TEKA
Komisji Historycznej X/2013.
Commission of Historical Sciences

Spis ter¶ci- pełny artykuł (full article) - plik PDFIdesbald Goddeeris, Hanne Ranson
Afiliacja: Katholieke Universiteit Leuven, e-mail: idesbald.goddeeris@arts.kuleuven.be, han-ne.ranson@gmail.com

Polskie zakupy broni w Liege podczas powstania styczniowego - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Polish arms acquisitions in Liege during the January Insurrection of 1863–1864- pełny artykuł (full article) - plik PDFŁukasz Staroń
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. The John Paul II Catholic University of Lublin

Uzbrojenie piechoty w latach 1863–1864 na terenie woj. krakowskiego i sandomierskiego- pełny artykuł (full article) - plik PDF

The armament of the infantry on the territory of Cracow and Sandomierz voivodeship in the intervening years 1863–1864- pełny artykuł (full article) - plik PDF

Anna Krochmal
Afiliacja: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie. Head Office of Polish State Archives in Warsaw

Ko¶ciół unicki w Galicji i na ChełmszczyĽnie wobec manifestacji patriotycznych i powstania styczniowego (1861–1864) - pełny artykuł (full article) - plik PDF

The attitude of the Uniate Church in Galicia and in the Chełm Province towards patriotic manifestations and the January Insurrection (1861-1864)- pełny artykuł (full article) - plik PDFRoland Prejs OFMCap
Afiliacja: Katedra Dziejów Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Chair of History of Teology, The John Paul II Catholic University of Lublin. e-mail: roland@kul.pl

Kapucyni Prowincji Polskiej w powstaniu styczniowym. stan badań i kwestie dyskusyjne - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Capuchin friars of the Polish Province in the January Insurrection. State of research and disputable issues pełny artykuł (full article) - plik PDFAutor: Eugeniusz Niebelski
Afiliacja: I Katedra Historii Nowożytnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; I Department of Late Modern History, The John Paul II Catholic University of Lublin; e-mail: niebel@kul.pl

Józef Szwermicki (1814–1894) – ojciec Krzysztof, marianin, powstaniec, zesłaniec i misjonarz dalekiej Syberii - pełny artykuł (full article) - plik PDFJózef Szwermicki (1814–1894) – Father Krzysztof Maria, Marian Father, insurrectionist, deportee and missiona-ry from far Siberia- pełny artykuł (full article) - plik PDFIrena Wodzianowska
Afiliacja: Katedra Historii Europy Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; The John Paul II Catholic University of Lublin, Department of East European History; e-mail: irkawod@kul.lublin.pl

Powstanie styczniowe na Podolu w ¶wietle akt komisji ¶ledczych - pełny artykuł (full article) - plik PDF

January Insurrection in Podolia region in the light of the files of commissions of inquiry pełny artykuł (full article) - plik PDFEwa Rzeczkowska
Afiliacja: Katedra Historii Najnowszej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Department of 20th Century History, The John Paul II Catholic University of Lublin; e-mail: eweliza@wp.pl

W setn± rocznicę. Obraz powstania styczniowego w wybranych peerelowskich tytułach prasowych pełny artykuł (full article) - plik PDF

On the one hundredth anniversary. The picture of the January insurrection in selected press titles of the Polish People’s Republic pełny artykuł (full article) - plik PDFJacek Gołębiowski Afiliacja: Katedra Badań nad Histori± i Dziedzictwem Kulturowym Polonii, Instytut Historii KUL; e-mail: j.golebiowski@kul.lublin.pl

Powstanie styczniowe na łamach „My¶li Polskiej” w Londynie w setn± rocznicę wybuchu- pełny artykuł (full article) - plik PDF

January insurrection on the pages of “My¶l Polska” in London on the one hundredth anniversary of its outbreak- pełny artykuł (full article) - plik PDFJacek Krochmal
Afiliacja: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; The Main Archives of the Central Archives of Historical Records in Warsaw

Wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego- pełny artykuł (full article) - plik PDF

The exhibition in the Central Archives of Historical Records on the 150th anniversary of the outbreak of the January Uprising- pełny artykuł (full article) - plik PDFSprawozdanie- pełny artykuł (full article) - plik PDFRecenzje- pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Teka Komisji Historycznej O.L. PAN

 
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl