Przewodniczący Komisji Oddziału PAN w Lublinie na kadencję 2003-2006


KOMISJA I CHEMII PLAZMY NISKOTEMPERATUROWEJ O.L. PAN
Prof. dr hab. Iwo Pollo (przewodniczący), Politechnika Lubelska

KOMISJI II PODSTAW I ZASTOSOWAŃ FIZYKI I CHEMII W TECHNICE I ROLNICTWIE O.L. PAN
Prof. Andrzej Niewczas (przewodniczący Komisji, przewodniczący Sekcji Techniki), Politechnika Lubelska
Prof. Leszek Michalak (przewodniczący Sekcji Fizyki), UMCS
Prof. Stanisław Hałas (wiceprzewodniczący Sekcji Fizyki), UMCS
Prof. Władysław Rudziński (przewodniczący Sekcji Chemii), UMCS

KOMISJA III BIOTECHNOLOGII O.L. PAN
Prof. Anna Skorupska (przewodnicząca), UMCS
Prof. Jacek Wojcierowski (wiceprzewodniczący), AM w Lublinie

KOMISJA IV FILOZOFICZNO-PRZYRODNICZA O.L. PAN
Prof. Stefan Symotiuk (przewodniczący), UMCS

KOMISJA V MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA O.L. PAN
Prof. Eugeniusz Krasowski (przewodniczący), Akademia Rolnicza w Lublinie
Dr hab. inż. Wiesław Piekarski (wiceprzewodniczący), AR w Lublinie

KOMISJA VI POLSKO-UKRAIŃSKICH ZWIĄZKÓW KULTUROWYCH O.L. PAN
Prof. Michał Łesiów (przewodniczący), UMCS
Prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (wiceprzewodnicząca), KUL

KOMISJA VII MEDYCYNY WSI O.L. PAN
Prof. Jerzy Zagórski (przewodniczący), Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

KOMISJA VIII ROLNICTWA O.L. PAN
Prof. Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN (przewodniczący), IUNG w Puławach

KOMISJA IX OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO O.L. PAN
Prof. Stanisław Radwan (przewodniczący), Akademia Rolnicza w Lublinie

KOMISJA X EKONOMII I ZARZĄDZANIA O.L. PAN
Prof. Włodzimierz Sitko (przewodniczący), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

KOMISJA XI HISTORYCZNA O.L. PAN
Prof. dr hab. Jan Ziółek (przewodniczący), Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Jan Lewandowski (wiceprzewodniczący), UMCS

KOMISJA XII BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN, ELEKTROTECHNIKI, BUDOWNICTWA O.L. PAN
Prof. dr hab. inż. Andrzej Weroński (przewodniczący), Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Robert Sikora (przewodniczący Sekcji Budowy Maszyn), PL
Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas (przewodniczący Sekcji Eksploatacji Maszyn), PL
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski - (przewodniczący Sekcji Elektrotechniki), PL
Prof. dr hab. inż. Jerzy Grycz (przewodniczący Sekcji Budownictwa), PL

KOMISJA XIII NAUK MEDYCZNYCH O.L. PAN
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, czł. koresp. PAN (przewodniczący), Akademia Medyczna w Lublinie

KOMISJA XIV PRAWNICZA O.L. PAN
Prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk (przewodniczący), UMCS
Ks. Prof. dr hab. Józef Krukowski (wiceprzewodniczący), KUL

Pełne składy Komisji znajdują się tutaj.

 

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl