Nasze książki w Wilnie

Z inspiracji Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych od kilku lat odbywają się w różnych krajach europejskich wystawy polskiej książki naukowej. Najpierw był Paryż, potem Londyn, Lwów i Rzym. W końcu września 2000 r. książki opublikowane przez wydawców z polskich szkół wyższych były prezentowane na wystawie w czytelni profesorskiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wileńskiego - spadkobiercy tradycji Uniwersytetu im. Stefana Batorego.
W wystawie, której głównymi organizatorami były Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski, wspomagane w tym roku przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia, uczestniczyło 38 wydawców uczelnianych oraz zaproszeni goście: Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Literacki w Paryżu i Wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk. Przywieźli oni do Wilna swoje najlepsze książki, ogółem ponad 2 tys. pozycji o wartości przekraczającej 50 tys. zł. Prezentowane na ekspozycji publikacje, zgodnie z kilkuletnią tradycją, pozostają jako dary w instytucji, która użycza miejsca na wystawę.
Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 27 września. Stronę polską reprezentowali m.in. Eufemia Tejchman, ambasador Polski na Litwie, prof. Mieczysław Jackiewicz, konsul RP w Wilnie, prorektorzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i poznańskiej Akademii Rolniczej. Stronę litewską reprezentowała Birute Budkieviciene, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wileńskiego oraz prof. Algis Kalede, kierownik Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego.

fotografia
Kaplica Uniwersytetu Wileńskiego
fot. Piotr Kieraciński

Uczestnicy i organizatorzy wystawy byli nieco rozczarowani tym, że Litwini nie byli należycie przygotowani. W ostatniej chwili zmieniono salę, w której miała się odbyć wystawa - co prawda czytelnia profesorska jest piękna, ale do celów wystawowych nie bardzo się nadaje. Właściwie należy powiedzieć, że nie starczyło miejsca, żeby należycie wyeksponować wszystkie przywiezione przez Polaków książki. Zabrakło też przedstawicieli choćby władz Uniwersytetu Wileńskiego. A przecież, co podkreśliła w swoim wystąpieniu podczas otwarcia wystawy pani Budkieviciene, książki podarowane przez polskich wydawców mają duże znaczenie dla 19 tys. czytelników biblioteki. Miłym akcentem była obecność studentów i pracowników Katedry Filologii Polskiej, którzy pomagali wydawcom z Polski zorganizować ekspozycję. Część prezentowanych książek została wytypowana na wystawę przez prof. Kalede. Pozycje wskazane przez litewskiego polonistę, przywiezione do Wilna w większej liczbie, wzbogaciły zbiory zakładowych bibliotek obu katedr polonistycznych w Wilnie oraz niektórych szkół polskich w okolicy.

fotografia

Na zdjęciu: (od lewej) ks. prof.Gabriel Witaszek, ks. dr Edward Pudełko, Andrzej Peciak, prof. Zbigniew Krupa, Eufemia Tejchman, Biruta Budkieviciene. Uroczystość otwarcia wystawy
fot. Piotr Kieracińsk
i

Obecnie w Wilnie można studiować polonistykę na dwóch uczelniach: Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Uniwersytecie Wileńskim. W tym pierwszym Katedra Języka i Literatury Polskiej istnieje od dawna, jednak mogą się tam kształcić jedynie absolwenci szkół polskich, którzy chcą zostać nauczycielami języka polskiego w tych szkołach. Polonistyka, nazwijmy ją umownie uniwersytecką, otwarta dla wszystkich zainteresowanych istnieje dopiero od 1993 r. Wówczas w Warszawie otwarto studia bałtystyczne z lituanistyką, a w Wilnie Katedrę Filologii Polskiej. Uniwersytet Pedagogiczny kształci obecnie ok. 90 polonistów, natomiast Uniwersytet Wileński - ok. 150. W ciągu siedmiu lat istnienia Katedry Filologii Polskiej w Wilnie dyplomy uzyskało 30 polonistów. Studenci wileńskiej polonistyki odbywają staże językowe na polskich uniwersytetach jako stypendyści naszego rządu. Obecnie Katedra zatrudnia dziesięć osób, w tym jednego profesora i trzech doktorów. Pozostali pracownicy łączą pracę dydaktyczną w Wilnie ze studiami doktoranckimi w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Polonistów litewskich wspomagają od samego początku uczeni polscy. Obecnie przebywają w Wilnie dr Jolanta Chojak z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Jerzy Borowczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

fotografia

Na zdjęciu: dr Krystyna Harasimiuk, Wiktor Tomasz Grudzień. Stoisko Wydawnictwa UMCS w Uniwersytecie Wileńskim
fot. Piotr Kieraciński

Akademiccy wydawcy przygotowują się już do kolejnej wystawy polskiej książki naukowej. Andrzej Peciak, dyrektor Wydawnictwa UMCS i główny organizator wystaw, jako kolejne miejsca ekspozycji wymienia Sztokholm, Moskwę lub Petersburg, Pragę oraz Jerozolimę.

Piotr Kieraciński

Autor jest redaktorem “Forum Akademickiego”

 

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl