ECONTECHMOD

Adres redakcji/ Editorial Office Address: Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wydawca/ Publisher: Polska Akademia Nauk

ISSN: 2084–5715


SZANOWNI PAŃSTWO !

Uprzejmie informujemy , iż wszelkie niezbędne informacje o międzynarodowym czasopiœmie ECONTECHMOD, można od tej pory znaleźć również na stronie :
- http://http://www.econtechmod.pl

  INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ECONTECHMOD pełny artykuł (full article) - plik PDF  W 2012 roku ukazał się pierwszy numer nowego międzynarodowego kwartalnika ECONTECHMOD wydawanego wspólnie przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie, Politechnikę Lwowską i Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Czasopismo to, redagowane w języku angielskim i rosyjskim, jest poświęcone ekonomice technologii i modelowaniu procesów. Redaktorami naczelnymi są prof. prof. Eugeniusz Krasowski - przewodniczący Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie i Juri Bobalo - rektor Politechniki Lwowskiej.  Warunki zamieszczenia artyku w TECE  Warunki przyjmowania prac:

  1. Przesłanie tekstu w języku polskim ,angielskim i rosyjskim opracowanego zgodnie z "Instrukcją dla autorów TEKI" na adres redakcji:

   Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
   Pałac Czartoryskich
   Pl. Litewski 2
   20-080 Lublin

   Szczegółowa instrukcja dla autorów TEKI pełny artykuł (full article) - plik PDF

  2. Uzyskanie akceptacji pracy przez redakcję czasopisma i recenzentów.

  3. Wniesienie opłaty w wysokości 550 zł brutto za jeden artykuł (do 12 stron maszynopisu znormalizowanego; format: A4; czcionka 12; odstępy 1,5; marginesy 2,5; cena nie uwzględnia kolorowych stron), po akceptacji pracy.

  4. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, na który dokonywane są wpłaty za publikację wydawnictw TEKA, MOTROL, ECONTECHMOD: 36 1930 1187 2710 0717 1198 0009 (Bank Polskiej Spółdzielczoœci Oddział w Rzeszowie) :

   z dopiskiem: opłata za druk artykułu w czasopiśmie TEKA Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa


   Po dokonaniu opłaty za artykuł należy przesłać informację zwrotną z podaniem:
   - tytuł czasopisma i artukułu
   - Autor/Autorzy artykułu, Imię, nazwisko, e-mail, telefon
   - Dane do faktury:dokładna nazwa płatnika, adres, numer NIP Zespół redakcyjny


   Editor-in-Chief: Eugeniusz Krasowski, POLAND
   Yuriy BOBALO, UKRAINE
   Assistant Editor: Andrzej KUSZ, POLAND
   andrzej.kusz@up.lublin.pl

   Associate Editors
   1. ECONOMICS IN TECHNOLOGY: Nestor SHPAK, LVIV; Oleh KUZMIN, LVIV
   2. NEW TECHNOLOGIES: Aleksandr DASHCHENKO, ODESSA; Andrzej KUSZ, LUBLIN
   3. MODELLING PROCESSES: Yuriy OSENIN, LUGANSK; Andrzej MARCINIAK, LUBLIN; Mykola MEDYKOWSKI, LVIV
   4. MECHANICAL ENGINEERING: Andrzej STĘPNIEWSKI, LUBLIN; Ilia NIKOLENKO, SIMFEROPOL
   5. MATHEMATICAL STATISTICS: Andrzej KORNACKI, LUBLIN; Rostisław BUN, LVIV
   6. RADIOELECTRONICS: Andrey Tevyashev, KHARKIV; Vladimir Kobzev, KHARKIV


   Editorial Board

   Valeriy ADAMCHUK, Kiev, Ukraine
   Andrzej BALIŃSKI, Kraków, Poland
   Vitaliy BOYARCHUK, Lviv, Ukraine
   Zbigniew BURSKI, Lublin, Poland
   Mykoła CHAUSOV, Kiev, Ukraine
   Valeriy DUBROVIN , Kiev, Ukraine
   Jerzy GRUDZIŃSKI, Lublin, Poland
   Ivan HOLOVACH, Kiev, Ukraine
   Oleksandr HOŁUBENKO, Lugansk, Ukraine
   Adam JABŁOŃSKI, Katowice, Poland
   L.P.B.M. JONSSEN, Groningen, Holland
   Viktoria KHARCHUK, Lviv, Ukraine
   Vladimir KOBZEV, Kharkiv, Ukraine
   Sergiey KOSTUKIEVICH, Mińsk, Bielarus
   Stepan KOVALYSHYN, Lviv, Ukraine
   Volodymyr KRAVCHUK, Kiev, Ukraine
   Kazimierz LEJDA, Rzeszów, Poland
   Andrzej MARCZUK, Lublin, Poland
   Ryszard MICHALSKI , Olsztyn, Poland
   Leszek MOŒCICKI, Lublin, Poland
   Andrzej MRUK, Kraków, Poland
   Witold Niemiec, Rzeszów, Poland
   Paweł NOSKO, Lugansk, Ukraine
   Sergiy PASTUSHENKO, Mykolayiv, Ukraine
   Simion POPESCU, Brasov, Romania
   Natalia CHARNECKAYA, Lugansk, Ukraine
   Volodymyr Snitynskiy, Lviv, Ukraine
   Povilas A. SIRVYDAS, Kaunas, Lithuania
   Jerzy SOBCZAK, Kraków, Poland
   Stanisław SOSNOWSKI, Rzeszów, Poland
   Ludvikas SPOKAS, Kaunas, Lithuania
   Georgij TAJANOWSKIJ, Mińsk, Bielarus
   Wojciech TANAŒ, Lublin, Poland
   Andrey TEVYASHEV, Kharkiv, Ukraine
   Małgorzata TROJANOWSKA, Kraków, Poland
   Ramazan Ch. YUSUPOV, Chelyabińsk, Russia
   Danis VIESTURS, Ulbrok, Latvia


   Linguistic consultant: Viktoria Kharchuk

   Typeset: Nataliya Maksymyuk, Adam Niezbecki

   Cover design: Hanna Krasowska-Kołodziej   Editorial Office address

   Polish Academy of Sciences Branch in Lublin
   Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin, Poland
   e-mail: eugeniusz.krasowski@up.lublin.p

  5. Przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Przeniesienie następuje po podpisaniu umowy którą należy odesłać na adres redakcji Czasopisma.

   Do pobrania umowy o przeniesienie praw autorskich:
   - wersja umowy w jęz. polskim:
   umowa - 1 przenoszący - plik PDF


   umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF


   - wersja umowy w jęz. angielskim:
   umowa - 1 przenoszący - plik PDF


   umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl