Ziemowit Jacek Pietraś
(1943-2004)

fotografia12 listopada 2004 roku odszedł od nas niespodziewanie Profesor Ziemowit Jacek Pietraś - twórca "lubelskiej szkoły stosunków międzynarodowych", dziekan Wydziału Politologii UMCS, przewodniczący Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie.

Profesor Pietraś od początku swojej kariery akademickiej związany był z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Tutaj rozpoczął studia na Wydziale Prawa, które ukończył w 1966 r. Na tymże wydziale, w 1971 r. uzyskał stopień doktora, a w 1978 r. - doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 1991 r.

Profesor Ziemowit Pietraś był autorem ponad 200 publikacji naukowych. Pomimo prawniczych "korzeni" zajmował się przede wszystkim problematyką politologiczną i internacjologiczną. Publikacje Profesora pokazują wielokierunkowość jego zainteresowań. Do najbardziej znaczących należą "Dyplomatyczna misja specjalna jako instytucja prawa międzynarodowego" (1978), "Postawy teorii stosunków międzynarodowych" (1986), "Teoria decyzji politycznych" (1990), "Międzynarodowa rola Chin" (1990), "Sztuczna inteligencja w politologii: heurystyczne modelowanie procesów adaptacji politycznej" (1990), "Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych" (1997) oraz "Decydowanie polityczne" (1998, 2000). Nieukończona pozostała oryginalna w swoim ujęciu książka pod roboczym tytułem "Europejskie prawo wspólnotowe dla politologów".

Szczególną zasługą Profesora jest rozwinięcie politologicznej analizy decyzyjnej, teorii wyznaczników polityki zagranicznej, teorii adaptacji politycznej oraz aplikowanie teorii gier do badania procesów politycznych. Jego książki stały się podręcznikami dla pokoleń studentów.

Za swoją pracę naukową Profesor Pietraś był wielokrotnie nagradzany. Za monografię "Decydowanie polityczne" otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, a w 1999 r. Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przyznała mu swoją pierwszą w historii nagrodę naukową im. Profesora Franciszka Ryszki za "wybitny wkład w rozwój polskich nauk politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii polityki i stosunków międzynarodowych".

Był człowiekiem otwartym na świat. Wielokrotnie odwiedzał zagraniczne uniwersytety i placówki naukowe, bądź jako visiting professor (USA), bądź zbierając materiały do swoich publikacji (USA, Francja, Wielka Brytania, Belgia), między innymi jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w latach 1975-1976 studiując politologię oraz stosunki międzynarodowe w University of Minnesota.

Dowodem uznania poziomu naukowego i pozycji Profesora w środowisku były pełnione przez niego funkcje w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych: Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych (1985-1998), Radzie Edukacji Europejskiej (1996-1999), Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996-1999), Komitetu Nauk Politycznych PAN (1990-2002), International Law Association, Polish European Community Studies Association, European Political Science Network. Był także "polskim ambasadorem" w Europejskim Stowarzyszeniu dziekanów DEANS. Zasiadał w radach naukowych: Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie (od 1990 r.), Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie (od 1998 r.) oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (od 2000 r.). Był także członkiem wielu kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, takich jak: "Stosunki Międzynarodowe", "Polski Przegląd Dyplomatyczny", "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", "Studia Politologiczne". W latach 1991-1996 był redaktorem naczelnym "Polish Political Science Yearbook". Pod jego redakcją ukazały się cztery tomy tego rocznika. W latach 1986-1990 był zastępcą koordynatora pierwszego stopnia ogólnopolskiego politologicznego programu badawczego CPBP 11.4, w którym uczestniczyło około 200 badaczy z całego kraju.

Profesor Pietraś należał do grona twórców Wydziału Politologii, był z nim związany od początku jego istnienia, jeszcze jako Instytutu. Wielokrotnie pełnił funkcje dyrektora Instytutu i dziekana Wydziału. Ostatniej kadencji (2002-2005) nie zdołał dokończyć. W 1993 r. został wybrany na stanowisko prorektora UMCS i po śmierci profesora Eugeniusza Gąsiora krótko pełnił funkcję Rektora UMCS.

W uznaniu zasług Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia przyznano mu następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1987), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1988) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998).

Pracownicy Zakładu Stosunków Międzynarodowych
Wydziału Politologii UMCS w Lublinie


 

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl