Kwartalnik
ECONTECHMOD 2016_1
International Quarterly Journal on Economics, New Technologies and Modelling Processes

ECONTECHMOD- plik PDF 
ECONTECHMOD  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl