Kronika Polskiej Akademi Nauk Oddzial w Lublinie.

2020
styczeń 2020

2019
grudzień 2019 | listopad 2019 | październik 2019 | wrzesień 2019 | sierpień 2019 | lipiec 2019 | czerwiec 2019 | maj 2019 | kwiecień 2019 | marzec 2019 | luty 2019 | styczeń 2019

2018
grudzień 2018 | listopad 2018 | październik 2018 | wrzesień 2018 | sierpień 2018 | lipiec 2018 | czerwiec 2018 | maj 2018 | kwiecień 2018 | marzec 2018 | luty 2018 | styczeń 2018

2017
grudzień 2017 | listopad 2017 | październik 2017 | wrzesień 2017 | sierpień 2017 | lipiec 2017 | czerwiec 2017 | maj 2017 | kwiecień 2017 | marzec 2017 | luty 2017 | styczeń 2017

2016
grudzień 2016 | listopad 2016 | październik 2016 | wrzesień 2016 | sierpień 2016 | lipiec 2016 | czerwiec 2016 | maj 2016 | kwiecień 2016 | marzec 2016 | luty 2016 | styczeń 2016

2015
grudzień 2015 | listopad 2015 | październik 2015 | wrzesień 2015 | sierpień 2015 | lipiec 2015 | czerwiec 2015 | maj 2015 | kwiecień 2015 | marzec 2015 | luty 2015 | styczeń 2015

2014
grudzień 2014 | listopad 2014 | październik 2014 | wrzesień 2014 | sierpień 2014 | lipiec 2014 | czerwiec 2014 | maj 2014 | kwiecień 2014 | marzec 2014 | luty 2014 | styczeń 2014

2013
grudzień 2013 | listopad 2013 | październik 2013 | wrzesień 2013 | sierpień 2013 | lipiec 2013 | czerwiec 2013 | maj 2013 | kwiecień 2013 | marzec 2013 | luty 2013 | styczeń 2013

2012
grudzień 2012 | listopad 2012 | październik 2012 | wrzesień 2012 | sierpień 2012 | lipiec 2012 | czerwiec 2012 | maj 2012 | kwiecień 2012 | marzec 2012 | luty 2012 | styczeń 2012

2011
grudzień 2011 | listopad 2011 | październik 2011 | wrzesień 2011 | sierpień 2011 | lipiec 2011 | czerwiec 2011 | maj 2011 | kwiecień 2011 | marzec 2011 | luty 2011 | styczeń 2011

2010
grudzień 2010 | listopad 2010 | październik 2010 | wrzesień 2010 | sierpień 2010 | lipiec 2010 | czerwiec 2010 | maj 2010 | kwiecień 2010 | marzec 2010 | luty 2010 | styczeń 2010

2009
grudzień 2009 | listopad 2009 | październik 2009 | wrzesień 2009 | sierpień 2009 | lipiec 2009 | czerwiec 2009 | maj 2009 | kwiecień 2009 | marzec 2009 | luty 2009 | styczeń 2009

2008
grudzień 2008 | listopad 2008 | październik 2008 | wrzesień 2008 | sierpień 2008 | lipiec 2008 | czerwiec 2008 | maj 2008 | kwiecień 2008 | marzec 2008 | luty 2008 | styczeń 2008

2007
grudzień 2007 | listopad 2007 | październik 2007 | wrzesień 2007 | sierpień 2007 | lipiec 2007 | czerwiec 2007 | maj 2007 | kwiecień 2007 | marzec 2007 | luty 2007 | styczeń 2007

2006
grudzień 2006 | listopad 2006 | październik 2006 | wrzesień 2006 | sierpień 2006 | lipiec 2006 | czerwiec 2006 | maj 2006 | kwiecień 2006 | marzec 2006 | luty 2006 | styczeń 2006

2005
grudzień 2005 | listopad 2005 | październik 2005 | wrzesień 2005 | sierpień 2005 | lipiec 2005 | czerwiec 2005 | maj 2005 | kwiecień 2005 | marzec 2005 | luty 2005 | styczeń 2005

2004
grudzień 2004 | listopad 2004 | październik 2004 | wrzesień 2004 | sierpień 2004 | lipiec 2004 | czerwiec 2004 | maj 2004 | kwiecień 2004 | marzec 2004 | luty 2004 | styczeń 2004

2003
grudzień 2003 | listopad 2003 | październik 2003 | wrzesień 2003 | sierpień 2003 | czerwiec 2003 | maj 2003 | kwiecień 2003 | marzec 2003 | luty 2003 | styczeń 2003

2002
grudzień 2002 | listopad 2002 | październik 2002 | wrzesień 2002 | lipiec-sierpień 2002 | czerwiec 2002 | maj 2002 | kwiecień 2002 | marzec 2002 | luty 2002 | styczeń 2002

2001
grudzień 2001 | listopad 2001 | październik 2001 | wrzesień 2001 | lipiec-sierpień 2001 | czerwiec 2001 | maj 2001 | kwiecień 2001 | marzec 2001 | luty 2001 | styczeń 2001

2000
grudzień 2000 | listopad 2000 | październik 2000 | wrzesień 2000 | lipiec-sierpień 2000 | czerwiec 2000 | maj 2000 | kwiecień 2000 | marzec 2000 | luty 2000 | styczeń 2000

1999
grudzień'99 | listopad'99 | październik'99 | wrzesień'99 | sierpień'99 | lipiec'99 | czerwiec'99 | maj'99 | kwiecień'99 | marzec'99 | luty'99 | styczeń'99

1998
grudzień'98 | listopad'98 | październik'98 | wrzesień'98 | lipiec-sierpień'98 | czerwiec'98 | maj'98 | kwiecień'98 | marzec'98 | luty'98 | styczeń'98

1997
grudzień'97 | listopad'97

Wydarzenia

W Wydarzeniach zamieszczamy informacje o najbardziej doniosłych wydarzeniach z życia Oddziału.

2019
- KONFERENCJA "BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE DZIECKA"

2019
- 10- lecie WSZECHNIC Oddziału PAN w Lublinie (2009-2018)"

2019
- Konferencja "Innowacje w Praktyce"

2018
- Wszechnica - Wykłady pt."Medycyna i muzykant"

2017
- XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów
- Konferencjia pt. "EU - ASEAN. Models of Integration"

2016
- III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Medycyna Personalizowana Genom -Człowiek- Œwiat- Zagrożenia"
- Konferencja "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina"

2015
- prof. John Scharffenberg z USA
- "Roboty medyczne i rehabilitacyjne"

2014
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Klimat pola uprawnego"

Informacje o najnowszych publikacjach Oddziału PAN w Lublinie znajdujš się w dziale Ksišżki w Biuletynach Informacyjnych Oddziału.
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl