Konferencje 2019

Data Nazwa konferencji
11.2009 ,
Lublin
Marian Rusecki Memorial Lectures: Od Maximum illud do Evangeli gaudium. Teologia, nauki humanistyczne i społeczne w słuzbie misji - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Komisja Teologii Oddziału PAN w Lublinie, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL, Subwencja Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego
10.2019 ,
Lublin
6th International Conference and Workshop. Plant - the source of research material - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych
09.2019,
Lublin
Konstrukcje i dekonstrukcje państwowości w stosunkach międzynarodowych 2.0: samostanowienie narodów versus integrlność terytorialna państw – Oddział PAN w Lublinie, Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie, Wydział Politologii UMCS
09.2019,
Puławy
Regional security complex in Asia. Political and military dimensions- Oddział PAN w Lublinie; Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie; Wydział Poliotologii UMCS, Fundacja Badań Międzynarodowych
31.5-01.6.2019,
Lublin
Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie; Komisja Prawnicza Oddziału PAN w lublinie; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Collegium Joannis Pauli II
05.2019,
Lublin
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Niemcy-Słowacja-Ukraina" - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie – Komisja Prawnicza Oddziału PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Collegium Joannis Pauli II
05.2019,
Lublin
XVIII Miedzynarodowe Warsztaty dla Młodych Pracowników Naukowych BioPhys Spring 2019/ 18th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2019 - Oddziału PAN w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Szent Istvan w Godollo, Węgry; Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze ( Sowacja); Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze (Czechy)
4-5.04.2019,
Lublin
VI Konferencja Naukowo - Techniczna - Innowacje w Praktyce połączona z VII Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie – Komisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału PAN w Lublinie; Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych

Konferencje 2018

Data Nazwa konferencji
27-29.11.2018,
Lublin
IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna personalizowana Genom - Środowisko - Człowiek - Zagrożenia - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie; Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych
29-30.11.2018 ,
Lublin
Polacy w Irkucku w XIX i XX wieku - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Komisja Historyczna Oddziału PAN w Lublinie, Biblioteka Uniwersytecka KUL
21-22.11.2018 ,
Lublin
III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna - Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie, Wydział Politologii UMCS w Lublinie
19-22.09.2018,
Lublin
X Międzynarodowa Konferencja Klimat pola uprawnego – Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu - Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej PAN Oddział w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
04-05.07.2018 ,
Puławy
Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa MOTROL 2018- Oddział PAN w Lublinie; Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
5-6.06.2018,
Lublin
Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej. Polska. Słowacja. Ukraina. Gruzja - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie; Komisja Prawnicza Oddziału PAN w lublinie; Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Collegium Joannis Pauli II
25-26.05.2018 ,
Lublin
Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców VI - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie – Komisja Prawnicza Oddziału PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Collegium Joannis Pauli II
15-16.05.2018,
Lublin
Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym- Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie, Fundacja Badań Międzynarodowych
19-23.05.2018,
Lublin
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. gospodarki energetycznej w przemyśle ENERGIA 2018 - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie – Komisja Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie; Narodowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Ukrainy w Kijowie, Przedstawicielstwo PAN w Kijowie

Konferencje 2017

Data Nazwa konferencji
23-24.11.2017,
Lublin
Ogólnopolska IV Konferencja "Innowacje w Praktyce" oraz VI Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii- K - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie; Komisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN Oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych(CINE)
23.11.2017 ,
Lublin
Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej- K - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie, Wydział Politologii UMCS
19.10.2017,
Lublin
Literatura polska na ziemiach obecnej Ukrainy - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie;, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
18-20.09.2017 ,
Puławy
XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów – Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu – poświęcony pamięci prof. dr. hab. Tadeusza Górskiego - M - Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej PAN Oddział w Lublinie; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe – Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.
18-20.09.2017,
Lublin
"EU - ASEAN. Models of Integration" - M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie; Wydział Politologii UMCS
30.06 – 01.07.2017,
Lublin
Konferencja MOTROL 2017 - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa - M - Komisja Motorycacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno Ekonomiczna w Rzeszowie
21-24.06.2017 ,
Lublin
Plant - the source of research material (Roślina – źródłem materiału badawczego). - K - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie – Komisja Nauk Medycznych, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych
1-3.06.2017,
Lublin
16th International Workshop For Young Scientists BIOPHYS SPRING`2017 - M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie; Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie; Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic; Szent István University, Gödöllő, Hungary; Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic
03.06.2017,
Lublin
Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców VI - K - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie – Komisja Prawnicza; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL
17-19.05.2017,
Kijów, Ukraina
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. gospodarki energetycznej w przemyśle "ENERGIA 2017"- M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie - Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Narodowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Ukrainy w Kijowie, Przedstawicielstwo PAN w Kijowie;

Konferencje 2016

Data Nazwa konferencji
30.11.2016,
Lublin
Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie- Komisja Historyczna, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Koło Naukowe Studentów Historii KUL.
28-29.11.2016,
Lublin
Konstrukcje i dekonstrukcje państwowości w stosunkach międzynarodowych- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Politologii UMCS.
24-25.11.2016,
Lublin
Panelowe Spotkania Dyskusyjne , Ogólnopolska III Konferencja ,,Innowacje w Praktyce'' oraz V Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii-Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie-Komisja Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa, Centrum Innowacji Naukowo- Edukacyjnych.
23-25.11.2016,
Lublin
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Medycyna personalizowana: GENOM- ŚRODOWISKO- CZŁOWIEK- ZAGROŻENIA''- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie,Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego, Klinika Neurologii Dziecięcej, Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
20-22.10.2016,
Lublin
Metody obrazowania komórek- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie- Komisja Nauk Medycznych.
19-20.10.2016,
Lublin
Lublin: miasto i ludzie ( w przededniu 700-lecia)- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Katedra Historii XIX wieku Instytutu Historii KUL przy wsparciu organizacyjnm Urzędu miasta Lublin oraz prezydenta dr Krzysztofa Żuka.
21-24.09.2016,
Lublin- Zamość-Lwów(Dublany) i Obroszyn k. Lwowa
IX Sympozjum międzynarodowe nt. Klimat pola uprawnego- Meteorologia i klimatologia stosowana- teoria,praktyka, innowacyjność - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie- Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Przedstawicielstwo PAN w Kijowie, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, NAAS of Ukraine Instytute of Agroculture of Carpathian Region, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie.
15-17.09.2016,
Lublin
Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska- Słowacja-Ukraina. - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie- Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział prawa Uniwersytetu Trnawskiego ( Słowacja), Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie (Ukraina).
5-6.07.2016,
Lublin
Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa MOTROL 2016- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie-Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Narodowy Uniwersytet Biologicznych Źródeł Energii i WykorzystaniA Przyrody w Kijowie, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach.
04.06.2016,
Lublin
Kodeks Prawa Kanonicznego w badanich młodych naukowców V.- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie- Komisja Prawicza, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
18-21.05.2016,
Ukraina
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna mt. gospodarki energetycznej w przemyśle ENERGIA 2016 ( TechEnergy 2016)- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie-Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Narodowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Ukrainy w Kijowie, Przedstawicielstwo PAN w Kijowie.
12-15.05.2016,
Lublin
III Ogólnopolskie Warsztaty Forma Otwarta- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej, Lubeslka Agora Modernizmu.
05-06.05.2016,
Praga,Czechy
15th INTERNATIONAL WORKSHOP FOR YOUNG SCIENTISTS BIOPHYS SPRING 2016-Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Czech University of Life Sciences, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Szent Istvan
05.04.2016,
Lublin
1050-ta rocznica Chrztu Polski. Oblicza Kościoła w Polsce- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL, Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce.

Konferencje 2015

Data Nazwa konferencji
3-4.11.2015,
Lublin
II Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna - Relacje polityka - religia w Ameryce Łacińskiej - determinanty i nowe paradygmaty- M - Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie, Wydział Politologii UMCS, Centrum Studiów Latynoamerykańskich, UW
22-23.10.2015,
Lublin
Panelowe Spotkanie Dyskusyjne "Innowacje w Praktyce" oraz IV Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii- K - Komisja Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa PAN Oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych CINE
22-23.10.2015,
Lublin
Język ukraiński poza granicami Ukrainy, V- M - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2.10.2015,
Stalowa Wola
Stalowa Wola miasto przeszłości - przyszłość miasta - K - Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
28-30.09.2015,
Lublin
Konferencja Plant - the source of research material - Roślina źródło materiału badawczego - M - Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
02-03.07.2015,
Lublin
Konferencja MOTROL 2015-Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa - MOTROL 2015 - M - Komisja Motorycacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno Ekonomiczna w Rzeszowie
14-17.06.2015,
Lublin
Warsztaty "Przestrzenie publiczne miasta modernistycznego - K - Komisja Architektury, Urbabanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
06.06.2015,
Lublin
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców K - Komisja Prawnicza Oddziału PAN w Lublinie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Towarzystwo Nukowe KUL
27-29.05.2015,
Hungary
14 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BIOPHYS SPRING 2015 M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic, Szent Istvan University Gödöllo, Hungary

Konferencje 2013

Data Nazwa konferencji
I-XII.2013,
Lublin
Wszechnica - K - Wykłady otwarte - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 1. 28.03.2013 r. - Ekologia, Odnawialne Źródła Energii, Inteligentna Energetyka- fakty i mity - Robert Szlęzak, Leader Obszaru Zrównoważony Rozwój w Centrum Kompetencji Wschodnich, Wiceprezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW), Reprezentant TRMEW w Polskiej Radzie Koordynacyjnej OZE.
 2. 4.03.2013 r. - Syberia - miejsca pamięci zesłań 1863 roku - prof. Eugeniusz Niebelski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 3. 31.01.2013 r. - Choroby cywilizacyjne - wyzwania XXI wieku - Prof. Janusz Kocki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
14-15.11.2013,
Lublin
Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2013. Próba bilansu.- M - Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydział Politologii UMCS,
24-25.10.2013,
Lublin
Język ukraiński poza granicami Ukrainy, IV- M - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
17-19.10.2013,
Lublin
Plant - the source of research material - Roślina - źródło materiału badawczego- M - Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie
15-18.09.2013,
Symferopol (Krym)
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. gospodarki energetycznej w przemyśle ENERGIA 2013- M - Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, Narodowa Akademia Ochrony, Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu
4-5.07.2013,
Lublin
Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa MOTROL 2013 - M - Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie
05-07.06.2013,
Lublin
International Conference on Agrophysics.- M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Instytut Agrofizykii PAN im. B. Dobrzańskiego

Konferencje 2012

Data Nazwa konferencji
I-XII.2012,
Lublin
Wszechnica - K - Wykłady otwarte - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 1. 26.06.2012 r. - Zrównoważone planowanie miast - prof. dr hab. Elżbieta Przesmycka, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. 31.05.2012 r. - Fryderyk Chopin geniusz i choroba - prof. dr hab. n. med. Zofia Grażyna Jarząb, Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
 3. 31.04.2012 r. - Stefan Banach - w 120. rocznicę urodzin genialnego matematyka, Narodowy Bank Polski, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 4. 29.03.2012 r. - Reformy ustrojowe doby stanisławowskiej w poglądach szlachty lubelskiej - dr hab. Waldemar Bednaruk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pwła II
 5. 23.02.2012 r. - Problemy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak leczyć? Czy można zapobiegać? Wiedza dla wszystkich - prof. zw. dr med. hab. Tomasz Karski, Wyższa szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Szpital Wojskowy w Lublinie
 6. 26.01.2012 r. - Sens prognoz naukowych - prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk, Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
16-17.11.2012,
Lublin - Nałęczów - Kazimierz
XV Forum Architektury Krajobrazu - M - Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
18-20.10.2012,
Lublin
Roślina - źródło materiału badawczego - K - Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie
11-12.10.2012,
Lublin
Współczesne przemiany na Ukrainie: kultura - język - literatura - religia - M - Komisja Polsko Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
26-27.10.2012,
Lublin
VII Konferencja Naukowa - EKOENERGIA 2012- K - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Lubelska Rada Ekoenergii Fundacji PAN Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
28.09-02.10.2012,
Kijów
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGIA 2012 - M - Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach na Ukrainie, Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet im. Dala w Ługańsku; Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu na Ukrainie; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
19-21.09.2012,
Lublin - Zamość - Łuck
VII Sympozjum Naukowe - Klimat pola uprawnego - M - Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej PAN Oddział w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Nauk Rolniczych w Lublinie
9-14.09.2012,
Kazimierz Dolny
The 13th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry - HAKONE XIII - M - Komisja Chemii Plazmy Niskotemperaturowej PAN Oddział w Lublinie, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej / Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce ASPPECT, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS); Wydział IV Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:
Program Konferencji
2-3.07.2012,
Lublin
X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MOTROL 2012 - M - Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu na Ukrainie; Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet im. Dola w Ługańsku na Ukrainie; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach na Ukrainie, Narodowa Akademia Nauk Rolniczych Ukrainy
24-26.05.2012,
Zwierzyniec
Zarządzanie systemami krajobrazowymi - K - Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska PAN Oddział w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy

Konferencje 2011

Data Nazwa konferencji
I-XII.2011,
Lublin
Wszechnica - K - Wykłady otwarte - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 1. 24.10.2011 r. - Czy glony (algi) mogą być konkurencją dla roślin energetycznych, prof. dr hab. Jerzy Tys, dr Izabela Krzemińska, Instytut Agrofizyki PAn im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
 2. 29.09.2011 r. - Prawo, państwo i religia w Japonii - ks. prof. dr hab. Antoni Kość, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, KUL
 3. 30.06.2011 r. - Powstanie Warszawskie po 67 latach - prof. dr hab. Janusz Paszyński, b. pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 4. 26.05.2011 r. - Przewidywane kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 - Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (IUNG-PIB), Prof. dr hab. Jan Kuś (IUNG-PIB)
 5. 31.03.2011 r. - Metody uzasadniania wiarygodności chrześcijaństwa - ks. prof. dr hab. Marian Rusecki, z KUL
 6. 24.02.2011 r. - Gospodarka socjalistyczna jako realizacja utopii społecznej - prof. dr hab. Maciej Bałtowski, z UMCS
 7. 27.01.2011 r. - Tajemnice uzdolnień ludzkich - Prof. Stanisław Popek, Laureat Lubelskiej Nagrody Naukowej "Premium Scientiarum Lublinense 2010"
12.2011,
Lublin
Casus pro diagnosi - kazuistyka wieku rozwojowego - K - Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Samodzielna Pracownia Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Klinika Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
11.2011,
Lublin
EKOENERGIA' 2011 - K - Oddział PAN w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lubelska Rada Ekoenergii Fundacji PAN Oddział Lublin "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny", Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
11.2011,
Lublin
O złożoności świata i wiedzy - K - Komisja Filozoficzno-Przyrodnicza Oddziału PAN w Lublinie
11.2011,
Lublin
MEDYCYNA PERSONALIZOWANA. GENOM - ETYKA - PRAWO - K - Samodzielna Pracownia Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
13-15.10.2011,
Lublin
Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego- zaproszenie - plik PDF - K - Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie, Samodzielna Pracownia Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Więcej informacji tutaj
09.2011,
Lublin
Język ukraiński poza granicami Ukrainy - M - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
09.2011,
AQL 20 Lat Polsko-Litewskiego Sąsiedztwa (1991-2011) Próba Bilansu - M - Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydział Politologii UMCS, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.
09.2011,
Lublin
20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa. Próba bilansu - M - Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydział Politologii UMCS w Lublinie
28-30.09.2011,
Nałęczów
"Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection" ELMECO-7- M - Lubelski Oddział Polskiej Akademii Nauk; Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej / Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce ASPPECT, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS); Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Więcej informacji tutaj
21-26.09.2011,
Lwów
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGIA 2011 - M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach na Ukrainie, Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet im. Dala w Ługańsku; Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu na Ukrainie; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
23-26.09.2011,
Paryż
Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda- M - Paryż - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Stacja Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku, Międzynarodowy Instytut Nauk Administracyjnych w Brukseli.
12-14.09.2011,
Puławy
II Krajowa Konferencja pt. Naturalne substancje roślinne - aspekty strukturalne i aplikacyjne - K - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Zakład Biochemii i Jakości Plonów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
Program Konferencji
15-17.06.2011,
Dąbrowica k. Lublina
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MOTROL 2011 - M - Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu na Ukrainie; Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet im. Dola w Ługańsku na Ukrainie; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach na Ukrainie, Narodowa Akademia Nauk Rolniczych Ukrainy
10-11.06.2011,
Lublin
Polskie kolekcje roślin leczniczych - źródłem materiału badawczego - M - Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy.
7-8.06.2011,
Lublin
Wykorzystywanie osiągnięć naukowych w praktyce - warunek konkurencyjnej produkcji trzody chlewnej - M - Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
06.06.2011,
Lublin
Postępowanie administracyjne w Kościele - M - Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Komisja Nauk Prawniczych Oddział w Lublinie.
31.05-3.06.2011,
Lublin
AQL Agrophysics For Quality Of Life - M - Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie. Więcej informacji tutaj
28-29.03.2011,
Lublin
XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna - Materiały i dodatki paszowe - aktualne wymagania - M - Instytut Zootechniki w Krakowie - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy W Puławach, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Sekcja Farmakologii i Toksykologii Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
31.05-3.06.2011,
Lublin
Święci Cyryl i Metody - M - Parafia rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli, Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP, Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Konferencje 2010

Data Nazwa konferencji
I-XII.2010,
Lublin
Wszechnica - K - Wykłady otwarte - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 1. 28.01.2010 r. - Aktualne problemy gospodarki światowej - Dr Paweł Kowalewski, NBP Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro z siedzibą w Warszawie
 2. 25.02.2010 r. - Globalizacja a państwo narodowe - Prof. dr hab. Edward Olszewski, UMCS
 3. 25.03.2010 r. - Zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne Polski
 4. 29.04.2010 r. - Pius XI - "polski" papież i jego ślady na Lubelszczyźnie - Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL
 5. 27.05.2010 r. - Politechnika - źródło innowacyjnych rozwiązań - Prof. dr hab. Marek Opielak, Rektor PL
 6. 24.06.2010 r. - Czy można chodzić po wodzie? - Dr hab. Mariusz Gagoś, prof. UP w Lublinie
 7. 30.09.2010 r. - Etyczne aspekty redagowania prac naukowych ("medical writing") i ich praktyczne implikacje - Prof. dr hab. med. A. Górski, czł. koresp. PAN, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 8. 28.10.2010 r. - Wpływ funduszy europejskich na rozwój województwa lubelskiego - doświadczenie i perspektywy - dr K. Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego
 9. 25.11.2010 r. - Przedsiębiorczość akademicka - współczesny uniwersytet - Prof. W. Sitko, Prezydent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
11-12.10.2010,
Lublin
Studia Ingardeniana. Poetyka tekstu literackiego - M - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Teorii Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
21-22.10. 2010,
Lublin
Cyfrowe technologie w kulturze - K - XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wydział Politologii UMCS w Lublinie
09.2010,
Eupatoria-Krym, Ukraina
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGIA 2010 - M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet im. Dola w Ługańsku, Politechnika Lubelska, Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu na Ukrainie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach na Ukrainie
12-15. 09. 2010,
Lublin
III Polski Kongres Genetyki - K - Komisja III Biotechnologii Oddział PAN w Lublinie, Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
06.2010,
Lublin
O złożoności świata i wiedzy - K - Komisja IV Filozoficzno-Przyrodnicza Oddział PAN w Lublinie, Instytut Filozofii UMCS, Zakład Biochemii UMCS
06.2010,
Dąbrowica k. Lublina
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MOTROL 2010 zaproszenie - plik PDF- M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Politechnika Lubelska, Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu na Ukrainie, Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet im. Dola w Ługańsku na Ukrainie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach na Ukrainie, Ukraińska Akademia Nauk Rolniczych
08-10.06.2010,
Lublin
EKOENERGIA' 2010 - K - Oddział PAN w Lublinie i Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN Lubelska Rada Ekoenergii Fundacji PAN Oddział Lublin "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny", Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
05.2010,
Nitra, Słowacja
9th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2010 - M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Czech University of Life Sciences, Praga, Czechy; Slovak University of Agriculture, Nitra, Słowacja; Szent Istvan University, Godollo, Węgry
12-14.05.2010,
Kazimierz Dolny
Transport 2010 - Nowe rozwiązania techniczne,organizacyjne i ekonomiczne w transporcie - K - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne w Warszawie, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, PATRONAT -Polska Akademia Nauk Odział w Lublinie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
5-7.05.2010,
Lublin
Przyszłość krajobrazów hydrogenicznych w rezerwatach biosfery europy - M - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Poleski Park Narodowy
16-17.04.2010,
Lublin
"Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego" - K - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie,Samodzielna Pracownia Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polskie Towarzystwo Genetyczne, Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Oddział w Lublinie
14-15.04.2010,
Lublin
"Casus pro diagnosis - kazuistyka wieku rozwojowego" - K - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Samodzielna Pracownia Genetyki Klinicznej, Klinika Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polskie Towarzystwo Genetyczne, Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Konferencje 2009

Data Nazwa konferencji
X.2009,
Lublin
Architektura bez granic- K - Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L. PAN; Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska; Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk; Lubelskie Towarzystwo Naukowe; SARP Oddział w Lublinie; Lubelska Okręgowa Izba Architektów
23-24.10.2009,
Lublin
Casus pro diagnosis - kazuistyka wieku rozwojowego - K - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Samodzielna Pracownia Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Klinika Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
8-9.10.2009,
Lublin
Język ukraiński poza granicami Ukrainy - K - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie
09.2009,
Symferopol - Krym (Ukraina)
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGIA'2009 - M - Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Lublinie;Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa w Symferopolu; Wschodnioukraiński Narodowy uniwersytet im. Dola; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach
21-22 09.2009,
Lublin
Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych - K - Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
16-18.09.2009,
Lublin
EKOENERGIA'2009 - K - Lubelska Rada Ekoenergii Fundacji PAN Oddział Lublin - "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny", Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Katedra Energetyki i Pojazdów; Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
15.09.2009,
Lublin
Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego - konferencja połączona z setną rocznicą urodzin prof. dr hab. Bohdana Dobrzańskiego - K - Oddział PAN w Lublinie Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Agrofizyki PAN, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
25-26.06.2009,
Lublin
Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440 rocznicę Unii Lubelskiej. - K - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Instytutowi Filologii Słowiańskiej UMCS
2-4.06.2009,
Lublin
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna MOTROL 2009 - M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Ukraińska Akademia Agrarnych Nauk Oddział Mechanizacji i Elektryfikacji, Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet w Ługańsku im. Wołodymyra Dala, Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Ropczycach Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Wypoczynkowych w Simferopolu, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
21-22.05.2009,
Lublin
BioPhys Spring 2009, 8th International Workshop for Young Scientists - M - Oddział PAN w Lublinie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie; Czech University of Life Sciences, Praga, Czechy; Slovak University of Agriculture, Nitra, Słowacja; Szent Istvan University, Godollo, Węgry
14-15.05.2009,
Lublin
Fizyka uszkodzeń eksploatacyjnych - K - Komitet Budowy Maszyn Sekcja Podstaw Eksploatacji PAN Zespół Systemów Eksploatacji,Komisja II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie Oddziału PAN w Lublinie, Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne

Konferencje 2008
Data Nazwa konferencji
13-14.10.2008,
Lublin
Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu literackiego- K - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L.PAN; Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Oddział Teorii Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
11-12.09.2008,
Lublin
"Rola rybactwa w ochronie wód" - K - Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Katedra Hydrobiologii, Pracownia Rybactwa, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.
1-2.09.2008,
Lublin
Architektura bez granic. Modernizm w architekturze - K - Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska; Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L. PAN; Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk; Lubelskie Towarzystwo Naukowe; SARP Oddział w Lublinie; Lubelska Okręgowa Izba Architektów.
18-21.06.2008,
Janów Lubelski
Systemy Krajobrazowe - K - Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu; Akademia Rolnicza w Lublinie Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody; PAN Oddział w Lublinie; Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie; Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Janowskie"; Roztoczański Park Narodowy.
11-13.06.2008,
Dąbrowica k/Lublina
Gospodarka Energetyczna - ENERGIA 2008 - M - Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach; Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN; Wschodnio-Ukraiński Nacjonalny Uniwersytet w Ługańsku im. Wołodymyra Dala; Nacjonalna Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa na Krymie; Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach.
10-11.06.2008,
Lublin
Nowe trendy w agrofizyce 2008 - K -Komitet Agrofizyki PAN; PAN O/Lublin; IA im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie; Polskie Towarzystwo Agrofizyczne; Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych.
8-11.06.2008,
Lublin
XIII Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych" - K - Katedra Procesów Polimerowych Politechniki Lubelskiej, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.
07.06.2008,
Lublin
Wielka Gala Nauki i Biznesu 2008 - K - Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan"; Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Fundacja PAN O/Lublin.
21-24.05.2008,
Kazimierz Dolny
Nonlinear Dynamics of Composite and Smart Structures (NDCS) - EUROMECH Colloquium 498- M - Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Lubelskiej; Euromech; PAN O.L.
12-14.05.2008,
Wilno
Duchowieństwo wobec powstania styczniowego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów - M -Instytut Historii Litwy; Litewska Akademia Nauk; I Katedra Historii Nowożytnej KUL; Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie; Oddział Lubelski Polskiej Akademii Nauk.
23-24.04.2008,
Lublin
Monitoring przyrodniczy i krajobrazowy rezerwatu biosfery "Polesie Zachodnie".- K - Akademia Rolnicza w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN w Lublinie, Poleski Park Narodowy.

Konferencje 2007

Data Nazwa konferencji
26.11.2007,
Lublin
Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski - powstaniec 1863 r. i karmelita bosy. - K - I Katedra Historii Nowożytnej KUL, Katedra Historii Zakonów KUL, Wyższe Seminarium Karmelitów Bosych w Lublinie
8-9.11.2007,
Lublin
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe - K -Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Komisja Medyceny Wsi O.L PAN, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych O.L. PAN
16-10.10.2007,
Lublin
Stanisław Vincenz i jego dzieło w perspektywie kulturowej i historycznej - K - Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL, PAN O.L.
11-17.09.2007,
Lublin - Ropczyce - Mykołaiw
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa" MOTROL'2007 - M - Komisja V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN
10.09.2007, Lublin Nauka Dla Biznesu - K - Fundacja PAN O/Lublin
7-8.09.2007,
Janów Lubelski
Problemy retencji wodnej w Polsce. Zbiorniki wodne - struktura ekologiczna, funkcje hydrologiczne i gospodarcze oraz miejsce w krajobrazie - K - Komisja IX Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego O.L. PAN
16-18.05.2007,
Lublin
III Konferencja naukowa - EKOENERGIA 2007 - K - Lubelska Rada Ekoenergii Fundacji O.L. PAN - "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny", AR W Lublinie, IA PAN, Komitet Agrofizyki PAN, IA PAN, PAN O.L.
15-16.05.2007,
Lublin
Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych- K- Komitet Agrofizyki PAN, IA PAN, PAN O.L.
18-19.04.2007 ,
Lublin
Tożsamość i różnica w polityce - o demokracji po komuniśmie - M- Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN, Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS
23.03.2007,
Lublin
Unia Europejska - 50 lat razem. Wspólna przeszłość, nadzieja na przyszłość.- K- Lubelski Urząd Wojewódzki, Urzad Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urzad Miasta Lublin, Fundacja Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie, Towarzystwo Współpracy Europejskiej.

Konferecje 2006

Data Nazwa konferencji
24-26.11.2006 ,
Lublin
Tradycja i postęp in statu nascendi europejskiego prawa sądowego - M - Komisja XIV Prawnicza O.L. PAN
15-16.11.2006,
Lublin
Losy zesłańców postyczniowych w Imperium Rosyjskim (W 140. rocznicę polskiego powstania nad Bajkałem 1866 r.) - K - Komisja XI Historyczna O.L. PAN
6.11.2006,
Lublin
"Wschodni Trójkąt Innowacji i Wiedzy" - Spotkanie integracyjne świata nauki i władz regionalnych Lublina, Rzeszowa i Kielc
6-7.10.2006,
Janów Lubelski
Małe zbiorniki wodne - struktura ekologiczna, miejsce i rola w krajobrazie - K - Komisja IX Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego O.L. PAN
6.10.2006,
Puławy
Zarządzanie zasobami przyrody na obszarach Natura 2000 w Polsce - K - O.L. PAN
28-29.09.2006,
Lublin
Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski - K - O.L. PAN
25-27.09.2006,
Lublin
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego - K - O.L. PAN
18-19.09.2006,
Lublin
Architektura bez granic - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rola architektury sakralnej w kształtowaniu tradycji i krajobrazu kulturowego - M - Komisja XVII Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L. PAN
7-9.06.2006,
Ropczyce
Gospodarka energią - M - Komisja V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN
3.06.2006,
Lublin
Druga konferencja Komitetu Mikrobiologii PAN nt. Interakcje bakterii z organizmami wyższymi (konferencja poświęcona 5-tej rocznicy śmierci prof. Z. Lorkiewicza) - K - Komisja III Biotechnologii O.L. PAN
27-30.05.2006,
Gdańsk
IX Ogólnopolskie sympozjum chemii plazmy - K - Komisja I Chemii Plazmy Niskotemperaturowej O.L. PAN
18-19.05.2006,
Lublin
Procesy fizyczne w kształtowaniu środowiska i jakości surowców żywnościowych - K - O.L. PAN

powrót do góry

Konferencje 2005

Data Nazwa konferencji
17-18.11.2005,
Lublin
II Konferencja Naukowa EKOENERGIA'2005 - K - Lubelska Rada Ekoenergii Fundacji O.L. PAN - "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny", Komitet Techniki Rolniczej PAN, Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN, Krajowa Izba Biopaliw
9-10.11.2005,
Lublin
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe" - K - Katedra Botaniki AR w Lublinie, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Ośrodek Badania Alergenów środowiskowych oraz Oddział lubelski Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
26-27.10.2005,
Lublin
Biblia w literaturze ukraińskiej - M - Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
25-26.10.2005,
Lublin
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przyrodnicza rewitalizacja miast" - K - Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej, Wydział Ochrony środowiska Urzędu Miasta Lublin, Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin, Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie
13-14.10.2005,
Lublin
Sztuka cerkiewna pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie - M - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Instytut Europy środkowo-Wschodniej, Muzeum-Zamek w Łańcucie
25-27.09.2005,
Kazimierz Dolny
Zarządzanie przedsiębiorstwem - ekonomia, prawo, kultura, etyka - M - Komisja Ekonomii i Zarządzania O.L. PAN, Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lubelskie Towarzystwo Naukowe
23-24.09.2005,
Janów Lubelski
Problemy wzbogacania i ochrony różnorodności biologicznej obszarów wodno-torfowiskowych - renaturalizacja, rekultywacja, restytucja, reintrodukcja - M - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Akademia Rolnicza w Lublinie (Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii), Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Centrum Ochrony środowiska UMCS w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Instytut Fizyko-Mechaniczny im. Karpenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Instytut Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie - PROGRAM, Komunikat 1 & 2. Instrukcja dla autorów
19-23.09.2005,
Lublin
XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego - K - Oddział Lubelski oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Komisja Biotechnologii O.L. PAN
15-17.09.2005,
Lublin
XI Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja "Metrologia w technikach wytwarzania" - M - Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej, Prezes O.L. PAN - czł. Komitetu Honorowego
8-9.09.2005,
Lublin
Międzynarodowa Konferencja Sposoby poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa będącego uczestnikiem rynku polipolistycznego - M - Komisja Ekonomii i Zarządzania O.L. PAN, Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu AR w Lublinie, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH w Warszawie, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW w Warszawie, Zakład Gospodarki Żywnościowej UMCS w Lublinie
4-10.09.2005,
Odessa
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa: MOTROL 2005" - M - Komisja V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, Katedra Energetyki i Pojazdów Akademii Rolniczej w Lublinie, Odeski Uniwersytet Rolniczy w Odessie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach
1-3.07.2005, Szczecin 9. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Motoryzacji Rolnictwa nt. Rozruchu silników spalinowych - K - Komisja V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, Katedra Energetyki i Pojazdów Akademii Rolniczej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Politechnika Szczecińska
8.06.2005,
Lublin
VI Sesja Naukowa "Fizyka w zastosowaniach" - K - Komisja II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie O.L. PAN
2-3.06.2005,
Wola Uhruska
Nominacja obrzędowości na pograniczach językowych Słowiańszczyzny - M - Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie: Zakład Filologii Ukraińskiej, Zakład Białorutenistyki, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy Oddział we Lwowie, Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN
17.05.2005,
Lublin
XII sympozjum "Przestrzeń we współczesnej nauce" - R - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Zakład Biochemii UMCS w Lublinie

powrót do góry

Konferencje 2004

Data Nazwa konferencji
18-19.11.2004,
Lublin
Sacrum w literaturze ukraińskiej - M - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej, Oddział PAN w Lublinie.
4-5.11.2004,
Lublin
I Międzynarodowa Konferencja "Architektura Bez Granic" - M - Instytut Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Fundacja Twórców Architektury. Konferencja pod patronatem m.in. Oddziału PAN w Lublinie.
14-15.10.2004,
Lublin
Ekoenergia '2004 i II Regionalne Forum Innowacji - K - Lubelska Rada Ekoenergii Fundacji O.L. PAN "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny", Lubelska Fundacja Rozwoju, Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN, Lubelska Izba Rolnicza.
8-9.10.2004,
Lublin-Janów Lubelski
Różnorodność biologiczna środowisk wodnych Polski - stan i zmiany - K - Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne w Warszawie, O.L. PAN, Akademia Rolnicza w Lublinie (Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii, Katedra Ekologii Ogólnej) - Komunikat 1, 2.
27-28.09.2004,
Lublin
Agrotechnika w kształtowaniu środowiska i jakości żywności - M - Akademia Rolnicza w Lublinie, O.L. PAN
22-24.06.2004,
Lublin-Lwów
Produkcja mleka w gospodarstwach farmerskich Polski i Ukrainy - stan obecny i przyszłość - M - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli Bydła AR w Lublinie, Państwowa Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, Komisja Rolnictwa O.L. PAN, Sekcja Hodowli i Produkcji Bydła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
26.05.2004,
Lublin
Międzynarodowe Colloquium nt. "Rzym - Kijów - Moskwa". Perspektywa Greckokatolickiego Patriarchatu na Ukrainie - M - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN, Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowego Instytutu Studiów Humanistycznych KUL, Greckokatolickie Duszpasterstwo Akademickie w Lublinie
17-18.05.2004,
Roskosz k. Białej Podlaskiej
XVII Konferencja Podlaska nt. "Mikrotoponimia na pograniczach językowo - kulturowych" - R - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów
15-16.04.2004,
Lublin
Bonitacja i klasyfikacja gleb Polski w świetle integracji z Unią Europejską - M - Komitet Agrofizyki PAN, O.L. PAN, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych w Lublinie
30.03.2004,
Lublin
XI sympozjum "Przestrzeń we współczesnej nauce" - R - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Zakład Biochemii UMCS w Lublinie
17-18.02.2004,
Lublin
"Granice Europy" - Międzynarodowe Colloquium w ramach obchodów upamiętniających błogosławionego ks. Emiliana Kowcza - M - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN, Muzeum Lubelskie "Zamek", Greckokatolickie Duszpasterstwo Akademickie w Lublinie

powrót do góry

Konferencje 2003

Data Nazwa konferencji
29-30.11.2003 Międzynarodowa Sesja Studyjna "Abp Jozafat Kuncewicz, hierarcha Rzeczypospolitej wielu narodów" - M - Komisja VI Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN
5-7.11.2003 Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków - M - Komisja Historyczna O.L. PAN
23-24.10.2003,
Kazimierz Dolny
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej - ekonomia, prawo, kultura, etyka" - M - O.L. PAN
17-18.10.2003 Stosunki gospodarcze Polska-Rosja a Unia Europejska - K - Komisja X Ekonomii i Zarządzania O.L.PAN
17-18.10.2003 Kultura polska i ukraińska a myśl filozoficzno-religijna - M - Komisja VI Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN
7-10.10.2003 Byt czy dobro? Metamorfozy neoplatonizmu - M - O.L. PAN
09.2003 Zagadnienia przestrzeni we współczesnej nauce. Jedenasta dyskusja panelowa - R - Komisja IV Filozoficzno-Przyrodnicza O.L. PAN
22-23.09.2003 Środowisko - Zwierzę - Produkt - M - Komisja IX Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego O.L. PAN
19-20.09.2003 Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie - K - Komisja X Ekonomii i Zarządzania O.L.PAN
5.06.2003 V Sesja Naukowa "Fizyka w zastosowaniach" - K - Komisja II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie O.L. PAN
20-24.05.2003,
Lublin-Kijów
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa: MOTROL 2003" - M - Komisja V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN
8-9.05.2003,
Włodawa, Wola Uhruska
Kategorie gramatyczne w języku polskim i ukraińskim - M - Komisja VI Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN
26.02.2003 ,
Wola Uhruska
Kultura i język na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim. Problemy globalizacji i regionalizacji - M - Komisja VI Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN

powrót do góry

Konferencja 2002

Data Nazwa konferencji
  KONFERENCJE KRAJOWE
16-18.09.2002 VII Ogólnopolska Konferencja Chemii Plazmy - Komisja Chemii Plazmy Niskotemperaturowej O/L PAN. Komunikat nr 2, Komunikat nr 1
6.06.2002 IV Sesja Naukowa "Fizyka w Zastosowaniach" Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki O/L PAN
4.06.2002 "Biotechnologia w XXI wieku." Komisja Biotechnologiczna O/L PAN
4.06.2002 X Konferencja "Zagadnienia Przestrzeni we współczesnej nauce" Komisja Filozoficzno-Przyrodnicza O/L PAN
16-17.05.2002, Włodawa Język ukraiński- współczesność i historia. Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O/L PAN
12-13.03.2002 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Problemy Motoryzacji Rolnictwa - Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O/L PAN
  KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE:
16-20.06.2002 Polsko-Ukraińsko-Białoruska Konferencja Naukowa "Środowisko Przyrodnicze Polesia - Stan Aktualny i Zmiany" - Komunikat nr 2 i nr 3
26-27.04.2002, Kazimierz Dolny "Polsko-ukraińskie powiązania językowe". Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O/L PAN
01.03.2002 Międzynarodowa konferencja naukowa "Dialog kultur w polskiej i ukraińskiej literaturze" - Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O/L PAN

powrót do góry

 
Konferencje  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl