Komisje Oddziału PAN w Lublinie

Przy Oddziale PAN w Lublinie działa 18 Komisji Oddziałowych, skupiających ponad 700 członków.
Są to (w kolejności powstania):

 • Komisja Chemii Plazmy Niskotemperaturowej;
 • Komisja Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie;
 • Komisja Biotechnologii;
 • Komisja Filozoficzno-Przyrodnicza;
 • Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa;
 • Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych;
 • Komisja Rolnictwa i Weterynarii;
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego;
 • Komisja Ekonomii i Zarządzania;
 • Komisja Historyczna;
 • Komisja Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa;
 • Komisja Nauk Medycznych - Sekcja Medycyny Wsi;
 • Komisja Prawnicza;
 • Komisja Nauk Nieliniowych;
 • Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych;
 • Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych;
 • Komisja Teologii.
 • Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej
 • Komisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału PAN w Lublinie

SKŁAD KOMISJI ODDZIAŁU PAN W LUBLINIE:

KOMISJA CHEMII PLAZMY NISKOTEMPERATUROWEJ O.L. PAN (powstała 14.09.1998)

 1. Prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska, PL Lublin (Przewodnicząca Komisji)
 2. Dr hab. Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL, PL Lublin (Sekretarz Komisji),
 3. Dr inż. Artur Boguta, PL, Lublin
 4. Dr Jarosław Diatczyk, PL Lublin
 5. Dr Dariusz Dziadko, PL Lublin
 6. Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL Lublin
 7. Dr hab. inż. Marcin Hołub, ZUT Szczecin
 8. Dr inż. Marek Horyński, PL Lublin
 9. Dr hab. Andrzej Huczko, prof. UW, UW Warszawa
 10. Prof. dr hab. Tadeusz Janowski, PL Lublin
 11. Dr inż. Sławomir Jodzis, PWa Warszawa
 12. Dr Lucyna Kapka-Skrzypczak, IMW, Lublin
 13. Dr hab. Lesław Karpiński, IFPiLM Warszawa
 14. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołaciński, PŁ Łodź
 15. Dr Grzegorz Komarzyniec, PL Lublin
 16. Dr inż. Joanna Kozieł, PL Lublin
 17. Prof. dr hab. Hubert Lange, prof. UW, UW
 18. Dr inż. Jacek Majcher, PL, Lublin
 19. Dr inż. Paweł Mazurek, PL, Lublin
 20. Prof. dr hab. Jerzy Mizeraczyk, IMP PAN Gdańsk
 21. Dr Teresa Opalińska, IChP Warszawa
 22. Dr inż. Joanna Pawłat, prof. PL, PL Lublin
 23. Dr inż. Grzegorz Raniszewski, PŁ Łodź
 24. Dr Andrzej Resztak, PW Warszawa
 25. Dr Małgorzata Rzączyńska, PL Lublin
 26. Dr hab. inż. Łukasz Szymański, PŁ, ŁódŸ
 27. Dr inż. Teresa Szymura, PL Lublin
 28. Prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski, PŁ Łodź, CBMiM PAN Łodź,
 29. Dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL, PL Lublin
 30. Dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL, KUL Lublin
 31. Dr inż. Mariusz Wroński, PL Lublin
 32. Prof. dr hab. Aleksander Wróbel, CBMiM PAN Łodź, PŁ
 33. Dr hab. Józef Zon, prof.KUL, KUL Lublin
 34. Prof. dr hab. inż. Wiesław Żyrnicki, PWr Wrocław

Członkowie zagraniczni:

 1. Prof. Shin-ichi Aoqui, University of Sojo, Kumamoto, Japonia
 2. Prof. Mirko Černák, Masaryk University, Czechy
 3. Prof. Albin Czernichowski, Universitee d'Orleans, Francja
 4. Prof. Valeriy Ya. Chernyak, Taras Shevchenko National University, Ukraina
 5. Prof. Kenji Ebihara, Environment and Energy Laboratory, Fukuoka, Japonia
 6. Dr Tony Herbert, Dow Cornnig Corporation, Cork, Irlandia
 7. Prof. Tairo Ito, Musashi Institute of Technology, Tokyo, Japonia USA
 8. Prof. Jan Janca, Uniwersytet w Brnie, Czechy
 9. Prof. Masuhiro Kogoma, Sophia University, Tokio, Japonia
 10. Prof. Paweł Kozłowski, University of Louisville, Kentucky, USA
 11. Dr Fumiaki Mitsugi, Kumamoto University, Japan
 12. Prof. Mehmet MUTLU, Hacettepe University, Turcja
 13. Prof. Satiko Okazaki, Sophia University, Japonia
 14. Prof. Dong-Wha PARK, INHA University, Korea
 15. Prof. Gerhard Pietsch, Technische Universität, Aachen, Niemcy
 16. Prof. Massimo Rea, Universita di Padova, Włochy
 17. Prof. Takao Sakai, Musashi Institut of Technology, Tokyo, Japonia
 18. Dr Bong S. Shim, INHA University, Korea
 19. Prof. Hans-Erich Wagner, Universität in Greifswald, Niemcy
 20. Prof. Chobei Yamabe, University of Saga, Japonia

KOMISJA PODSTAW I ZASTOSOWAŃ FIZYKI I CHEMII W TECHNICE, ROLNICTWIE I MEDYCYNIE O.L. PAN (powstała 10.03.2000)

 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas (Przewodniczący Komisji), PL Lublin
 2. Prof. dr hab. Barbara Surowska, (Wiceprzewodnicząca Komisji), Przewodnicząca Sekcji Techniki, PL Lublin
 3. Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS, (Wiceprzewodnicząca Komisji), Przewodnicząca Sekcji Chemii, UMCS
 4. Dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS, (Wiceprzewodniczący Komisji), Przewodniczący Sekcji Fizyki, UMCS Lublin
 5. Dr inż. Grzegorz Koszałka, prof. PL, (Sekretarz Naukowy Komisji), Sekcja Techniki, PL Lublin

 6. Sekcja Fizyki
 7. Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski, IA PAN
 8. Dr inż. Jacek Gowin, UP Lublin
 9. Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, UMCS Lublin
 10. Prof. dr hab. Stanisław Hałas, UMCS
 11. Prof. dr hab. Józef Horabik, IA PAN
 12. Prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz, IA PAN
 13. Dr hab. Bogdan Księżopolski, UMCS Lublin
 14. Dr Artur Markowski, UMCS Lublin
 15. Prof. dr hab. Keshra Sangwal, PL Lublin
 16. Prof. dr hab. Jan Sielewiesiuk, UMCS
 17. Prof. dr hab. Karol Wysokiński, UMCS
 18. Sekcja Chemii
 19. Prof. dr hab. Jan Gliński, IA PAN
 20. Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (filia w Lublinie, UMCS)
 21. Prof. dr hab. Władysław Rudziński, UMCS
 22. Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, UMCS
 23. Prof. dr hab. Zofia Sokołowska, IA PAN
 24. Prof. dr hab. Zofia Stępniewska, KUL
 25. Dr hab. Paweł Szabelski,prof. UMCS, UMCS Lublin
 26. Sekcja Techniki
 27. Prof. dr hab. Teresa Bachanek, UM Lublin
 28. Dr inż. Grzegorz Bartnik, UP Lublin
 29. Prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski, PB Białystok
 30. Dr hab. inż Małgorzata Grądzka-Dahlke, PB Białystok
 31. Dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof. PL, PL Lublin
 32. Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. WSEI, WSEI Lublin
 33. Prof. dr hab. inż. Józef Jonak, PL Lublin
 34. Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL, PL Lublin
 35. Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta, PL Lublin
 36. Dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. WSOSP, WSOSP Dęblin
 37. Prof. dr hab. inż. Andrzej Kusz, UP Lublin
 38. Prof. dr hab. Wiesław Leszek, PP Poznań
 39. Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, UM Lublin
 40. Dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. WSEI, WSEI Lublin
 41. Dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, prof. PL, PL Lublin
 42. Dr hab. n. med. Agata Niewczas, UM Lublin
 43. Prof. dr hab. inż. Marek Opielak, PL Lublin
 44. Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, PRz Rzeszów
 45. Prof. dr hab. Inż. Wiesław Piekarski, UP Lublin
 46. Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, UM Lublin
 47. Dr hab. inż David Valis, Akademia Obrony w Brnie, Republika Czeska
 48. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, PL Lublin

KOMISJA BIOTECHNOLOGII O.L. PAN (powstała 10.03.2000)

 1. Prof. dr hab. Jan Fiedurek, (Przewodniczący Komisji), UMCS Lublin
 2. Prof. dr hab. Teresa Jakubowicz, (Wiceprzewodnicząca Komisji), UMCS Lublin
 3. Prof. dr hab. Jerzy Jamroz, UP, Lublin
 4. Dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, prof. UMCS, Lublin
 5. Dr hab. Jolanta Jaroszuk- Ściseł, UMCS, Lublin
 6. Dr Monika Janczarek, (Sekretarz Komisji), UMCS Lublin
 7. Prof. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 8. Dr hab. Krzysztof Grzywnowicz, prof. UMCS, UMCS Lublin
 9. Dr Józef Kaczor, UMCS Lublin
 10. Prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń, UMCS, Lublin
 11. Prof. dr hab. Jacek Kuźmak, PIWet-PIB Puławy
 12. Prof. dr hab. Wanda Małek, UMCS Lublin
 13. Dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, UMCS, Lublin
 14. Prof. dr hab. Jerzy Rogalski, UMCS Lublin
 15. Prof. dr hab. Wojciech Rzeski, UMCS Lublin
 16. Prof. dr hab. Anna Skorupska, UMCS Lublin
 17. Dr hab. Magdalena Staszczak, UMCS, Lublin
 18. Prof. dr hab. Janusz Szczodrak, UMCS Lublin
 19. Prof. dr hab. Renata Śnieżko, UMCS Lublin
 20. Dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska, prof. UMCS, UMCS Lublin
 21. Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, UP Lublin
 22. Prof. dr hab. Marek Tchórzewski,UMCS, Lublin
 23. Prof. dr hab. Jacek Wojcierowski, UM Lublin
 24. Dr hab. Adam Waśko, UP, Lublin
 25. Dr hab. Adrian Wiater,UMCS, Lublin
 26. Dr Iwona Wojda, UMCS Lublin

KOMISJA FILOZOFICZNO-PRZYRODNICZA O.L. PAN (powstała 06.10.2000)

 1. Dr hab. Zbysław Muszyński, (Przewodniczący Komisji), prof. UMCS, UMCS Lublin
 2. Dr Grzegorz Nowak, (Wiceprzewodniczący Komisji), UMCS Lublin
 3. Dr Anna Matuszewska (Sekretarz Komisji), UMCS Lublin
 4. Dr Andrzej Zykubek (Sekretarz techniczny Komisji), KUL Lublin
 5. Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS, UMCS Lublin
 6. Prof. dr hab. Kazimierz Jałochowski, UMCS Lublin
 7. Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, UZ Zielona Góra
 8. Prof. dr hab. Elżbieta Kałuszyńska, UWM Olsztyn
 9. Dr hab. Andrzej Kuczumow, prof. KUL, KUL Lublin
 10. Dr hab. Andrzej Łukasik, UMCS Lublin
 11. Prof. dr hab. Robert Piłat, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 12. Dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL, KUL Lublin
 13. Prof. dr hab. Wojciech Sady, UMCS Lublin
 14. Prof. dr hab. Stefan Symotiuk, UMCS Lublin
 15. Prof. dr hab. Michał Tempczyk, UMK Toruń
 16. Prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki, UMCS Lublin

KOMISJA MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA O.L. PAN (powstała 14.11.2000)

 1. Prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski (Przewodniczący Komisji), UP Lublin
 2. Prof. dr hab. Andrzej Kusz, (Wiceprzewodniczący Komisji) UP Lublin
 3. Prof. dr hab. Jerzy Grudziński, (Sekretarz Komisji) UP Lublin
 4. Prof. dr hab. Andrzej Ambrozik, Politechnika Świętokrzyska
 5. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko, UP Lublin
 6. Prof. dr hab. inż. Andrzej Baliński, Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 7. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Białczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 8. Prof. dr hab. Janusz Bowszys, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
 9. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Burski, UP Lublin
 10. Prof. dr hab. Karol Cupiał Politechnika Częstochowska
 11. Prof. dr hab. Kazimierz Dreszer, UP Lublin
 12. Dr hab. Dariusz Dziki, UP
 13. Prof. dr hab. Jan Gliński, IA PAN Lublin
 14. Prof. dr hab. Janusz Grzelka, PCz Częstochowa
 15. Prof nadzw. dr inż. Aleksander Karwiński, Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 16. Prof. dr hab. Stanisław Kokoszka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 17. Prof. dr hab. Józef Kowalczuk, UP Lublin
 18. Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 19. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Kusińska, UP Lublin
 20. Prof. dr hab. Janusz Laskowski, UP Lublin
 21. Prof. dr hab. Kazimierz Lejda, Politechnika Rzeszowska
 22. Prof. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz, Politechnika Koszalińska
 23. Prof. dr hab. Jerzy Merkisz, Politechnika Poznańska
 24. Prof. dr hab. Ryszard Michalski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
 25. Prof. dr hab. Leszek Mościcki, UP Lublin
 26. Prof. dr hab. Andrzej Mruk, Politechnika Krakowska
 27. Prof. dr hab. Janusz Mysłowski, Uniwersytet Technologiczny Szczecin
 28. Prof. dr hab. Jaromir Mysłowski, UT Szczecin
 29. Prof. dr hab. inż. Ignacy Niedziółka, UP Lublin
 30. Dr hab. Marian Panasiewicz, UP Lublin
 31. Prof. dr hab. Józef Sawa, UP Lublin
 32. Prof. dr hab. Alojzy Skrobacki, SGGW Warszawa
 33. Prof. dr hab. Henryk Sobczuk, PL Lublin, Przedstawicielstwo PAN w Kijowie
 34. Prof. dr hab. Stanisław Sosnowski, Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna Rzeszów
 35. Prof. dr hab. Andrzej Stępniewski, UP Lublin
 36. Prof. dr hab. Jarosław Stryczek, PW Wrocław
 37. Dr inż. Mariusz Szymanek, UP Lublin
 38. Prof. Dr hab. Beata Śląska-Grzywna, UP Lublin
 39. Prof. dr hab. Wojciech Tanaś, UP Lublin
 40. Prof. dr hab. Małgorzata Trojanowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 41. Prof. dr hab. Henryk Tylicki, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy Bydgoszcz
 42. Dr hab. Janusz Wojdalski, prof. SGGW, SGGW Warszawa
 43. Prof. dr hab. Tadeusz Złoto, Politechnika Częstochowska
 44. Dr hab. inz Anna Sienkiewicz,Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 45. Prof.dr hab. Andrzej Marczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 46. Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. dr hab. Stepan Kovalyshyn, (Przewodniczący Komisji), Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina
  2. Prof. dr hab. Ilya Nikolenko, (Wiceprzewodnicząca Komisji) Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Symferopolu,Ukraina
  3. Prof. dr hab.Nikołaj Bakum, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko,Ukraina
  4. Prof. dr hab. Vadim Bredikhin,Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko, Ukraina
  5. Prof. dr hab. Vitaliy Boyarchuk, Lwowski Uniwersytet Narodowy, Dublany, Ukraina
  6. Prof. dr hab. Anatoliy Boyko, Kijów, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska Nauk Ukrainy
  7. Prof. dr hab. Volodymyr Bułgakov, Narodowa Akademia Nauk Agrarnych, Ukraina
  8. Prof. dr hab. Konstantin Dumenko, Rolniczy Narodowy Uniwersytet w Mykołajewie, Ukraina
  9. Prof. dr hab. Alexander Dworetsky, Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu, Ukraina
  10. Prof. dr hab. Stepan Epoyan, Charków, Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina
  11. Prof. dr hab. Sergiey Fedorkin, Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Symferopolu, Ukraina
  12. Prof. dr. hab. Yevhen Fornalchyk, Politechnika Lwowska
  13. Prof. dr hab. Dmitriy Goncharenko, Charków, Narodowy Uniwersetet Budownictwa i Architektury
  14. Prof. dr hab. Juriy Gerber, Krymski Uniwersytet Rolniczy
  15. Prof. dr hab. Aleksandr Holubenko, Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet w Ługańsku im. W. Dala, Ukraina
  16. Prof. LPBU Janssen, Groningen, Holandia
  17. Prof. dr hab. Volodymyr Kobzev, Charków, Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki
  18. Prof. dr hab. Woldymyr Kravchuk, Kijów, Instytut Badawczy im. Pohoritogo
  19. Prof. dr hab. Petro Kulikov, Kijów, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina
  20. Prof. dr inż. Sergiy Kyuchev, Tavricheskiy Narodowy Universytet Agrotechnologii Ukrainy
  21. Doc. dr Pawel Lavriniev, Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Mykołayewie, Ukraina
  22. Prof. dr hab. Vyatzeskaw Loweykin, Kijów, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska Nauk Ukrainy
  23. Prof. dr hab. Siergiej Kharchenko, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej, Ukraina
  24. Prof. dr hab. Mykola Medykovskyy, Politechnika Lwowska
  25. Prof. dr hab. Oleksandr Miroshynk, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko
  26. Prof. dr hab. Jaroslaw Mykhajlovych, Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko, Ukraina
  27. Prof. dr hab. Boris Morgun, Odessa, Politechnika Odeska, Ukraina
  28. Prof. dr hab. Aleksandr Morozov, Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Symferopolu, Ukraina
  29. Prof. dr hab. Ołeksander Naumenko , Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Symferopolu, Ukraina
  30. Prof. dr inż. Iwan Nazarenko, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina
  31. Prof. dr hab. Stanisław Nikolajenko, Narodowy Uniwersytet Bioresursiw i Pryrodowykorystania w Kijowie, Ukraina
  32. Prof. dr hab. Paweł Nosko, Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet w Ługańsku im. W. Dala, Ukraina
  33. Prof. dr hab. Andrzej Nowicki, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska, Kijów, Ukraina
  34. Prof. dr hab. Gennadiy Oborski, Politechnika Odeska, Ukraina
  35. Prof. dr hab. Sergiy Pastushenko, Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Chersonii, Ukraina
  36. Prof. dr hab. Vitaliy Ploskiy, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina
  37. Prof. dr hab. Ivan Rohowski, Narodowy Uniwersytet Bioresursiw i Pryrodowykorystania w Kijowie, Ukraina
  38. Prof. dr hab. Zinovii Ruzhylo, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska, Kijów, Ukraina
  39. Prof. dr hab. Taras Shchur, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy,Ukraina
  40. Prof. dr hab. Viacheslav Shebanin, Rolniczy Narodowy Uniwersytet w Mykołajewie
  41. Prof. dr Povilas A. Sirvydas, Litewski Uniwersytet Rolniczy, Kowno, Litwa
  42. Prof. dr hab. Volodymyr Snitynski, Dublany, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy
  43. Prof. dr hab. inż. Liudvikas Spokas, Litewski Uniwersytet Rolniczy Kowno, Litwa
  44. Prof. dr hab. Mikhail Sukach, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina
  45. Prof. dr hab. Aleksandr Sydorchuk, Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Chlewacha, Ukraina
  46. Prof. dr hab. inż. Georgij Tayanowski, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku, Białoruś
  47. Prof. dr hab. Andriy Teviashev, Uniwersytet Narodowy Radioelektroniki w Charkowie
  48. Prof. dr hab. Leonid Tishchenko, Uniwersytet Techniczny Rolnictwa w Charkowie
  49. Prof. dr inż. Anatolij Yakovenko, Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Odessie, Ukraina
  50. Prof. dr hab. Oleg Zajcev, Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Symferopolu, Ukraina
  51. Prof. dr hab. Dainis Viesturs, Uniwersytet Rolniczy w Ulbroku, Łotwa
  52. Prof. dr inż. Dmytro Voytjuk, Narodowy Uniwersytet Bioresursiw i Pryrodowykorystania w Kijowie, Ukraina
  53. Prof. dr inż. Valery Voytjuk, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina
  54. Prof. dr inż. Jurij Borchalenko,Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko,Ukraina
  55. Prof. dr inż. Ołeksandr Naumenko,Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko,Ukraina
  56. Prof. dr inż. Ivan Boiko,Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko,Ukraina
  57. Prof. dr inż. Ołeksandr Nanka,Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko,Ukraina
  58. Prof. dr inż. Volodymyr Semencov,Charkowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Gospodarki Rolnej im. Petro Vasylenko,Ukraina
  59. Prof. dr inż. Vitaliy Lysenko,Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Środowiska Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina
  60. Prof. dr inż. Medykovskyy Mykola,Politechnika Lwowska, Ukraina
  61. Prof. dr inż. Fornalchyk Yevhen,Politechnika Lwowska, Ukraina
  62. Dr hab. Siergiej Krawczenko
  63. Prof. dr hab. Prof. Taras Szczur

  KOMISJA POLSKO-UKRAIŃSKICH ZWIĄZKÓW KULTUROWYCH O.L. PAN (powstała 30.03.2001)

  1. Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Przewodnicząca Komisji), KUL Lublin
  2. Prof. dr hab. Michał Łesiów (Wiceprzewodniczący Komisji), KUL Lublin, UMCS Lublin
  3. Dr Mateusz Jastrzębski (Sekretarz Komisji), UMCS Lublin
  4. Prof. dr hab. Jan Adamowski, UMCS Lublin
  5. Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, UMCS Lublin
  6. Ks. dr Stefan Batruch, KUL Lublin
  7. Prof. dr hab. Feliks Czyżewski, UMCS Lublin
  8. Dr Tadeusz Karabowicz UMCS Lublin
  9. Dr Mirosława Kawecka
  10. Prof. dr hab. Witold Kołbuk, KUL Lublin
  11. Dr hab. Karol Klauza, prof. KUL, KUL Lublin
  12. Prof. dr hab. Józef Kość, UMCS Lublin
  13. Prof. dr hab. Marian Maciejewski, KUL Lublin
  14. Prof. dr hab. Władysław Makarski, KUL Lublin
  15. Ks. prof. Stanisław C. Napiórkowski, KUL Lublin
  16. Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. nadzw.
  17. Prof. dr hab. Jerzy Święch, UMCS Lublin

  Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. dr hab. Stefania Andrusiw, Uniwersytet Lwowski, KUL Lublin
  2. Prof. dr hab. Lubow Frolak, Uniwersytet w Doniecku, UMCS Lublin
  3. Prof. dr hab. Paweł Hrycenko, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie, UMCS Lublin
  4. Prof. dr hab. Bohdan Jakumowycz, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie
  5. Docent Anżeła Michajliwna Kuza, Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy
  6. Prof. dr hab. Mykoła Lytwyn, dyrektor Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
  7. Prof. dr hab. Wasyl Łazańczuk, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie
  8. Doc. dr Ihor Nabytowycz, prof. UMCS, Uniwersytet w Drohobyczu, UMCS Lublin
  9. Prof. dr hab. Oleksandra Serbeńska, akademik – Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
  10. Prof. dr hab. Ihor Skoczylas, Katolicki Uniwersytet we Lwowie

  KOMISJA ROLNICTWA I WETERYNARII O.L. PAN (powstała 26.10.2001)

  1. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, (Przewodniczący Komisji), UP Lublin
  2. Prof. dr hab. Jan F. Żmudziński, (Wiceprzewodniczący Komisji), PIWET-PIB Puławy
  3. Dr hab. Marek Babicz, sekretarz, UP Lublin
  4. Prof. dr hab. Stanisław Baran, UP Lublin
  5. Prof. dr hab. Barbara Baraniak, UP Lublin
  6. Prof. dr hab. Joanna Barłowska, UP Lublin
  7. Prof. dr hab. Andrzej Borowy, UP Lublin
  8. Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, IA PAN Lublin
  9. Prof. dr hab. Jan Dyduch, UP Lublin
  10. Prof. dr hab. Roman Dziedzic, UP Lublin
  11. Prof. dr hab. Tadeusz Filipek, UP Lublin
  12. Prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, IA PAN Lublin
  13. Prof. dr hab. Zdzisław Gliński, UP Lublin
  14. Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, UP Lublin
  15. Prof. dr hab. Eugeniusz Grela, UP Lublin
  16. Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, UP Lublin
  17. Prof. dr hab. Izabela Jachowska, UP Lublin
  18. Prof. dr hab. Józef Horabik, IA PAN Lublin
  19. Prof. dr hab. Krzysztof Kostro, UP Lublin
  20. Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, UP Lublin
  21. Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, IUNG-PIB Puławy
  22. Prof. dr hab. Jan Kuś, IUNG-PIB Puławy
  23. Prof. dr hab. Jerzy Lipiec, IA PAN Lublin
  24. Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, PIWet-PIB Puławy
  25. Prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN, czł. PAU
  26. Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł koresp. PAN, IUNG-PIB Puławy
  27. Prof. dr hab. Edward Pałys, UP Lublin
  28. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, czł. rzecz. PAN, PIWet-PIB Puławy
  29. Prof. dr hab. Elżbieta Samorek -Salomonowicz, PIWet-PIB Puławy
  30. Prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, UP Lublin
  31. Prof. dr hab. Marian Truszczyński, czł. rzecz. PAN, PIWet-PIB Puławy
  32. Prof. dr hab. Marian Wesołowski, UP Lublin
  33. Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, UP Lublin

  KOMISJA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO O.L. PAN (powstała 26.10.2001)

  1. Dr hab. Jacek Łętowski(Przewodniczący Komisji), prof. UP, UP Lublin
  2. Dr hab. Danuta Urban,prof. UP Lublin, (Wiceprzewodnicząca Komisji)
  3. Dr Joanna Sender (Sekretarz Komisji), UP Lublin
  4. Dr hab. Tadeusz Chmielewski, prof. UP, Up Lublin
  5. Prof. dr hab. Krzyszotof Czernaś, UP Lublin
  6. Prof. dr hab. Ryszard Dębicki, UMCS Lublin
  7. Prof. dr hab. Roman Dziedzic, UP Lublin
  8. dr hab. Dominik Fijałkowski, UMCS Lublin
  9. Prof. dr hab. Tadeusz Filipek, UP Lublin
  10. Prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, IA PAN Lublin
  11. Prof. dr hab. Marian Harasimiuk, UMCS Lublin
  12. Prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski, UMCS
  13. Prof. dr hab. Ryszard Kornijów, IM Gdynia
  14. Dr hab. Bogdan Lorens, UMCS Lublin
  15. Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, UMCS Lublin
  16. Prof. dr hab. Modest Misztal, UP Lublin
  17. Prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, UP Lublin
  18. Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, KUL Lublin
  19. Dr Dariusz Piasecki, RDLP Lublin
  20. Mgr Beata Sielewicz, Dyrektor RDOŚ Lublin
  21. Prof. dr hab. Tadeusz Skowroński, CBE PAN
  22. Prof. dr hab. Cezary Sławiński, IA PAN Lublin
  23. Mgr inż Jarosław Szymański, PPN Urszulin
  24. Prof. dr hab. Władysława Wojciechowska, KUL Lublin
  25. Prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski, UMCS Lublin
  26. Mgr inż. Leszek Żelazny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

  KOMISJA EKONOMII I ZARZĄDZANIA O.L. PAN (powstała 26.04.2002)

  1. Dr hab. Agnieszka Sitko - Lutek, (Przewodnicząca Komisji) prof. UMCS, UMCS Lublin
  2. Prof. dr hab. Marian Żukowski, (Wiceprzewodniczšcy Komisji), KUL
  3. Dr hab. Magdalena Rzemieniak, (Sekretarz Komisji), prof. PL, PL Lublin
  4. Prof. dr hab. Tadeusz Banek, PL Lublin
  5. Dr Agnieszka Baruk, UP Lublin
  6. Dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS, UMCS Lublin
  7. Prof. dr hab. Ewa Bojar, PL Lublin
  8. Mgr inż. Grzegorz Dębiec, Przewodniczący Forum Pracodawców
  9. Prof. dr hab. Wiesław Janik, PL Lublin
  10. Mgr inż. Dariusz Jodłowski, Prezes Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan
  11. Dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. PL, PL Lublin
  12. Mgr inż. Maciej Maniecki, Kanclerz Lubelskiej Loży Business Centre Club
  13. Dr hab. Radosław Mšcik
  14. Dr Elena Mieszajkina, prof. WSPA, WSPA
  15. Prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko, UMCS Lublin
  16. Prof. dr hab. Sławomir Partycki, KUL Lublin
  17. Dr hab. Zbigniew Pastuszek, prof. UMCS, UMCS Lublin
  18. Prof. dr hab. inż. Marek Pawlak, KUL Lublin
  19. Dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS, UMCS Lublin
  20. Prof. dr hab. Henryk Ronek, UMCS Lublin
  21. Dr Mariusz Sagan, KUL Lublin
  22. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko, PL Lublin
  23. Dr hab. inż. Stanisław Skowron, prof. PL, PL Lublin
  24. Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, UMCS Lublin
  25. Dr hab. Jolanta Szołno - Koguc, prof. UMCS, UMCS Lublin
  26. Mgr inż. Marek Wagner, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie
  27. Dr Krzysztof Żuk, UMCS Lublin
  28. Dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL, KUL Lublin

  KOMISJA HISTORYCZNA O.L. PAN (powstała 18.10.2002)

  1. Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski, (Przewodniczący Komisji), KUL Lublin
  2. Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS, (Wiceprzewodniczący Komisji)
  3. Dr hab. Anna Barańska prof. KUL, (Sekretarz Komisji), KUL
  4. Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, KUL
  5. Dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL, KUL Lublin
  6. Dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL, KUL Lublin
  7. Prof. dr hab. Henryk Gmiterek, UMCS Lublin
  8. Prof. dr hab. Grzegorz Jawor, prof. UMCS, UMCS Lublin
  9. Dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL, KUL UMCS
  10. Dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS, UMCS Lublin
  11. Dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS, UMCS Lublin
  12. Dr hab. Paweł Kras, prof. KUL, KUL Lublin
  13. Prof. dr hab. Lechosław Lameński, KUL Lublin
  14. Prof. dr hab. Jan Lewandowski, UMCS Lublin
  15. Dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS, UMCS Lublin
  16. Dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL, KUL Lublin
  17. Dr hab. Janusz Łossowski, prof. UMCS, UMCS Lublin
  18. Dr hagb. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
  19. Prof. dr hab. Marek Mądzik, UMCS Lublin
  20. Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, prof. KUL, KUL Lublin
  21. Dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL, KUL Lublin
  22. Dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. UMCS, UMCS Lublin
  23. Prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS Lublin
  24. O. dr hab. Roland Prejs, prof. KUL, KUL Lublin
  25. Dr hab. Jan Ptak, prof. KUL, KUL Lublin
  26. Dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. UMCS, UMCS Lublin
  27. Dr hab. Anna Sochacka, prof. UMCS, UMCS Lublin
  28. Dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS, UMCS Lublin
  29. Dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL, KUL Lublin
  30. Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, UMCS Lublin
  31. Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram, KUL Lublin
  32. Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski, UMCS Lublin
  33. Dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL, KUL Lublin
  34. Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, KUL Lublin
  35. Prof. dr hab. Małgorzata Willaume, UMCS Lublin
  36. Dr hab. Rafał Wnuk, prof. KUL, KUL Lublin
  37. Dr hab. Leszek Wojciechowski, prof. KUL, KUL Lublin
  38. Dr hab. Marek WoŸniak, prof. UMCS, UMCS Lublin
  39. Prof. dr hab. Janusz Wrona, UMCS Lublin
  40. Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, UMCS Lublin
  41. Dr hab. Konrad Zieliński, prof. UMCS, UMCS Lublin
  42. Dr hab. Ewa Ziółek, KUL Lublin

  Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. Idesbald Goddeevis, University of Leuven, Belgia
  2. Prof. Marfa Browczenko, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Rolnictwa w Moskwie, Rosja

  KOMISJA BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN, ELEKTROTECHNIKI, BUDOWNICTWA O.L. PAN (powstała 30.01.2003)

  1. Prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski (Przewodniczący Komisji), PL Lublin
  2. Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL (Przewodniczący Sekcji Budowy Maszyn), PL Lublin
  3. Dr hab. inż. Rafał Longwic, prof PL (Przewodniczący Sekcji Eksploatacji Maszyn), PL Lublin
  4. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski (Przewodniczący Sekcji Elektrotechniki), PL Lublin
  5. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski (Przewodniczący Sekcji Budownictwa), PL Lublin
  6. Dr hab. inż. Jarosław Pytka, prof. PL (Sekretarz Komisji), PL Lublin
  7. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Baczyński, PL Lublin
  8. Dr hab. inż. Piotr Budzyński, prof. PL, PL Lublin
  9. Dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, prof. PL, PL Lublin
  10. Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL, PL Lublin
  11. Dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof. PL, PL Lublin
  12. Prof. dr hab. inż. Józef Jonak, PL Lublin
  13. Dr hab. inż. Jan Kolano, prof. PL, PL Lublin
  14. Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta, PL Lublin
  15. Dr hab. inż. Grzegorz Koralewski, WSOSP Lublin
  16. Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, PL Lublin
  17. Dr hab. inż. Jan Kukiełka, prof. PL, PL Lublin
  18. Dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. PL, PL Lublin
  19. Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas, WSEI Lublin
  20. Prof. dr hab. inż. Marek Opielak, PL Lublin
  21. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, PL Lublin
  22. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pełczyński, PL Lublin
  23. Prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska, PL Lublin
  24. Dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof PL. PL Lublin
  25. Prof. dr hab. inż. Janusz Sikora, PL Lublin
  26. Prof. dr hab. inż. Robert Sikora, PL Lublin
  27. Prof. dr hab. inż. Marek Stabrowski, PWa Warszawa
  28. Prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska, PL Lublin
  29. Prof. dr hab. Barbara Surowska, PL Lublin
  30. Prof. dr inż. Kazimierz Szabelski, PL Lublin
  31. Dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, PL Lublin
  32. Prof. dr hab. inż. Antoni Świć, PL Lublin
  33. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, PL Lublin
  34. Prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński, PL Lublin
  35. Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, PL Lublin
  36. Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik, PL Lublin
  37. Dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL, PL Lublin

  KOMISJA NAUK MEDYCZNYCH O.L. PAN (powstała 30.01.2003)

  1. Dr hab. n. med. Janusz Kocki (Przewodniczący Komisji),prof. UM, UM Lublin
  2. Dr Marcin Feldo, UM w Lublinie, (Sekretarz Sekcji Komisij)
  3. Dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek, UM Lublin
  4. Dr hab. n. med. Maria Cioch, UM Lublin
  5. Dr n. med. Piotr Czuczwar, UM Lublin
  6. Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, UM Lublin
  7. Prof. dr hab. n. med. Stanisław J. Czuczwar, UM Lublin
  8. Prof. dr hab. n.med. Anna Dmoszyńska, UM Lublin
  9. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, UM Lublin
  10. Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska, UM Lublin
  11. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, UM Lublin
  12. Dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, UM Lublin
  13. Dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski, UM Lublin
  14. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Karski, UM Lublin
  15. Dr hab. n. med. Tomasz Kocki, UM Lublin
  16. Dr hab. n. med. Elżbieta Korobowicz, UM Lublin
  17. Prof. dr hab. n.med. Jan Kotarski, UM Lublin
  18. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk, UM Lublin
  19. Dr hab. n. med. Witold Krupski, UM Lublin
  20. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Książek, UM Lublin
  21. Prof. dr hab. n. med. Rysdzard Maciejewski, UM Lublin
  22. Dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek, UM Lublin
  23. Prof. dr hab. Janusz Milanowski, UM Lublin
  24. Prof. dr hab. n.med. Jan Oleszczuk, UM Lublin
  25. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska, UM Lublin
  26. Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński, UM Lublin
  27. Prof. dr hab. n.med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, UM Lublin
  28. Prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk, UM Lublin
  29. Dr hab. n. med. Piotr Trojanowski, UM Lublin
  30. Dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska, UM Lublin
  31. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, UM Lublin, czł. rzecz. PAN
  32. Prof. dr hab. n.med. Grzegorz Wallner, UM Lublin
  33. Prof. dr hab. n. med. Marian Wielosz, UM Lublin

  SEKCJA - MEDYCYNY WSI PAN ODDZIAŁ W LUBLINIE (powstała 30.03.2001)
  1. Prof. dr hab. Jerzy Zagórski (Wiceprzewodniczący Komisji, Przwewodniczący Sekcji Medycyny WSI), IMW Lublin
  2. Prof. dr hab. Wojciech Sodolski (Wiceprzewodniczący sekcji), IMW Lublin
  3. Dr Stanisław Lachowski (Sekretarz sekcji), IMW Lublin
  4. Prof. dr hab. Tadeusz Baum, PL Lublin
  5. Dr Franciszek Bujak, IMW Lublin
  6. Prof. dr. hab. Jacek Dutkiewicz, IMW Lublin
  7. Prof. dr hab. Zdzisław Gliński, UP Lublin
  8. Dr hab. med. Mirosław J. Jarosz, prof. WSEI, IMW Lublin
  9. Dr hab. Irena Dorota Karwat, prof. UM, UM Lublin
  10. Prof. dr hab. med. Jarogniew Łuszczki, IMW Lublin
  11. Prof. dr. hab. Elżbieta Weryszko - Chmielewska, UP Lublin

  SEKCJA - NAUK FARMACEUTYCZNYCH PAN ODDZIAŁ W LUBLINIE (powstała 30.03.2001)
  1. Dr hab. Anna Bogucka-Kocka, UM Lublin, Przwewodnicząca Sekcji Nauk Farmaceutycznych
  2. Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała, UM Lublin
  3. Prof. dr hab. Grażyna Ginalska, UM Lublin
  4. Prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak , UM Lublin
  5. Prof. dr hab. n. farm. Anna Gumieniczek, UM Lublin
  6. Prof. dr hab. Krzysztof JóŸwiak, UM Lublin
  7. Prof. dr hab. Ryszard Kocjan, UM Lublin
  8. Prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta, UM Lublin (sekretarz Sekcji)
  9. Prof. dr hab. n. farm. Jolanta Kotlińska, UM Lublin
  10. Prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, UM Lublin
  11. Prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, UM Lublin
  12. Dr hab. Renata Nurzyńska- Wierdak, prof. nadzw. UP, UP Lublin
  13. Prof. dr hab. n. farm. Janusz Solski, UM Lublin
  14. Dr hab. n. farm. Ireneusz Sowa, UM Lublin
  15. Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, UM Lublin
  16. Dr hab. n. farm. Magdalena Wójciak-Kosior, UM Lublin

  SEKCJA - PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I EDUKACJI ZDROWOTNEJ PAN ODDZIAŁ W LUBLINIE (powstała 30.03.2001)
  1. Dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, (Przewodnicząca sekcji) UMCS Lublin
  2. Dr Jacek Bogucki, WWSH Warszawa, (Sekretarz sekcji)
  3. Prof. dr hab. Teresa Kulik, UM Lublin
  4. Dr hab. prof. nadzw. Grażyna E. Kwiatkowska, KUL
  5. Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, UM w Lublinie
  6. Dr hab. Iwona Morawska, UMCS Lublin
  7. Dr hab. prof. nadzw. Iwona Aneta Niewiadomska, KUL
  8. Dr hab. Jolanta Panasiuk, UMCS Lublin
  9. Dr hab. Beata Pawłowska, UM Lublin
  10. Prof. dr hab. n. hum. Stanisława Steuden, KUL
  11. Dr hab. psych. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, WSEI Lublin
  12. Prof. dr hab. Irena Wrońska, UM Lublin

  Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  2. Dr n. med. Olga Antoniv, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  3. Prof. Natalia Bal, Białoruski Uniwersytet Pedagog iczny im. M. Tanka, Mińsk, Białoruś
  4. Prof. Lyudmyla Bobyreva, Ukraińska Medyczna Akademia Stomatologiczna, Połtawa, Ukraina
  5. Prof. dr hab. Olha Demydiak, Uniwersytet Medyczny Lwów, Ukraina.
  6. Prof. dr hab. Walentyn Capko, Instytut Medycyny Pracy w Kijowie, Ukraina
  7. Dr Volodymyr Chayka, Uniwersytet Pedagogiczny, Tarnopol, Ukraina
  8. Prof. dr hab. Olha Demydiak, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  9. Tatyana Devyatkina, Ukraińska Medyczna Akademia Stomatologiczna, Połtawa, Ukraina
  10. Prof. dr hab. Lyudmyla Fedorovych, Uniwersytet Psychologiczno-Pedagogiczny w Połtawie, Ukraina
  11. Prof. dr Reginald Gorczynski, Uniwersytet w Toronto, Kanada
  12. Dr Marcin T. Górnisiewicz, East Tennessee Children’s Hospital, Knoxville, USA
  13. Prof. Viktor Kaliagin, Uniwersytet Pedagogiczny, Saint-Petersburg, Rosja
  14. Dr hab. n. med. Nadiya Helner, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  15. Prof. dr hab. n. med. Oleh Roman Hnateyko, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  16. Dr Nataliya Huleyuk, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  17. Dr n. med. Nataliya Kech, Instytut Patologii Dziedzicznej Ukraińskiej Akademii Nauk, Lwów, Ukraina
  18. Vadim K?bulch?nk?, Pedagogiczna Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina
  19. Dr Iryna Kovaliv, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  20. Dr n. med. Solomiia Kozachok, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  21. Dr Katerina Krut?y, Uniwersytet Pedagogiczny, Zaporoże, Ukraina
  22. Prof. Tamara Kuznetsova, Instytut Fizjologiczny im. I.P. Pawłowa, Saint-Petersburg, Rosja
  23. Dr Lyudmyla Lototska-Volkova, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  24. Dr Oksana Lototska-Savchak, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  25. Dr n. med. Yuliya Lutsenko, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  26. Dr n. med. Roman Lysiuk, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  27. Dr Halyna Makukh, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  28. Prof. dr hab. Svitlana Marchyschyn, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  29. Dr n. med. Nataliya Markevych, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  30. Prof. Iryna Omelchenko, Pedagogiczna Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina
  31. Dr n. med. Zoryana Osadchuk, Instytut Patologii Dziedzicznej Ukraińskiej Akademii Nauk, Lwów, Ukraina
  32. Tatyana Ovchinnikova, Narodowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina, Saint-Petersburg, Rosja
  33. Prof. dr hab. Oleh Pinyazhko, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  34. Dr Adolfo Rivero-Müller, Institute of Biomedicine, University of Turku, Finlandia
  35. Dr Yevheniya Sharhorodska, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  36. Dr Vira Shuvarska, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  37. Prof. Igor Skrypnyk, Ukraińska Medyczna Akademia Stomatologiczna, Połtawa, Ukraina
  38. Dr Oresta Terpylyak, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  39. Prof. dr Zivoslav Tesic, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
  40. Prof. Przemko Tylzanowski, University of Leuven, Belgia
  41. Dr Marta Tyrkus, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  42. Prof. Lyudmila Vesnina, Ukraińska Medyczna Akademia Stomatologiczna, Połtawa, Ukraina
  43. Prof. dr hab. Nataliya Vorobets, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  44. Prof. dr Jean-Luc Wolfender, Uniwersytet w Genewie, Szwajcaria
  45. Dr n. med. Oksana Yezerska, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  46. Dr hab. Danuta Zastawna, Instytut Patologii Dziedzicznej UAN, Lwów, Ukraina
  47. Dr n. med. Marta Zastshyzhna, Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina
  48. Prof. dr Christian Zidorn, Uniwersytet Leopolda-Franzens’a, Innsbruck, Austria

  KOMISJA PRAWNICZA O.L. PAN (powstała 30.01.2003)

  1. Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Przewodniczący Komisji), KUL Lublin
  2. Prof. dr hab. Lech Antonowicz, (Wiceprzewodniczący Komisji), UMCS Lublin
  3. Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, (Wiceprzewodniczący Komisji), prof. KUL, KUL Lublin
  4. Dr Juliusz Petraniuk, (Sekretarz Komisji), KUL Lublin
  5. Mgr Paweł Strzelec, (Sekretarz Komisji), UMCS Lublin
  6. O. prof. dr hab. Wiesław Bar, KUL Lublin
  7. Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski, UMCS Lublin
  8. Dr Grzegorz Borkowski, Krajowa Rada Sądownictwa
  9. Prof. dr hab. Waldemar Bednaruk, KUL Lublin
  10. Prof. dr hab. Henryk Cioch, UMCS Lublin
  11. Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, KUL Lublin
  12. Dr hab. Lech Dubel, prof. UMCS, UMCS Lublin
  13. Prof. dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, KUL Lublin
  14. Dr hab. Katarzyna Dudka, prof. UMCS Lublin
  15. Abp. dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, KUL Lublin
  16. Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, KUL Lublin
  17. Dr Wojciech Graliński UMCS Lublin
  18. Prof.dr hab. Mirosław Granat, UKSW Warszawa
  19. Dr hab. Beata Jeżyńka, UMCS Lublin
  20. Dr Marcin Konarski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  21. Prof. dr hab. Andrzej Kidyba, UMCS Lublin
  22. Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz, UMCS Lublin
  23. Dr hab. Teresa Liszcz, prof. UMCS, UMCS Lublin
  24. Bp. dr hab. Artur Miziński, KUL Lublin
  25. Ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski, UO w Opolu
  26. Dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. UMCS, UMCS Lublin
  27. Dr hab. Ireneusz Nowikowski,prof. UMCS Lublin
  28. Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, KUL Lublin
  29. Dr Jan Mojak UMCS Lublin
  30. Dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
  31. Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, KUL Lublin
  32. Prof. dr hab. Piotr Pogonowski
  33. Prof. dr hab. Alicja Pomorska, UMCS Lublin
  34. Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, KUL Lublin
  35. dr Agnieszka Romanko, KUL Lublin
  36. Prok. Magdalena Samodulska, Prokuratura Rejonowa w Chełmie
  37. Prof. dr hab. Edward Skrętowicz, UMCS Lublin
  38. Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło, UMCS Lublin
  39. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz, UMCS Lublin
  40. dr Anna Słowikowska,KUL Lublin
  41. Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL, KUL Lublin
  42. Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, KUL Lublin
  43. Dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. UMCS, UMCS Lublin
  44. Prof. dr hab. Jan Szreniawski, UMCS Lublin
  45. Prof. dr hab. Roman Tokarczyk, UMCS Lublin
  46. dr hab. Hanna Witczak, KUL Lublin
  47. Prof. dr hab. Władysław Witczak,KUL Lublin
  48. Prof. dr hab. Wanda Wójtowicz, UMCS Lublin
  49. Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, UMCS Lublin
  50. Dr hab. Mieczysław Żołnierczuk, prof. WSAiZ, WSAiZ Przemyśl
  51. dr hab. Paweł Sobczyk, UKSW, Warszawa
  52. prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

  Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. Georges Bolard, Professeur a la Faculté de Droit de Dijon, France
  2. Prof. Federico Carpi, President of the International Association of Procedural Law, Italy
  3. Prof. Alphonso Kohl, L'Universite de Liege, Belgia
  4. Prof. S. J. Fursa, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina
  5. Prof. Nicola Picardi, Uniwersytet "La Sapienza", Włochy
  6. Prof. dr. dr. h. c. Marcel Storme, Honorary President of the International Association of Procedural Law, Belgia
  7. Prof. dr h.c. Francesco Coccopalmerio - Przewodniczący Papieskiej Rady Tekstów Prawnych w Watykanie
  8. Kard. prof. dr h.c. Zenon Grocholewski - Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie

  KOMISJA NAUK NIELINIOWYCH (powstała 6.01.2007)

  1. Doc. dr hab. med. Marcin Szymański (Przewodniczący Komisji), UM Lublin
  2. Dr hab. inż. Jerzy Warmiński, prof. PL (Wiceprzewodniczący Komisji), PL Lublin
  3. Dr n. med. Marek Zadrożniak (Sekretarz Komisji), UM Lublin
  4. Dr inż. Marcin Bocheński, PL Lublin
  5. Dr inż. Marek Borowiec, PL Lublin
  6. Prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, IA PAN Lublin
  7. Prof. dr hab. Wiesław Gołąbek, UM Lublin
  8. Prof. dr hab. Józef Horabik, IA PAN Lublin
  9. Dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL, PL Lublin
  10. Prof. dr hab. inż. Józef Jonak, PL Lublin
  11. Doc. dr hab. n. med. Hanna Karakuła, UM Lublin
  12. Lek med. Wacław Karakuła, Oddział Chirurgii Naczyniowej i Angiologii - Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Staszica 11, Lublin
  13. Dr inż. Tomasz KaŸmir, PL Lublin
  14. Dr inż. Krzysztof Kęcik, PL Lublin
  15. Dr inż. Janusz Kisiel, PL Lublin
  16. Dr inż. Jarosław Latalski, PL Lublin
  17. Prof. dr hab. Grzegorz Litak, prof. PL, PL Lublin
  18. Dr inż. Andrzej Mitura, PL Lublin
  19. Prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed, UM Lublin
  20. Dr inż. Konrad Pylak, PL Lublin
  21. Dr hab. inż. Rafał Rusinek, prof. PL, PL Lublin
  22. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, PL Lublin
  23. Dr n. med. Henryk Siwiec, UM Lublin
  24. Dr inż. Sylwester Samborski, PL Lublin
  25. Prof. dr inż. Kazimierz Szabelski, PL Lublin
  26. Dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS, UMCS Lublin
  27. Mgr inż. Zofia Szmit, PL Lublin
  28. Dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. PL, PL Lublin
  29. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, PL Lublin
  30. Mgr inż. Andrzej Weremczuk, PL Lublin
  Członkowie zagraniczni:
  1. Prof. Jose Manoel Balthazar, Rio Claro, Sao Paulo, Brazylia
  2. Prof. dr inż. Giuseppe Rega, Universit’a di Roma “La Sapienza”, Włochy
  3. Dr inż. Fotios Georgiades, School of Engineering, Faculty of Science, University of Lincoln, UK
  4. Prof. dr hab. inż. Emil Manoach, Intytut of Mechanics and Biomechanics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

  KOMISJA POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH (powstała 6.03.2004)

  1. Prof. dr hab. Marek Pietraś (Przewodniczący Komisji), UMCS Lublin
  2. Prof. dr hab. Henryk Chałupczak, UMCS Lublin
  3. Dr hab. Hanna Dumała, UMCS Lublin
  4. Dr hab. Iwona Hofman, UMCS Lublin
  5. Prof. dr hab. Jan Hudzik, UMCS Lublin
  6. Prof. dr hab. Jan Jachymek, UMCS Lublin
  7. Prof. dr hab. Władysław Kucharski, UMCS Lublin
  8. Prof. dr hab. Ewa Maj, UMCS Lublin
  9. Prof. dr hab. Maria Marczewska – Rytko, UMCS Lublin
  10. Prof. dr hab. Włodzimierz Mich, UMCS Lublin
  11. Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, UMCS Lublin
  12. Prof. dr hab. Edward Olszewski, UMCS Lublin
  13. Dr hab. Waldemar Paruch, UMCS Lublin
  14. Dr hab. Agnieszka Pawłowska, UMCS Lublin
  15. Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki, UMCS Lublin
  16. Dr Krzysztof Grabczuk, UMCS Lublin

  KOMISJA ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH (powstała 16.03.2005)

  1. Dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, prof. UP, prof. PWR (Przewodnicząca Komisji), PW Wrocław, UP Lublin
  2. Mgr inż. arch. Halina Landecka (Sekretarz Komisji), Wojewódzki Konserwator Zabytków, PL Lublin
  3. Dr inż. arch. Kamila Boguszewska, UP Lublin
  4. Dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce
  5. Prof. Mariusz Dąbrowski, PL Lublin
  6. Dr hab. Marek Dąbski, prof. UP, UP Lublin
  7. Prof. dr hab. inż. Jerzy Hetman, UP Lublin
  8. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, PL Lublin
  9. Dr Ewa Miłkowska, WSPA Lublin
  10. Dr inż. arch. kraj. Katarzyna Pałubska, UP Lublin
  11. Dr hab. Krystyna Pudelska, prof. UP, UP Lublin
  12. Dr inż. arch. Natalia Przesmycka, PL Lublin
  13. Dr inż. arch. kraj. Mirosława Sieroszewska, UP Lublin
  14. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, AGH Kraków
  15. Dr inż. Małgorzata Sosnowska, UP Lublin
  16. Dr inż. arch. Bolesław Stelmach, WSPA Lublin

  Członkowie zagraniczni:

  1. Prof. arch. Jurij Kryworuczko, Lwów, Ukraina
  2. Dr. Eng. Architect Bo Larson, Lund, Szwecja
  3. Prof. arch. Halina Petryszyn, Lwów, Ukraina
  4. Prof. Olga Mykhaylyshyn, Równe,Ukraina
  5. Prof. Ryczkow, Równe,Ukraina
  6. Prof. Mykola Bevz, Lwów, Ukraina
  7. Prof. Smolenska, Charków,Ukraina
  8. Dr Larysa Polishchuk ,Ivanofrankowsk,Ukraina

  KOMISJA TEOLOGII (powstała 1.12.2006)

  1. Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL,(Przewodniczący Komisji)
  2. Ks. dr hab. Jacenty Mastej, (Wiceprzewodniczący Komisji),
  3. Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, (Sekretarz Komisji)
  4. Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, KUL Lublin
  5. Ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, KUL Lublin
  6. Bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, prof. KUL, KUL Lublin
  7. O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, KUL Lublin
  8. Ks. prof. dr. hab. Franciszek Drączkowski, KUL Lublin
  9. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, KUL Lublin
  10. Ks. prof. dr. hab. Władysław Głowa, KUL Lublin
  11. Dr hab. Leonard Górka, prof. KUL, KUL Lublin
  12. Ks. prof. dr hab. Krzysztof GóŸdŸ, KUL Lublin
  13. Ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz, KUL Lublin
  14. Ks. dr hab. Marek Jagodziński, KUL Lublin
  15. Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL, KUL Lublin
  16. Ks. prof. dr. hab. Mirosław Kalinowski, KUL Lublin
  17. Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, KUL Lublin
  18. Ks. dr hab. Krystian Kałuża, KUL Lublin
  19. Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, KUL Lublin
  20. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, KUL Lublin
  21. Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL, KUL Lublin
  22. Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, KUL Lublin
  23. Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL
  24. O. dr hab. Sławomir I. Ledwoń, prof. KUL
  25. Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, KUL Lublin
  26. Ks. dr hab. Jarosław Marczewski, KUL Lublin
  27. Ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek, KUL Lublin
  28. Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, KUL Lublin
  29. Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, KUL Lublin
  30. Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, KUL Lublin
  31. S. dr hab. Teresa Paszkowska, prof. KUL, KUL Lublin
  32. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak, KUL Lublin
  33. Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, KUL Lublin
  34. Ks. dr hab. Marian Pokrywka, KUL Lublin
  35. Ks. dr hab. Jarosław Popławski, prof. KUL, KUL Lublin
  36. Ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL, KUL Lublin
  37. Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL, KUL Lublin
  38. Ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL, KUL Lublin
  39. Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram, KUL Lublin
  40. Ks. dr hab. Stefan Szymik, prof. KUL, KUL Lublin
  41. Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, KUL Lublin
  42. Ks. dr hab. Jan Walkusz, prof. KUL, KUL Lublin
  43. Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, KUL Lublin
  44. Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, KUL Lublin
  45. Ks. dr hab. Mirosław Wróbel, prof. KUL, KUL Lublin
  46. Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL, KUL Lublin
  47. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa, KUL Lublin
  48. Ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń, KUL Lublin

  KOMISJA Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej (powstała 12.2010 r.)

  1. Prof. dr hab. Józef Kołodziej, (Przewodniczący Komisji), UP Lublin
  2. Prof. dr hab. Michał Kaszewski, (Wiceprzewodniczący Komisji), UMCS Lublin
  3. Prof. dr hab. Waldemar Martyn, (Wiceprzewodniczący Komisji) PWSZ Zamość, UP Lublin
  4. Dr inż. Henryk Galant, (Sekretarz Komisji), UP Lublin
  5. Dr hab. Joanna Bac-Bronowicz, PW Wrocław
  6. Prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka, ZUT Szczecin
  7. Prof. dr hab. Marek Ćwintal, UP Lublin
  8. Prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, IA PAN Lublin
  9. Dr hab. Andrzej Doroszewski, IUNG PIB Puławy
  10. Prof. dr hab. Tadeusz Górski IUNG-PIB Puławy
  11. Dr hab. Krystyna Grabowska, prof. UM-W, UW-M Olsztyn
  12. Dr hab. Jan Grabowski, prof. UM-W, UW-M Olsztyn
  13. Prof. dr hab. Andrzej Kędziora, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
  14. Prof. dr hab. Kazimierz Czesław Kłysik, UŁ ŁódŸ
  15. Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, UP Lublin
  16. Prof. dr hab. Czesław KoŸmiński, ZUT Szczecin
  17. Dr Krzysztof Liniewicz, UP Lublin
  18. Prof. dr hab. Bożena Michalska, ZUT Szczecin
  19. Prof. dr hab. Janusz Miczyński, UR Kraków
  20. Prof. dr hab. Tadeusz NiedŸwiedŸ – czł. koresp. PAU, UŚ Sosnowiec
  21. hab. Marek Nowosad, prof. UMCS, UMCS Lublin
  22. Prof. dr hab. Barbara Olechnowicz-Bobrowska, UR Kraków
  23. Prof. dr hab. Janusz Paszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  24. Prof. dr hab. Marian Rojek, UP Wrocław
  25. Dr hab. Andrzej Samborski, prof. PWSZ Zamość, PWSZ Zamość
  26. Prof. dr hab. Barbara Sawicka, UP Lublin
  27. Prof. dr hab. Tadeusz Zawora, UR Kraków
  28. Dr hab. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  29. Dr hab. Elwira Żmudzka, UW Warszawa
  30. Prof. dr hab. Andrzej Żyromski, UP Wrocław
  Członkowie zagraniczni:
  1. Prof. dr hab. Wiktoria A. Batluk, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina
  2. Prof. dr hab. Aleksandr Chołopcew, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina
  3. Doc. dr Stepan Kovalyszyn, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina
  4. Prof. dr hab. Volodymyr Kravchuk ,– członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Agronomicznych Ukrainy, Instytut Naukowo-Badawczy Prognozowania i Testowania
  5. Techniki Rolniczej dla Rolnictwa im. Leonida Pohoriłego, Ukraina
  6. Prof. dr hab. Stepan Miahkota, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina
  7. Dr Bogdan Mukha, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
  8. Prof. dr hab. Oleksandr Naumenko, czł. Ukraińskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Rolniczy im. Petra Wasilienki w Charkowie, Ukraina
  9. Dr ing. Jaroslav Roznovsky, CSc., Dyrektor Czech Hydrometeorological Intitute, Brno, Czechy
  10. Prof. ing. Frantisek Spanik, CSc., Slovenska Polnohospodarska Univerzita, FZKI, Katerdra Biometeorologie a Hydrologie, Nitra, Słowacja
  11. Prof. dr hab. Iwan Szuwar, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina

  KOMISJA Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału PAN w Lublinie (powstała 11.2016 r.)

  1. Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL (Przewodniczący Komisji), PL Lublin
  2. Dr inż. Monika Ostapiuk, (Sekretarz Komisji), PL Lublin
  3. Dr hab. inż. Tomasz Bajda, AGH Kraków
  4. Dr Marek Bieńko, UP Lublin
  5. Dr n. farm. Eliza Blicharska, UM Lublin
  6. Dr hab. inż. Gabriel Borowski, PL Lublin
  7. Dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, IW Łódz
  8. Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, PL Lublin
  9. Dr hab. inż. Wojciech Franus,PL Lublin
  10. Dr hab. inż. Tomasz Garbacz, PL Lublin
  11. Dr inż. Tomasz Jachowicz, PL Lublin
  12. Dr hab. inż. Sławomir Kocira, UP Lublin
  13. Dr Kamila Kollbek, AGH Kraków
  14. Dr Aleksandra Kołtun, UMCS Lublin
  15. Dr hab. inż. Rafał Longwic, PL Lublin
  16. Dr hab. inż. Marek Macko, UKW Bydgoszcz
  17. Dr n. med. Bożena Muraczyńska, UM Lublin
  18. Dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, UMCS Lublin
  19. Dr hab. Piotr Nowicki, UAM Poznań
  20. Dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, UP Lublin
  21. Dr n. med. Paweł Polak, UM Lublin
  22. Dr hab. Radosław Radzki, UP Lublin
  23. Dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski PK Koszalin
  24. Dr inż. Bronisław Samujło, PL Lublin
  25. Dr hab. Sławomira Skrzypek, UŁ Łódz
  26. Dr n. med. Bożena Tarczydło, UM Lublin
  27. Dr inż. Aneta Tor-Świštek, PL Lublin
  28. Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, UMCS Lublin
  29. Dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz, UP Lublin
  30. Dr inż. Jarosław Zubrzycki, PL Lublin
  31. Dr n. med. Katarzyna Zacharczuk, NIZP PZH

 
Komisje Oddziału PAN w Lublinie  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl