ENEIDA

Monografia

Iwan Kotlarewski ENEIDA w tłumaczeniu Piotra Kuprysia Wydawnictwo KUL, 2008, ss. 272. Twarda oprawa, barwne fotografie związane z życiem Kotlarewskiego pochodzące ze zbiorów Ukraińskiej Asocjacji Muzeów w Kijowie. Cena 45 zł. Kolportaż: Wydawnictwo KUL, ul.Zbożowa 61, 20-827 Lublin; tel. 0-81 740-93-40; fax. 0-81 740-93-50; e-mail: wydawnictwo@kul.lublin.pl; http://wydawnictwo.kul.lublin.pl

ENEIDA to po raz pierwszy wydany w języku polskim poemat wybitnego poety, "ojca" nowej literatury i nowego języka ukraińskiego Iwana Kotlarewskiego (1769-1838), opublikowany w Petersburgu w 1798 roku. Jest to "trawestacja Wergiliuszowej ENEIDY napisana językiem najbardziej zbliżonym do żywej mowy ludu ukraińskiego, przedstawiająca burleskowo obraz życia na Ukrainie w drugiej połowie XVIII wieku". Historycy literatury poemat ten uważają za początek nowożytnej literatury ukraińskiej. Język tego utworu stał się bowiem podstawą współczesnego ukraińskiego języka literackiego. Tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski dokonał związany z Lublinem filolog Piotr Kupryś (1933-2002), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzieło zostało wydane przez Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy współudziale Akademii Rolniczej - Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i tutejszego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Książka jest opatrzona licznymi przypisami, oraz słowem wstępnym Prezydenta Republiki Ukrainy - Wiktora Juszczenki, który podkreślił, że "to godne uwagi wydarzenie będzie ważnym wkładem w budowaniu partnerstwa i przyjaźni między naszymi bratnimi narodami".

 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl