Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L. PAN

Adres redakcji/ Editorial Office Address: Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wydawca/ Publisher: Polska Akademia Nauk

ISSN: 1895 – 3980
Teka
Redaktor naczelny prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, Politechnika Wrocławska
Rada Naukowa prof. dr hab. arch. Mykola Bevz (Politechnika Lwowska, Ukraina)
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski (Politechnika Lubelska, Polska)
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. nadzw. dr hab. inż. Krystyna Pudelska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
prof. dr hab. inż. arch. Petro Rychkov (Politechnika Lubelska, Polska)
prof. Svietlana Smolenska (Charków, Ukraina)
dr.eng. arch. Bo Larsson (Lund, Szwecja)
dr Larysa Polischuk (Ivanofrankowsk, Ukraina)
arch. dipl. ing. (FH) Thomas Kauertz (Hildesheim, Niemcy)
Charles Gonzales (Director of Planning Catano Ward, Puerto Rico)
Rolando-Arturo Cubillos-González (Catholic University of Colombia, Kolumbia)
prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN
RECENZENCI prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz (Politechnika Krakowska, Polska)
prof. dr hab. Mariusz Dšbrowski (Politechnika Lubelska, Polska)
prof. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz (Politechnika Warszawska, Polska)
dr hab. Piotr Urbański, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. inż. arch. Irena NiedŸwiecka-Filipiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
prof. dr hab. inż. arch. Bonawentura Pawlicki (Politechnika Krakowska, Polska)
prof. nadzw. dr inż. arch. Halina Petryszyn (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska)
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka (Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska (Politechnika Krakowska, Polska)
Redaktor naukowa tomu XI/1-4 prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, Politechnika Wrocławska

Warunki zamieszczenia artyku w TECE

Uprzejmie informujemy, że kompletujemy kolejny tom czasopisma "TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie", pod redakcją prof. Elżbiety Przesmyckiej, przewodniczącej Komisji. TEKA znajduje się w wykazie czasopism sporządzonym dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych i jest oceniona na 3 punkty.
Termin przesyłania artykułów upływa z dniem 30 września br., a po tej dacie prace będą kwalifikowane do kolejnego tomu.

Warunki przyjmowania prac:

 1. Przesłanie tekstu w języku polskim i angielskim, opracowanego zgodnie z "Instrukcją dla autorów TEKI" na adres redakcji:

  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
  Pałac Czartoryskich
  Pl. Litewski 2
  20-080 Lublin

  Szczegółowa instrukcja dla autorów TEKI pełny artykuł (full article) - plik PDF

 2. Uzyskanie akceptacji pracy przez redakcję czasopisma i recenzentów.

 3. Wniesienie opłaty w wysokości 550 zł brutto za jeden artykuł (do 12 stron maszynopisu znormalizowanego; format: A4; czcionka 12; odstępy 1,5; marginesy 2,5; cena nie uwzględnia kolorowych stron), po akceptacji pracy.

 4. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy PAN:
  47 1240 6247 1111 0000 4977 1109
  z dopiskiem: opłata za druk artykułu w czasopiśmie TEKA Komisji Architektury


  Po dokonaniu opłaty za artykuł należy przesłać informację zwrotną z podaniem:
  - tytuł czasopisma i artukułu
  - Autor/Autorzy artykułu, Imię, nazwisko, e-mail, telefon
  - Dane do faktury:dokładna nazwa płatnika, adres, numer NIP
  na adrses e-mail: lublin@pan.pl

 5. Przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Przeniesienie następuje po podpisaniu umowy którą należy odesłać na adres redakcji Czasopisma.

  Do pobrania umowy o przeniesienie praw autorskich:
  - wersja umowy w jęz. polskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF


  - wersja umowy w jęz. angielskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl