Teka Komisji Historycznej O.L. PAN

Adres redakcji/ Editorial Office Address: Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wydawca/ Publisher: Polska Akademia Nauk

ISSN: 1733-5388
Teka


Redaktor naczelny prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski

Komitet Naukowy prof. dr hab. Henryk Gmiterek (UMCS, Lublin)
prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN
prof. Idesbald Goddeeris (KU, Leuven)
prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski (KUL, Lublin)
prof. dr hab. Jan Lewandowski (UMCS, Lublin)
prof. dr hab. Cezary Taracha (KUL, Lublin)
prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (UMCS, Lublin)

RECENZENCI dr hab. Maria Dębowska, dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. José Luis Gómez Urdánez,
prof. dr hab. Grzegorz Jawor, prof. dr hab. Teresa Kulak,
dr hab. Tomasz Nowicki, prof. dr hab. Barbara Obtułowicz, dr hab. Ryszard Polak,
dr hab. Jan Ptak, dr hab. Mieczysław Ryba, prof. dr hab. Marian Surdacki

Redaktor tomu dr hab. Ewa M. Ziółek
 • Przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Przeniesienie następuje po podpisaniu umowy którą należy odesłać na adres redakcji Czasopisma.

  Do pobrania umowy o przeniesienie praw autorskich:
  - wersja umowy w jęz. polskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF


  - wersja umowy w jęz. angielskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF •  
   Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
   Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
  webdesign emzab.pl