Wykaz publikacji zebranych przez Centrum Upowszechniania Nauki PAN i przekazanych Oddziałowi PAN w Lublinie z przeznaczeniem na Wystawę Polskiej Książki Naukowej w Wilnie, organizowanej we wrześniu 2000 r. (248 pozycji)

 1. Polsko-Rosyjska Komisja Historyczna PAN i RAN, Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI-XX w), Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-O” Sp. z o.o., Warszawa 1997
 2. M.Biskup (red.), Ziemie północne Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w dobie rozbiorowej 1772-1815, Materiały z konferencji międzynarodowej w dn. 11-14 maja 1995 r. w Toruniu, Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-O” Sp. z o.o., Warszawa-Toruń 1996
 3. J.Mucha (red.), Społeczeństwo polskie w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1999
 4. M.Zwodniak, Literatura w stanie oskarżenia. Rola krytyki w życiu literackim socrealizmu, Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-O” Sp. z o.o., Warszawa 1998
 5. W.Welfe (red.), Kwartalny model gospodarki Polski, Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-O” Sp. z o.o., Warszawa l995
 6. W.Miodunka (red.), Edukacja językowa Polaków, Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-O” Sp. z o.o., Warszawa 1998
 7. K.Kaniowska, D.Markowska (red.), Ethnology and Anthropology at the Time of Transformation, DWN, Łódź 1998
 8. S.Rączkowski (red.), Economic Transition in China and the Eastern European Countries, Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-O” Sp. z o.o., Warszawa 1997
 9. S. Wrzosek, Świat historii Stanisława Wyspiańskiego, Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-O” Sp. z o.o., Warszawa 1999
 10. J.Pokora, Nosce te ipsum. Studium z ikonografii błazna, Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-0” Sp. z o.o., Warszawa 1996
 11. R.Mączyński, Pijarski pałac Collegium Nobilium w Warszawie, Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-O” Sp. z o.o., Warszawa 1996
 12. Polsko-Rosyjska Komisja Historyczna PAN i RAN, Polskije profiessora i studienty w uniwersitietach Rossii, Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-0” Sp. z o.o., Warszawa 1995
 13. J.Bardach, J.Ślusarczyk (red.), Przemiany w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie (druga połowa XVII-pierwsza XVIII w.), Ossolineum 1991
 14. E.Morawska (red.), Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarczym Polski i Rosji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1998
 15. E.Morawska (red.), Warunki i perspektywy międzynarodowych stosunków gospodarczych w Polsce i w Rosji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1997
 16. A.H. Szapow, S .M.Falkowicz, N.J. Szczawieliewa (red.), Związki kulturalne między Polską a Rosją, XI-XX w., Moskwa 1998
 17. K.Dejna, Atlas gwar polskich, t.I. Małopolska, Upowszechnianie Nauki-Oświata ,,UN-O” Sp. z o.o., Warszawa 1998
 18. J.Szudy (red.), Fizyka polska u progu trzeciego tysiąclecia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1998
 19. J.Kornacki (red.), Proceedings of the International Conference The Discovery of Polonium and Radium, Centrum Upowszechniania Nauki, Warszawa 1999
 20. R.Piętkowski, R.Czarnota-Bojarski, Mechanika gruntów, Arkady, Warszawa 1964
 21. A. Wieczysty, Hydrogeologia inżynierska, PWN, Warszawa 1982
 22. E.Piliszek, S.Serafin (red.), Budownictwo betonowe, t.IV. Betony lekkie, Arkady, Warszawa l967
 23. S.Bażanski, RGutowski, J.Sławianowski, K.Wilmański, Cz.Woźniak, Foundations of Mechanics, PWN, Warszawa 1992
 24. W.Derski, R.Izbicki, I.Kisiel, Z.Mróz, Rock and Soil Mechanics, PWN, Warszawa 1988
 25. J.M.Łakomy (red.), Polish Journal of Veterinary Sciences, Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN
 26. Humic Substances in the Environment, vol.1 no.1 1999
 27. Medycyna Weterynaryjna, 8/99, BIOWET, Puławy 1999
 28. Acta Physiologiae Plantarum, 1998,99
 29. H.Okruszko (red.), Postępy Nauk Rolniczych, 2/2000, Warszawa 2000
 30. P.Minkiewicz, Charakterystyka produktów proteolizy kazeiny przez chymozynę rozdzielonych za pomocą wysoko-sprawnej chromatografii cieczowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2000
 31. S.Pabis (red.), Problemy Inżynierii Rolniczej, 4/99, Warszawa 1999
 32. M.Fotyma (red.), Fragmenta Agronomica 2/99, Puławy 1999
 33. M.Fotyma (red.), Fragmenta Agronomica 4/99, Puławy 1999
 34. G.Dębniewski, H.Pałach, W.Zakrzewski, Mikroekonomia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2000
 35. M.Juchniewicz, K.Pasternak, Planowanie działalności przedsiębiorstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2000
 36. W. Jóźwiak (red.), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2-3/99, Warszawa 1999
 37. R.Dzięciołowski (red.), Folia Forestalia Polonica,.41/99, Warszawa 1999
 38. H.Okruszko (red.), Annal of Agricultural Sciences, series E - Plant Protection 1/2, PWRiL, Poznań 1998
 39. Sylwan 2/2000, (czasopismo leśne zał. w 1820 r.), Warszawa 2000
 40. J.Gliński (red.), Agrophysics, 1/2000, Lublin 2000
 41. S.Niziński, Elementy eksploatacji obiektów technicznych, Uniwersytet. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2000
 42. Osiągnięcia i perspektywy badań nad bydłem mięsnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Popielno 3-4 czerwca 1996, Warszawa 1996
 43. J.Gliński (red.), Acta Agrophysica, 23/99, Lublin 1999
 44. J.Gliński (red.), Acta Agrophysica, 26/2000, Lublin 2000
 45. T.Orłowski, Choroby nerek, Wyd. Lekarskie PZWL 1997
 46. W.Rudowski, A. Śródka (red.), Album Chirurgów Polskich, Ossolineum 1990
 47. H.Adamska-Dyniewska (red.), Leki współczesne, które warto znać, cz. 3, Łódź 1998
 48. H.Adamska-Dyniewska (red.), Leki współczesne, które warto znać. 4, Łódź 1999
 49. K. Ostrowski, Zakażenia przenoszone przez przeszczepy, Upowszechnianie Nauki-Oświata ”UN-O” Sp. z o.o., Warszawa 1997
 50. P.Cylulko, Muzykoterapia w rehabilitacji ruchowej dzieci niewidomych i słabo widzących, Warszawa 1998
 51. K.Ostrowski, Infections transferred by transplants, PAN, Warszawa 2000
 52. H.Krischner, J. Kopczyński (red.), Aktualne problemy zdrowotne: zagrożenia i szanse, Warszawa1999
 53. B.Kosmowska-Ceranowicz, H.Panera (red.), Investigations into amber, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Ziemi PAN, Gdańsk 1999
 54. W.Narębski, K.Jakubowski (red.), Prace Muzeum Ziemi PAN, Warszawa 1993
 55. J.Grabowska, K.Jakubowski (red.), Prace Muzeum Ziemi PAN, Warszawa 1998
 56. J.Kołodziejski, Polska przestrzeń w europejskiej perspektywie, Warszawa 1996
 57. J.Pajestka, 0 orientację na przyszłość w reformach polskich, Warszawa 1994
 58. J.Stacewicz, Megatrendy a strategia i polityka rozwoju, Warszawa 1996
 59. S.Kozłowski, Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski, Warszawa 1998
 60. I.Wojnar, J.Kubin, Kultura-inspiracją kształcenia ogólnego, Warszawa 1998
 61. (praca zbiorowa), Perspektywy awangardowych dziedzin nauki i technologii do roku 2010, Warszawa 1999
 62. (praca zbiorowa), Strategia rozwoju Polski do roku 2020, t.I Diagnoza uwarunkowań rozwojowych, Warszawa 2000
 63. I.Wojnar, A.Bogaj, J.Kubm (red.), Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 1999
 64. (praca zbiorowa), Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej, Warszawa 1998
 65. (praca zbiorowa), Przyszłość państwa a gospodarka, Warszawa 1997
 66. A.Karpiński, Spór o przyszłość przemysłu światowego, Warszawa 1994
 67. Polska 2000, Plus, 1/2000, Warszawa 2000
 68. M.Fikus, T.Twardowski (red.), Biotechnologia, 1,2,3,4/99, 1,2/2000, PAN, Poznań 1999
 69. R.Domański (red.), The spatial transformation of the economy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998
 70. R.Domański (red.), Emerging spatial and regional structures of an economy in transition, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998
 71. R.Domański (red.), Towards the explanation and modeling of the spatial and regional dimensions of the transformation process, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996
 72. A.Majer, Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 73. J.Kołodziejski (red.), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 176, Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997
 74. W.Maik, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 177, Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997
 75. A.Kukliński (red.), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 178, Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997
 76. A.Stasiak (red.), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 179, Konflikty wokół przebiegu autostrad w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997
 77. T.Marszał, M.Opałło (red.), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 180, Współczesne problemy rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998
 78. T.Markowski, T.Marszał (red.), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 182, Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998
 79. J.Kołodziejski, T.Parteka, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 186, Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 80. J.Kołodziejski (red.), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 189, Transformacja polskiej przestrzeni w perspektywie integracji europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 81. T.Marszał (red.), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 190, Budownictwo mieszkaniowe w latach 90 - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 82. K.Handke (red.), Kresy - pojęcie i rzeczywistość, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997
 83. I.Grek-Pabisowa, K.Handke, M.Ostrówka, A. Zielińska, Bohatyrowicze sto lat później, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1998
 84. Z.Mieczkowska (red.), Studia Litteraria Polono-Slavica, 2, Literackie świadectwa zniewolenia, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1996
 85. A.Drawicz (red.), Studia Litteraria Polono-Slavica 3, Dekada poszukiwań, literatura rosyjska lat dwudziestych XX wieku, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999
 86. R.Bobryk, J.Faryno (red.), Studia Litteraria Polono-Slavica, 4, Utopia czystości i góry śmieci, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999
 87. Z.Rudnik-Karwatowa (red.), Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995
 88. Z.Rudnik-Karwatowa (red.), Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1993, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1996
 89. Z.Rudnik-Karwatowa (red.), Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1993, z uzupełn. za rok 1992, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1996
 90. Z.Rudnik-Karwatowa (red.), Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1994, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997
 91. Z.Rudnik-Karwatowa (red.), Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1995, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999
 92. J. Grabiński (wybór tekstów, wstęp i opracowanie), Myśl białoruska XX wieku. Filozofia, religia, kultura (Antologia), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1998
 93. A.Drawicz (red.), Antologia wolnej literatury rosyjskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1992
 94. G.Bobilewicz, Wyobraźnia poetycka - Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995
 95. E. Wrocławska (red.), Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994
 96. E.Kedelska, Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995
 97. E.Wolnicz-Pawłowska, Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim XVI-XIX wiek, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993
 98. H.Faßke, E.Grabowska, Z historii języków łużyckich. Zbiór studiów, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1996
 99. W.Olbrych, J.Szokalski, Włodzimierz Majakowski i jego czasy, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995
 100. 100.W.Boryś, Czakawskie studia leksykalne, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999
 101. L. A.Jankowiak, Prasłowiańskie dziedzictwo leksykalne we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997
 102. W.Boryś, W.Sędzik (red.), Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1992
 103. E.Rzetelska-Feleszko J.Duma, Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1991
 104. I. Sawicka, A.Holvoet (red.), Studies in the Phonetic Typology of the Slavic Languages, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1991
 105. R.Roszko, Wykładniki modalności imperceptywnej w języku polskim i litewskim, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993
 106. W.Szulowska, Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1992
 107. Z. Sobierajski (red.), Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich, A-C, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997
 108. Z.Mieczkowska (red.), Acta Baltico-Slavica XXI, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1992
 109. Z.Mieczkowska (red.), Acta Baltico-Slavica XXII, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994
 110. Z.Mieczkowska (red.), Acta Baltico-Slavica XXIII, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997
 111. Z.Mieczkowska (red.), Acta Baltico-Slavica XXIV, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999
 112. V.Koseska-Toszewa Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Składnia Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993
 113. J.Dulewiczowa, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Fonetyka i fonologia, grafia i ortografia, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa l993
 114. B.Białokozowicz (red.), Studia Polono-Slavica Orientalia, Acta litteraria XIII, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993
 115. H.Popowska-Taborska (red.), Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 31, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa l993
 116. H.Popowska-Taborska (red.), Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 32, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995
 117. H.Popowska-Taborska (red.), Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 33, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1996
 118. H.Popowska-Taborska (red.), Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 34, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1998
 119. H.Popowska-Taborska (red.), Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 35, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999
 120. I.Grek-Pabisowa, I.Maryniakowa, R.Morris (red.), Skupiska staroobrzędowców w Europie, Azji i Ameryce. Ich miejsce i tradycje we współczesnym świecie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999
 121. I.Maryniakowa, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993
 122. K.Rymut (red.), Antroponimia słowiańska. Prace onomastyczne, 35, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1996
 123. A.Zielińska, Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa l996
 124. I. Grek-Pabisowa, I.Maryniakowa, Współczesne gwary polskie na dawnych Kresach północno-wschodnich, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999
 125. K.Handke (red.), Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993
 126. 126.I.Grek-Pabisowa, (red.), Historia i współczesność języka polskiego na Kresach wschodnich, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa l997
 127. G.Bobi1ewicz-Bryś, A.Drawicz (red.), Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1992
 128. Z.Mieczkowska (red.), Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997
 129. K.Handke, Rozważania i analizy językoznawcze, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997
 130. I.Grek-Pabisowa, Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999
 131. Z.Mieczkowska (red.), Onomastyka i dialektologia, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997
 132. J.Sujecka, Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej (1918-1925), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1996
 133. M.Basaj, D.Rytel, Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa l994
 134. A.Holvoet, Transitivity and clause structure in Polish, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1991
 135. W.Budziszewska, Zapożyczenia słowiańskie w dialektach nowogreckich, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1991
 136. V.Koseska-Toszewa, The Semantic Category of Definiteness/Idenfiniteness in Bulgarian and Polish, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1991
 137. V.Koseska-Toszewa, M.Korytkowska (red.), Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. V- VI, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993
 138. M.Wojtyła-Świerzowska, Prasłowiańskie abstractum. Słowotwórstwo. Semantyka, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1992
 139. I. Grek-Pabisowa, L.W. Smirnow (red.), Synchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych języków słowiańskich, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1992
 140. G. Szwat-Gyłybowa, W kręgu bułgarskiej groteski. O twórczości Jordana Radiczkowa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa l99l
 141. J.Zieniukowa (red.), Procesy rozwojowe w językach słowiańskich, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1992
 142. V.Koseska-Toszewa, M.Korytkowska (red.), Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. IV, Modalność i inne kategorie językowe, Res Publica Press 1991
 143. Z.Mieczkowska (red.), Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, z. 4, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997
 144. Z.Kaleta, Nazwisko w kulturze polskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1998
 145. H.Popowska-Taborska (red.), Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997
 146. L.Moszyński, Cerkiewno słowiańskie tytuły ewangelijne, Warszawa 1990
 147. H.Beicova, G.Nieszcziminko, Z.Rudnik-Karwatowa (red.), Problemy teoretyczno metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich, Letter Quality, Warszawa 1991
 148. Z.Mieczkowska (red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich, t. V, Leksyka 1, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995
 149. I.Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich, t. V, Leksyka 2, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa,1996
 150. I.Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich, t. V, Leksyka 3, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, 1999
 151. K.Handke, Polski język familijny, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995
 152. K.Handke, H.Popowska-Taborska, I.Galsterowa (red.), Nie dajmy zginąć słowom, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1996
 153. K.Handke, H.Dalewska-Greń, Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994
 154. J.Piłsudski (red.), Wybór pism, Ossolineum 1999
 155. M.Hłasko, Pierwszy krok w chmurach, Następny do raju, Ossolineum 1999
 156. M.Mochnacki, Rozprawy literackie, Ossolineum 2000
 157. A.Kowalczykowa (oprac.), Idee programowe romantyków polskich, Ossolineum 2000
 158. S.Grzybowski, Trzynaście miast, Ossolineum 2000
 159. K. Sójka-Zielińska (red.), Drogi i bezdroża prawa, Ossolineum 2000
 160. J.Strzelczyk, Otton III, Ossolineum 2000
 161. J.Żarnowski, Społeczeństwa XX wieku, Ossolineum 1999
 162. K.Kawalec, Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939, Ossolineum 2000
 163. K.Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Ossolineum 1999
 164. S.Urbańczyk, M.Kucała (red.), Encyklopedia języka polskiego, Ossolineum 1999
 165. M.Bogucka, Historia Polski do 1864 roku, Ossolineum 1999
 166. J.Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Ossolineum 2000
 167. A.Czachowski (oprac.), Wiadomości Literackie 1934-1939. Bibliografia zawartości, Ossolineum 1999
 168. T.Michałowska (red.), Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze-Renesans-Barok, Ossolineum 1990
 169. E.Hałoń, G.Labuda (red.), 0 nauce, pseudonauce, paranauce, Centrum Upowszechniania Nauki PAN 1999
 170. W.Ostrowski (red.), Ludzie i idee w biochemii, Centrum Upowszechniania Nauki PAN 1998
 171. A.Wyczański, Nauka - miedzy przeszłością a przyszłością, Centrum Upowszechniania Nauki PAN 1995
 172. L.Kuźnicki (red.), Europejskie Organizacje Naukowe i ich współpraca z Polską Akademią Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki PAN 1996
 173. E.Hałoń (red.), Henryk Sienkiewicz w Wiedniu i Kaltenleutgeben. Kaltenleutgeben u schyłku XIX wieku, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu 1997
 174. B.Malisz (red.), O ład przestrzenny. Wspomnienia naukowca i urbanisty, Centrum Upowszechniania Nauki PAN 1996
 175. R.Taborski (red.), Obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen w 5O-lecie oswobodzenia, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu 1995
 176. J.Szczepański, Najważniejsze i najtrudniejsze, Centrum Upowszechniania Nauki PAN 1999
 177. G.Labuda, Nauka, nauczanie, upowszechnianie nauki, Centrum Upowszechniania Nauki PAN 1998
 178. E.Hałoń (red.), Rad, Polon. Stulecie odkrycia, Centrum Upowszechniania Nauki PAN 1997
 179. E.Hałoń (red.), Rodzina - jej funkcje przystosowawcze i ochronne, Centrum Upowszechniania Nauki PAN 1995
 180. E.Małachowicz, Wrocław na wyspach, Ossolineum 1992
 181. R.Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 1995
 182. R.Brykowski, G.Ruszczyk (red.), Zabytki województwa stanisławowskiego 1920-29, Ministerstwo Kultury i Sztuki 1998
 183. A.Hutnikiewicz, Młoda Polska, PWN 1997
 184. J.Ziomek, Renesans, PWN 1997
 185. Z.Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII w., PWN 1999
 186. M.Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, PWN 1999
 187. E.Rostworowski, Historia powszechna wiek XVIII. PWN 1999
 188. D.Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, PWN 1999
 189. Cz.K.Grzelak (wyb. I oprac.), Wrzesień na kresach, Neviton 1999
 190. J.K.Ostrowski, Kresy bliskie i dalekie, Universitas 2000
 191. J.Włodarski (red.), Między Wileńszczyzną a Prusami, Marpress 1998
 192. Z.Zdanowicz, Pod wileńskim niebem, Marpress 1998
 193. Księga cytatów z polskiej literatury pięknej, (praca zbiorowa), PIW 1998
 194. J.Łukasiewicz, Mickiewicz, Wyd. Do1nośląskie 1999
 195. D.Sobczyńska, P.Zeidler (red.), Chemia. Laboratorium myśli i działań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999
 196. J.Bachórz, A.Kowalczykowa (red.), Słownik literatury polskiej XIX w., Ossolineum 1997
 197. R.Michałowski (red.), Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, DIG 1997
 198. J.Sawicki, Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej, DIG 1999
 199. K.Łopin, Kraina Ostrobramskiej Pani
 200. A.Z.Makowiecki, Słownik postaci literackich, PIW 2000
 201. M. Głowiński, Słownik terminów literackich, Ossolineum
 202. A.Markowski, Łatwy słownik trudnych wyrazów, Wilga, Warszawa 2000
 203. Z.Kurzowa, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 204. L.Kuźnicki (red.), Nauka, 3,4/97, Ossolineum 1997
 205. L.Kuźnicki (red.), Nauka 1,2,3,4/98, Ossolineum 1998
 206. M.Mossakowski (red.), Nauka 1,2,4/99, Ossolineum 1999
 207. M.Mossakowski (red.), Nauka 1,2/2000, Ossolineum 2000
 208. A.Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia,IBL PAN, Warszawa 1995
 209. L.Ludorowski, Sienkiewicz i film, Kielce 1998
 210. R.Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939, Ossolineum 1980
 211. J.Lewczuk, Kultura Przeworska na Środkowym Nadodrzu w okresie Lateńskim, Poznań 1997
 212. Z.Przybyła (red.), Jubileuszowe ,,Żniwo u Prusa”, Kraków-Częstochowa 1998
 213. Ludzie nauki w wojsku (praca zbiorowa), Warszawa 1997
 214. D.Cichy, E.J.Pałyga (red.), Edukacja ekologiczna w Polsce, Warszawa 1995
 215. A.Karłowska-Kamzowa (red.), Flora i fauna w kulturze średniowiecza od XII do XV wieku, Poznań 1997
 216. M.Lisiewska (red.), Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią, Poznań 1998
 217. B.Suchodolski, J.Kubin (red.), Kultura umysłowa, Warszawa 1990
 218. K.Kuczyński (red.), Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918), Włocławek 1999
 219. W.Wróblewski, Statystyka Włocławka. Wiek XIX, Włocławek 1999
 220. P.Bokota (red.), Zeszyty Naukowe, 1, Włocławek 1998
 221. S.L.Bagdziński, Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim, Włocławek 1997
 222. J.Kryszak (red.), Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1998
 223. J.Kryszak (red.), Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1999
 224. Prof. A.Gieysztorowi w 80-tą rocznicę urodzin, Płock 1996
 225. L.Śliwiński, Płock 1996
 226. J.Kuczyński, Z.Wieczorek, Dialogue and universalize. Toward Synergy of Civilizations, 7-8/1998, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998
 227. J.Piskurewicz, Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej 1904-1934, UMCS, Lublin 1998
 228. A.Kimpel, Technologie zgrzewania metali i tworzyw termoplastycznych, Politechnika Śląska, Gliwice 1999
 229. M.Skłodowska-Curie, Badanie ciał radioaktywnych, Warszawa 1992
 230. E.Zalewska (red.), Polish Journal of Medical Physics and Engineering, 4/1997, Warszawa 1997
 231. J.Korczak, Dzieci ulicy. Dziecko salonu, Warszawa 1992
 232. J.Korczak, Mośki, Jośki i Srule. Józki, Jaśki i Franki, Warszawa 1997
 233. J.Grabowska, K.Jakubowski (red.), Ignacy Domeyko (1802-1889), Warszawa 1995
 234. Z.A.Judycki, Polacy w świecie. Kwartalnik Bibliograficzny Polonii nr 13, Paryż-Kie1ce 1999
 235. J.Grelak, Góry Świętokrzyskie w literaturze polskiej, Kielce 1997
 236. M.Wojciechowski (red.), Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t.12, Włocławek 1998
 237. B.Wojnowska (red.), Literatura i władza, IBL PAN, Warszawa, 1996
 238. I.Galicka, H. Sygietyńska (red.), Odkrywanie sztuki. Sztuka odkrywania, PAN, Warszawa 1994
 239. I.Malecki (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, t.XXX, z. 1-4/94, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1994
 240. I.Malecki (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, t.XXXI, z. 1-2/95, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1995
 241. I.Malecki (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, t.XXXI, z.3-4/95, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1995
 242. I.Malecki (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, t.XXXII, z. 1/96, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1996
 243. I.Malecki (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, t.XXXII, z.3/96, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1996
 244. I.Malecki (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, t.XXXIII, z. 1-2/97, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1997
 245. I.Malecki (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, t.XXXIII, z.3,4/97, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1997
 246. I.Malecki (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, t.XXXIV, z. 1-4/98, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1998
 247. I.Malecki (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, t.XXXV, z. 1,2,3,4/99, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1999
 248. I.Malecki (red.), Zagadnienia Naukoznawstwa, t.XXXVI, z. 1/2000, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 2000

 

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl