Mój naukowy życiorys

fotografiaUrodzony 30.08.1945 roku w Krasnymstawie, żonaty, dwoje dzieci, syn Piotr - dr n. med., pracownik Akademii Medycznej w Lublinie, córka Marta - absolwent Wydziału Prawa, pracownik naukowy UMCS w Lublinie.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, 1968 (dyplom z wyróżnieniem).

W 1969 rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Farmakologii AM, a od 1971 w Klinice Nefrologii AM., którą kieruje od 1982 roku do chwili obecnej. W 1972 roku uzyskał tytuł doktora medycyny na podstawie rozprawy pt. "Działanie ośrodkowe leków wpływających na układ adrenergiczny". Rozprawa habilitacyjna pt. "Aktywność adrenergiczna u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u szczurów z eksperymentalną mocznicą."

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz nefrologii.

W 1987 uzyskał tytuł profesora medycyny.

Pod kierownictwem prof. Książka 5 osób uzyskało tytuł profesora medycyny, był promotorem 10 rozpraw doktorskich.

W latach 1999-2005, przez dwie kadencje, pełnił funkcję Prorektora ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego Akademii Medycznej im prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie. Obecnie piastuje godność Rektora Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie w kadencji 2005-2008.

Redaktor naczelny miesięcznika "Nefrologia i Nadciśnienie tętnicze". Członek kolegium redakcyjnego "Przeglądu Lekarskiego", "Nefrologii i dializoterapii polskiej". Autor i współautor 12 rozdziałów w podręcznikach akademicki w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii.

Redaktor naczelny obszernego podręcznika "Nefrologia". Wydawnictwo Czelej, 2004.

Konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii. Pionier oraz twórca rozwoju leczenia nerkozastępczego w zakresie dializoterapii i transplantologii (ośrodki dializ w Kraśniku, Puławach, Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej, Lubartowie, Sandomierzu, Przemyślu, Lublinie). Region lubelski posiada jeden z najwyższych wskaźników liczby pacjentów dializowanych w stosunku do populacji w Polsce.

Członek zespołu restrukturyzacyjnego ochrony zdrowia powołanego przez Wojewodę Lubelskiego i Marszałka Województwa.

Zainteresowania naukowe prof. Książka koncentrują się wokół zagadnień związanych z rolą układu autonomicznego w patogenezie przewlekłej niewydolności nerek i nadciśnienia tętniczego (nowatorskie badania w modelu eksperymentalnym oraz badania kliniczne opublikowane w prestiżowych czasopismach "Nephron" oraz "Clinical Nephrology"). Kolejne obszary intensywnych badań to zagadnienia związane z adekwatnością leczenia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek za pomocą hemodializy oraz dializy otrzewnowej. Zainteresowania naukowe prof. Książka dotyczą również obszaru biologii molekularnej w zakresie identyfikacji genetycznych uwarunkowań przewlekłej choroby nerek, nadciśnienia tętniczego oraz nefropatii cukrzycowej. Jest autorem i współautorem 459 pozycji czasopiśmiennictwa (w tym 163 pełnych publikacji w bazie Medline w prestiżowych czasopismach naukowych takich jak Kidney Int., Nephron, Clinical Nephrology, Nephrology Dialysis and Transplantation, Clinical Chemistry Laboratory Med., Acta Derm Venereol., Physiology Res., Nephron Clinical Practice, Renal Failure, Molecular Diagnosis, International Journal Antimicrob Agents, ASAJO Journal).

Wielokrotnie wyróżniany nagrodą Ministra Zdrowia. Medal National Kidney Foundation 1995.

Andrzej Książek

Prof. dr hab. Andrzej Książek jest Rektorem Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie w kadencji 2005-2008 oraz kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii AM w Lublinie.

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl