
  3. Energy effi ciency: Witold Niemiec, Rzeszów, Stepan Kovalyshyn, Lviv
  4. Mathematical statistics: Andrzej Kornacki, Lublin


  Editorial Board

  Dariusz Andrejko , Lublin, Poland
  Andrzej Baliński , Kraków, Poland
  Volodymyr Bulgakow , Kiev, Ukraine
  Karol Cupiał , Częstochowa, Poland
  Aleksandr Dashchenko , Odessa, Ukraine
  Kazimierz Dreszer , Lublin, Poland
  Valeriy Dubrowin , Kiev, Ukraine
  Dariusz Dziki , Lublin, Poland
  Jan Gliński , Lublin, Poland
  Jerzy Grudziński , Lublin, Poland
  Janusz Grzelka , Częstochowa, Poland
  Bohdan Hevko , Ternopil, Ukraine
  Aleksandr Hołubenko , Lugansk, Ukraine
  L.P.B.M. Jonssen , Groningen, Holland
  Józef Kowalczuk , Lublin, Poland
  Volodymyr Kravchuk , Kiev, Ukraine
  Elżbieta Kusińska , Lublin, Poland
  Janusz Laskowski , Lublin, Poland
  Andrzej Marczuk , Lublin, Poland
  Jerzy Merkisz , Poznań, Poland
  Ryszard Michalski , Olsztyn, Poland
  Leszek Moœcicki , Lublin, Poland
  Janusz Mysłowski , Szczecin, Poland
  Jaromir Mysłowski , Szczecin, Poland
  Stanisław Nikołajenko , Kiev, Ukraine
  Paweł Nosko , Lugansk, Ukraine
  Gennadij Oborski , Odessa, Ukraine
  Yurij Osenin , Lugansk, Ukraine
  Marian Panasiewicz , Lublin, Poland
  Sergiey Pastushenko , Mykolayiv, Ukraine
  Iwan Rohowski , Kiev, Ukraine
  Marek Rozmus , Lublin, Poland
  Povilas A. Sirvydas , Kaunas, Lithuania
  Wołodymyr Snitynskiy , Lviv, Ukraine
  Stanisław Sosnowski , Rzeszów, Poland
  Ludvikas Spokas , Kaunas, Lithuania
  Andrzej Stępniewski , Lublin, Poland
  Michaił Sukach , Kiev, Ukraine
  Aleksandr Sydorchuk , Kiev, Ukraine
  Wojciech Tanaœ , Lublin, Poland
  Giorgiy F. Tayanowski , Minsk, Bielarus
  Andrey Tevyashev , Kharkiv, Ukraine
  Denis Viesturs , Ulbrok, Latvia
  Dmytro Voytiuk , Kiev, Ukraine
  Janusz Wojdalski , Warszawa, Poland
  Anatoliy Yakovenko , Odessa, Ukraine
  Tadeusz Złoto , Częstochowa, Poland


  Linguistic consultant: Małgorzata Wojcieszuk

  Typeset: Adam Niezbecki
  Editorial Office address

  Polish Academy of Sciences Branch in Lublin
  Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin, Poland
  e-mail: eugeniusz.krasowski@up.lublin.p

 5. Przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Przeniesienie następuje po podpisaniu umowy którą należy odesłać na adres redakcji Czasopisma.

  Do pobrania umowy o przeniesienie praw autorskich:
  - wersja umowy w jęz. polskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF


  - wersja umowy w jęz. angielskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl