NAGRODA PREZESA ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄPolska Akademia Nauk Oddział w Lublinie ogłasza konkurs naWYRÓŻNIENIE PREZESA ODDZIAŁU PAN W LUBLINIE


dla studentów i młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową

Warunki przystąpienia do konkursu określa Regulamin Wyróżnienia: pełny artykuł (full article) - plik PDF

 

 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl