Kontakt

Siedziba Oddziału:

Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie

Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2,

20-080 Lublin

tel./fax (48 81) 441 30 00

e-mail: lublin@pan.pl.

   
Prezes Oddziału
prof. n. med. Tomasz Trojanowski, czł. koresp. PAN


tel./fax: +48(81)4413000
lublin@pan.pl
t.trojanowski@umlub.pl

Wiceprezes Oddziału
prof. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN


tel./fax: +48(81)4413000
tel. +48(81)7445061 w.130
j.glinski@demeter.ipan.lublin.pl

Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN w Lublinie
mgr inż. Marek Rozmus


tel./fax: +48(81)4413000
marek.rozmus@pan.pl

 

 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl