Curriculum vitae prof. Tomasza Trojanowskiego

Tomasz Trojanowski, ur.1947.01.02, Lublin

1964-70 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie

1976 dr n. med., 1982 dr hab n. med., 1991 profesor

Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej AM w Lublinie

1987-91 Prodziekan Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie

1993- Członek Senatu AM

1993- Pełnomocnik Rektora d/s Reformy nauczania na Wydziałach Lekarskich Akademii Medycznych w Polsce.

1995- Specjalista Regionalny d/s Neurochirurgii

1998- Krajowy Specjalista ds. Neurochirurgii

1998- Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej

Staże zagraniczne: Cagliari - Włochy, Swindon, Oxford, Londyn, Southampton - Wielka Brytania, Giessen - RFN, Ljubljana - Jugosławia, Umea, Goeteborg - Szwecja, Lyon - Francja

Wizytujący profesor Rush Medical College Chicago, USA

Nagrody
Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem
Nagrody Naukowe I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za prace w dziedzinie chorób naczyniowych mózgu, neuroonkologii, neuropsychologiiWielokrotne Nagrody Naukowe i Dydaktyczne Rektora AM

Członek Komisji Polskiej Akademii Nauk: Urazów Układu Nerwowego, Patologii Naczyniowej Mózgu, Obrzęku Mózgu, Neuropatologii. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

Członek komitetów redakcyjnych Acta Neurochirurgica (Wiedeń), Journal of Neurosciences (Rzym).

Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,

Vice-prezydent Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), sekretarz Euroazjatyckiej Akademii Neurochirurgicznej,

przewodniczący Europejskiej Komisji Etyczno-Prawnej,

członek Europejskiej Komisji Egzaminu z Neurochirurgii,

Wykładowca Europejskich Kursów z Neurochirurgii.

Honorowy członek Europejsko-Indyjskiej Fundacji Nauk Neurologicznych,

Dyrektor Europejskiego Konsorcjum Badań nad Urazami Mózgu (EBIC),

Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Korespondent Niemieckiego towarzystwa Neurochirurgów.

Dorobek naukowy ponad 100 publikacji. Promotor 11 przewodów doktorskich oraz 12 prac magisterskich na Wydziale Pielęgniarstwa AM w Lublinie.

Główne zainteresowania: chirurgia chorób naczyniowych mózgu, neuroonkologia, technika operacyjna, radiochirurgia.

Rodzina:

żona:
prof. dr med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, radiolog, profesor AM w Lublinie, Kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej AM

synowie:
Piotr- lekarz, asystent Kliniki Otolaryngologii AM w Lublinie
Konrad- mgr biotechnologii

 

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl