Aktualności

15 - 16 maja 2018, Ogólnopolska konferencja : BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W ZGLOBLIZOWANYM ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYMMiejsce konferencji:
15.05 - Wydział Politologii UMCS, godzina 10.00
16.05 - Centrum Transferu Wiedzy KUL
PLAKAT KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF9 stycznia 2018, otwarty wykład z cyklu WSZECHNICA pt. "Medycyna i muzykant":


W programie 4 referaty:
- Genetyczne programowanie komórek macierzystych człowieka - dr n. med. Alicja Petniak, prof. UM Janusz Kocki; Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
- Pasożyty znane i nieznane - Dr n. farm. Przemysław Kołodziej, dr hab. Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
- Innowacyjne metody stosowane w chirurgii naczyniowej - Dr n. med. Marcin Feldo, Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
- Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) – aplikacje kliniczne. Dr n. med. Karol Ruszel, prof. UM Jnausz Kocki, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uroczystość uświetni koncert uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

Termin i miejsce:
9.01.2018 r., godz. 11.00, Pałac Czartoryskich, Plac Liewski 2, Lublin

23 listopada 2017, Odbędzie się 41. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, połączona z IV Ogólonopolską konferencją naukową "Innowacje w praktyce".Organizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
INNOWACJE W PRAKTYCE połączonej z
VI WYSTAWĄ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ URZĄDZEŃ BADAWCZO- POMIAROWYCH I NOWYCH TECHNOLOGIIjest:


Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie,

Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych


Termin i miejsce konferencji:
23-24.11.2017 r., Arena Lublin ul. Stadionowa 1

PROGRAM KONFERENCJI- http://http://www.cine.edu.pl/warszt5/program_psd_2017.pdf

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi informacjami, znajdującymi się na stronie : -http://http://www.cine.edu.pl/pomiary5.html
23-24 listopada 2017, Międzynarodowa konferencja: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej - Cyberspace as a new dimension of international spaceOrganizatorem konferencji jest:
XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie
Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie

Termin i miejsce konferencji:
23-24.11.2017 r., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii
26.05.2017, 40 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w LublinieW Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim 2, miała miejsce 40 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Lublinie. Na sesji omówiono m.in. sprawozdanie z działanoś ci Oddziału w 2016 r.oraz informacje o działalnoś ci bieżącej Oddziału.Wręczono również Wyróżnienia Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla studentów i młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową na LubelszczyŸnie w 2016. Wysłuchano rownież wystąpień zaproszonych goś ci.

Zdjęcia z przebiegu uroczystości:


12-13 Grudnia 2016, Ogólnopolska konferencja : MARIAN RUSECKI MEMORIAL LECTURES IV edycja TEOLOGIA FUNDAMENTALNA W TWÓRCZOŚCI JOSEPHA RATZINGERAOrganizatorem konferencji jest Instytut Teologii Fundamentalnej KUL

Lublin 12-13 XII 2016 r., Al. Racławickie 14,

Patronat: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce Komisja Teologii Oddziału PAN w Lublinie Wydział VI Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Program konferencji -pełny artykuł (full article) - plik PDFPLAKAT KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF30 Listopada 2016, Konferencja Naukowa : Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku (W 150. rocznicę wydarzeń)Konferencja naukowa i warsztaty dla studentów i doktorantów

Lublin 30 XI 2016 r., Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. Chopina

Organizatorzy: Komisja Historyczna PAN Oddział w Lublinie, Katedra Historii XIX wieku (IH KUL), Biblioteka Uniwersytecka KUL.
Przy wsparciu organizacyjnym Koła Naukowego Studentów Historii KUL

Program konferencji -pełny artykuł (full article) - plik PDF24-25 Listopada 2016, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: INNOWACJE W PRAKTYCE oraz V WYSTAWA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH I NOWYCH TECHNOLOGIIPolska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo- Edukacyjnych zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową : Innowacje w praktyce.
PLAKAT KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF


PROGRAM KONFERENCJI- http://http://www.cine.edu.pl/warszt4/program_psd_2016.pdf

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi informacjami, znajdującymi się na stronie : -http://http://www.cine.edu.pl/pomiary4.html  23-25 Listopada 2016, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Medycyna Personalizowana: CZŁOWIEK, GENOM, ŚWIAT, ZAGROŻENIA  W imieniu komitetu naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana, organizowanej w tym roku pod hasłem: GENOM-CZŁOWIEK-ŚWIAT –ZAGROŻENIA chcielibyś my serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji, która odbędzie się w Lublinie w dniach 23-25 listopada 2016 r. Głównymi organizatorami są: Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

PLAKAT KONFERENCJI -
pełny artykuł (full article) - plik PDF


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ -pełny artykuł (full article) - plik PDF  18-19 PaŸdziernika 2016 Konferencja : Lublin : miasto i ludzie. W przededniu obchodów 700-lecia.  PLAKAT KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF
   Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

   http://http://www.kul.pl/lublin-miasto-i-ludzie-w-przededniu-obchodow-700-lecia-miasta,art_69576.html
  Odszedł Profesor Michał Łesiów  Zmarł Profesor Michał Łesiów – twórca slawistyki i ukrainistyki lubelskiej, znakomitym naukowiec, nauczyciel akademicki, człowiek porozumienia i dialogu, zwłaszcza dialogu polsko-ukraińskiego.

  Profesor Michał Łesiów 60 lat był nierozerwalnie był związany z Lublinem i dwoma lubelskim uniwersytetami – Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Przez wiele lat współpracował z Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, prowadząc tam zajęcia dla kleryków wyznania greckokatolickiego.

  Biografia Profesora -pełny artykuł (full article) - plik PDF
  15.09-17.09 Konferencja : Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska- Słowacja-Ukraina.  W dniach 5 i 6 lipca w Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim odbyła się XIV Konferencja ,, Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa MOTROL''.

  Celem Konferencji była analiza i ocena stanu wiedzy dotyczącej podstawowych problemów motoryzacji rolnictwa, postępu nauki z tej dziedziny, racjonalnego wykorzystania energii w różnych gałęziach działa;lności polskich, ukraińskich i innych zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się motoryzacją i eneretyką.

  Komitet organizacyjny
  prof. Andrzej Kusz-przewodniczący
  prof. Egeniusz Krasowski- wiceprzewodniczący

  prof. Jan Gliński
  prof. Stanisław Sosnowski
  prof. Wołodymyr Snitynski
  prof. Stanisław Nikołajenko
  prof. Andrzej Marszczuk
  prof. Stepan Kovalyshyn
  prof. Henryk Sobczuk
  prof. Jerzy Grudziński


  Współorganizatorzy:
  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  - Narodowy Uniwersytet Biologicznycg Źródeł Energii i Wykorzystania Przyrody w Kijowie
  - Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
  - Wyższa Szkoła Inżynieryjno- Ekonomiczna w Rzeszowie


  05-06.07.2016 XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ,, Motoryzacja i Eneretyka Rolnictwa MOTROL 2016 ''  W dniach 5 i 6 lipca w Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim odbyła się XIV Konferencja ,, Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa MOTROL''.

  Celem Konferencji była analiza i ocena stanu wiedzy dotyczącej podstawowych problemów motoryzacji rolnictwa, postępu nauki z tej dziedziny, racjonalnego wykorzystania energii w różnych gałęziach działa;lności polskich, ukraińskich i innych zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się motoryzacją i eneretyką.

  Komitet organizacyjny
  prof. Andrzej Kusz-przewodniczący
  prof. Egeniusz Krasowski- wiceprzewodniczący

  prof. Jan Gliński
  prof. Stanisław Sosnowski
  prof. Wołodymyr Snitynski
  prof. Stanisław Nikołajenko
  prof. Andrzej Marszczuk
  prof. Stepan Kovalyshyn
  prof. Henryk Sobczuk
  prof. Jerzy Grudziński


  Współorganizatorzy:
  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  - Narodowy Uniwersytet Biologicznycg Źródeł Energii i Wykorzystania Przyrody w Kijowie
  - Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
  - Wyższa Szkoła Inżynieryjno- Ekonomiczna w Rzeszowie


  19.05.2016r. ,,Literatura polska na Ziemiach Ukrainy''

  Konferencja Literatura polska na ziemiach Ukrainy w dniu 19 maja 2016 r. została połączona z posiedzeniem Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Klturowych.

  Sesja naukowa poświęcona była badaniom śladów literatury polskiej na ziemiach ukraińskich. Poszczególne referaty omawiały twórczość pisarzy polskich, którzy mieszkali i tworzli na terenie dzisiejszej Ukrainy bądź w swej twórczości poruszali tematykę ukraińską. Jeden z referatów przedstawiał zarys sytucji Polaków, mieszkających na terenie Związku Radzieckiego w latach 20 i 30. XX wieku.
  Zadaniem sesji było również pokazanie bogactwa dziedzictwa literackiego, czy szerzej kulturowego Polaków, żyjących na terenach obecnej Ukrainy. Dzięki obecności referentów i z Polski i Ukriany była możliwość wymiany myśli oraz przedstawienia różnych punktów widzenia.,  05-06 maja : 15th INTERNETIONAL WORKSHOP FOR YOUNG SCIENTISTS BIOPHYS SPRING 2016/ 15 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BIOPHYS SPRING 2016  celem cyklicznych Mędzynarodowych Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych ,,BioPhys Spring'' jest wymiana doświadczeń naukowych, doskonalenie warsztatu pracy naukowej, umiejętności prezentacji wyników badań, integracja środowiska naukowego oraz tworzenie powiązań sieciowych młodych naukowców zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych.
  W ramach warsztatów odbyły się wykłady zaporoszonych gości oraz ustne prezentacje wszystkich uczestników warsztatów.
  Spotkanie miało na celu kształcenie młodych naukowców i wymianę doświadczeń naukowych w dziedzinie agrofizyki, jak również wykorzystania fizyki w naukach z pogranicza biologii, chemii, mikrobiologii, systemów rolno-spożywczych, energetyki i innych. W warsztatach uczestniczyli młodzi naukowcy uczestnicy Studiów Doktoranckich, w tym z Instytutu Agrofizyki PAN oraz doświadczeni pracownicy naukowi z Czech University of Life Sciences w Pradze, Szent Istvan University w Godollo z Węgier, Slovak University of Agriculture w Nittrze ze Słowacji.

  Termin i miejsce konferencji:
  05-06 maja 2016r. Praga, Czechy


  Organizator/ współorganizator konferencji:
  - Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic;
  - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie;
  - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie;
  - Szent Istvan University Godollo, Hungary;
  - Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic;


  04.06.2016 konferencja pt. ,, Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców V''  Zorganizowana konferencja przyczyniła się do integracji środowisk naukowych zajmujących się prawem kanonicznym w Polsce w innych krajach (Litwa, Czechy, Ukraina, Wenezuela, Włochy. Konferencja umożliwia młodym naukowcom zaprezentowanie swojego dorobku naukowego. Adiunktom i asystentom pracującym na Uczelni umożliwia powiększenie doroku naukowego i uzyskanie lepszej pozycji w różnego rodzajy ocenach parametrycznych i ewaluacynych..

  Termin i miejsce konferencji:
  4 czerwca 2016r., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy


  Organizator/ współorganizator konferencji:
  - Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie;
  - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
  - Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL;
  - Stowarzyszenie Kanonistów Polskich;
  - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Kanonicznego Uniewersytetu Lubelskiego;


  Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna - „ Gleba, Roślina, Klimat ”   Instytut Agrofizyki PAN oraz Polska Akademia Nauk, Odział w Lublinie serdecznie zapraszają na XI Międzynarodową Konferencję Agrofizyczną, tym razem pod hasłem „Gleba, Roślina, Klimat”.

   Celem tegorocznego wydarzenia, które odbędzie się w Lublinie w dniach 26-28 września, jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa. Uczestnicy z całego świata będą prezentować najnowsze wyniki badań naukowych dotyczących: jakości gleby, produkcji wysokiej jakości żywności, zagospodarowania odpadów i wytwarzania nowych produktów lub energii z surowców roślinnych. Istotnym elementem konferencji będzie dyskusja na temat wpływu rolnictwa na zmiany klimatu.

   Konferencja ta pozwala nie tylko na wymianę doświadczeń i specjalistycznej wiedzy między naukowcami, ale również służy nawiązywaniu współpracy i promocji Lubelszczyzny jako regionu o wysokim potencjale rolniczym. Podczas najbliższej edycji planuje się udział ok. 150 uczestników.

   Wykłady honorowe wygłoszą wybitni europejscy naukowcy z Belgii, Holandii, Danii, Francji, Finlandii oraz Włoch. Patronat medialny nad XI Międzynarodową Konferencją Agrofizyczną objęli: Polskie Radio Lublin, Dziennik Wschodni oraz TVP 3 Lublin. Patronem honorowym są Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

   XI Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna: Gleba, Roślina, Klimat
   Data konferencji: 26-28 września 2016
   Miejsce konferencji: Hotel Victoria, Lublin
   Wycieczka: Kazimierz Dolny nad Wisłą
   Uroczysta kolacja: Hotel Król Kazimierz
   Dojazd: - pociąg
   - bus
   - samolot (Port Lotniczy w Świdniku ok. 20 km od centrum Lublina, dojazd m.in. dedykowanym autobusem miejskim)


  Więcej informacji o konferencji na stronie :

  http://www.agrophysics.org/
  oraz na Facebook-u :
  https://www.facebook.com/events/1154550097903349/
  https://www.facebook.com/InstytutAgrofizykiPAN/

  PLAKAT KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF


  1050 Rocznica Chrztu Polski  Termin konferencji: 05.04.2016 r.
  Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin.

  Organizator i współorganizator konferencji:
  Instytut Teologii Fundamentalnej KUL, Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce/Oddział PAN w Lublinie

  PLAKAT KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF
   TVP Lublin NAUKA - Lubelskie placówki PAN na rzecz regionu

    W cyklicznym programie NAUKA w dniu 30 stycznia 2016 r. ukazał się wywiad z prof., prof. Tomaszem Trojanowskim i Janem Glińskim – prezesem i wiceprezesem Oddziału PAN w Lublinie, nt. działalności lubelskich placówek PAN: Oddziału, Instytutu Agrofizyki PAN i Fundacji PAN w Lublinie. Przedstawiona została, m.in. rola integracyjna środowiska naukowego, potencjał oraz współpraca z jednostkami samorządowymi Lubelszczyzny.


   Wywiad można obejrzeć pod adreseam:

   http://lublin.tvp.pl/23827408/30-stycznia-2016


  3-4.11.2015 - II Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna

   Relacje polityka - religia w Ameryce Łacińskiej - determinanty i nowe paradygmaty

  Miejsce konferencji: Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

  Organizatorzy:
  - Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie
  - Wydział Politologii, UMCS
  - Centrum Studiów Latynoamerykańskich, UW
  Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

  www.conferencia-latinoamericana.politologia.pl/2015/


22-23.10.2015 - Innowacje w Praktyce

  Panelowe Spotkanie Dyskusyjne "Innowacje w Praktyce" oraz IV Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Miejsce konferencji: Arena Lublin, ul. Stadionowa 11

Organizatorzy:
- Komisja Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa PAN Oddział w Lublinie
- Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych CINE

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

www.cine.edu.pl


22-23.10.2015 - Język ukraiński poza granicami UkrainyMiejsce konferencji: UMCS, Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Organizatorzy:
- Komisja Polosko-Ukraińskich Związków Kultyurowych PAN Oddział w Lublinie
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej2.10.2015 Stalowa Wola miasto przeszłości - przyszłość miastaMiejsce konferencji: Stalowa Wola, Muzeum Regionalne w stalowej Woli

Organizatorzy:
- Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie
- Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

www.dnidizajnu.pl/pl/2015/konferencja/tematyka


28-30.09.2015 Konferencja Plant - the source of research material

Roślina źródło materiału badawczego


Miejsce konferencji: Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60, Lublin

Organizatorzy:
- Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie
- Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie2-3.07.2015 Konferencja MOTROL 2015

Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa - MOTROL 2015

  "MOTROL 2015 - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa" - jest to cykliczna międzynarodowa konferencja, organizowana od 2002 r. na przemian w Polsce i na Ukrainie. Problematyka obrad obejmuje prezentację wyników badań poznawczych i stosowanych w zakresie:
  - pracy silników ciągnikowych i samojezdnych maszyn rolniczych w rolnictwie,
  - maszyn przemysłu rolno-spożywczego,
  - emisji toksycznych składników spalin,
  - paliw ekologicznych.

Miejsce konferencji: Siedziba Oddziału PAN w Lublinie, Plac Litewski 2

Organizatorzy:
- Komisja Motorycacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie
- Wyższa Szkoła Inżynieryjno Ekonomiczna w Rzeszowie


14-17.06.2015 r. Warsztaty "Przestrzenie publiczne miasta modernistycznego"


Miejsce konferencji: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Organizator:
- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie - Komisja Architektury, Urbabanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie,
- Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

06.06.2015 r. - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Iuridicum

Organizatorzy:
- Komisja Prawnicza Oddziału PAN w Lublinie
- Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
- Towarzystwo Naukowe KUL

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

kul.pl

27-29.05.2015 r. - 14 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BIOPHYS SPRING 2015

Miejsce konferencji: Gödöllő, Hungary

Organizatorzy:
- Szent Istvan University Gödöllo, Hungary
- Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
- Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic
- Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
- Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

http://fft.szie.hu/events/bps2015

11-12.12.2014 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"MEDYCYNA PERSONALIZOWANA"


  Termin: 11-12.12.2014

  Organizator:
  Komisja Nauk Mdyczny ch PAN Oddział w Lublinie
  Politechnika Lubelska
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie


  Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

  genom.pollub.pl

  Komunikat:
  komunikat - plik PDF


10-11.12.2014 r - Panelowe Spotkanie Dyskusyjne
"INNOWACJE W PRAKTYCE"
  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

  Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych

  zapraszają na

  PANELOWE SPOTKANIE DYSKUSYJNE „INNOWACJE W PRAKTYCE”

  oraz

  III WYSTAWĘ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH I NOWYCH TECHNOLOGII


  Miejsce spotkania: Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin

  Lublin, 10-11 GRUDNIA 2014 r.  Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

  www.cine.edu.pl


  PROGRAM:
  program - plik PDF


Konferencja Naukowa
„RYZYKO I ANALIZA RYZYKA JAKO KATEGORIE BADAWCZE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH"


  Termin: 5.12.2014

  Organizator:
  Komisja Poklitologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie
  Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS w Lublinie  Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

  www.zsm.politologia.pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„ELECTROMAGNETIC DEVICES AND PROCESSES IN ENVIRONMENT PROTECTION ELMECO- 8"


  Termin: 28.09-1.10.2014

  Organizator:
  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie - Komisja Chemii Plazmy Niskotemperaturowej PAN Oddział w Lublinie,
  Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej


  PROGRAM:
  program - plik PDFKonferencja Naukowa "STALOWA WOLA MIASTO PRZESZŁOŚĆI - PRZYSZŁOŚĆ MIASTA"


  Termin: 27-28.09.2014

  Miejsce konferencji: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
  Organizator:
  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie - Komisja Architektury, Urbabanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział w Lublinie,
  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

PROGRAM KONFERENCJI


Międzynarodowa Konferencja Naukowa "KLIMAT POLA UPRAWNEGO"


  Termin: 17-20.09.2014

  Organizator:
  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie - Komisja Agrometorologii i Klimatologii Stosowanej PAN Oddział w Lublinie,
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
  Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach

  Miejsce konferencji:
  17.09.2014r.(środa) - Otwarcie:
  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2,
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Rektorat ul. Pereca 2
  18-19.09.2014 (czwartek-piątek) Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
  20.09.2014 (sobota) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  Więcej informacji na temat konferencji znajduje się pod adresem:

  KOMUNIKAT

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "MOTROL 2014 Motoryzacja i Energetryka Rolnictwa"


  Miejsce konferencji: Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, Lublin,
  Termin: 4-5.07.2014, godz. 9.00 - 19.00


16.07.2014 r. Konferencja Naukowa "Polska i Unia Europejska wobec wyznań współczesnego świata"


  Miejsce konferencji: Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3, Lublin, godz. 9.30 - 19.00  Więcej informacji na temat konferencji w PROGRAMIE:
  program - plik PDF25.02.2014 r. - WSZECHNICA

Wszechnica - cykl wykładów otwartych:

 1. "Znachorstwo w XXI wieku. Mit czy rzeczywistość?" - Dr hab. Włodzimierz Piątkowski, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


  Wykład odbędzie się:
  25.02.2014 r., godz.16.30,
  Sala Konferencyjna, Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, Lublin

27.11.2013 r - Jubileusz 15-lecia PAN Oddział w Lublinie

  Przypadąjca w tym roku jubileuszowa uroczystość 15-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie połączona z 33 Sesją Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału oraz z jubileuszem 45-lecia Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Uroczystości odbyły się 27 listopada 2013 roku w Instytucie Agrofizyki PAN. Z pośród 150 zaproszonych gości, obecni byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz reprezentanci świata nauki i biznesu. Wśród uczestników byli tak znakomici goście jak m.in. Prezes Polskiej Akademii Nauk - prof. Michał Kleiber, Wojewoda Lubelski - Jolanta Szołno-Koguc. W trakcie Sesji zaistniała niepowtarzalna możliwość poznania w zarysie historii powstawania i działalności Oddziału Lubelskiego PAN, jak i Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Dodatkowym wzruszeniem i akcentem uroczystości był obchodzony jubileusz 80-lecia urodzin prof. Jana Glińskiego, wieloletniego dyrektora I.A. PANi prezesa Oddziału PAN w Lublinie, obecnie wiceprezesa Oddziału PAN w Lublinie.

  Oddział PAN w Lublinie został utworzony 15 lat temu, jako jeden z 7. , najmłodszy, terenowy i jedyny po prawej stronie Wisły oddział Polskiej Akademii Nauk. Inne Oddziały powstały w: Krakowie (1957 r.), Wrocławiu (1970 r.), Poznaniu (1972 r.), Katowicach (1974 r.), Łodzi (1977 r.) i Gdańsku (1980 r.). Lubelski oddział PAN ma swoje korzenie historyczne, ma swoich protoplastów jakimi są dawne ośrodki naukowe w Zamościu, w Puławach, w Lublinie, jest więc kontynuatorem bogatych tradycji. Prezesami Oddziału byli profesorowie Zbigniew Lorkiewicz, Jan Gliński, a obecnie Tomasz Trojanowski. Oddział aktualnie liczy 13 członków PAN. Oddział pełni funkcję integracyjną w stosunku do życia naukowego regionu lubelskiego poprzez aktywną działalność 18 komisji, skupiających ok. 700 członków, w tym 134 zagranicznych. Komisje reprezentują szeroki wachlarz dziedzin nauki, począwszy od rolnictwa, poprzez technikę, historię, prawo, politologię, meteorologię, biotechnologię, środowisko przyrodnicze, ekonomię, architekturę, kulturę, medycynę, aż po teologię. Oddział organizuje sesje, konferencje i seminaria naukowe, wydaje publikacje, utrzymuje kontakty z placówkami i naukowcami zagranicznymi: Francji, Holandii, Ukrainy, Białorusi, Włoch. Francji, Holandii, Niemiec, Rumunii, USA, Japonii, Rosji, Litwy, Łotwy. Przedstawiciele tych krajów są członkami Komisji Oddziału i zespołów redakcyjnych ich wydawnictw oraz uczestniczą w organizowanych przez nie konferencjach naukowych. Oddział utrzymuje kontakty z 42 placówkami naukowymi i uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi oraz władzami administracyjnymi regionu. Od początku działalności aktywnie współpracuje z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, uzyskując pomoc w organizacji konferencji naukowych i korzystając z obsługi administracyjnej. Na podkreślenie zasługuje współpraca z placówkami i naukowcami zagranicznymi, a w szczególności - z racji sąsiedztwa - na Ukrainie. Przy Oddziale została ustanowiona 10 lat temu Fundacja pod nazwą „Fundacja Polskiej Akademii Nauk Ś Oddział w Lublinie Ś Nauka i Rozwój Lubelszczyzny,

  więcej informacji o Oddziale PAN w Lublinie w latach 1998-2013 - plik PDF

  Zdjęcia z przebiegu uroczystości:
18.10.2013 r. - WSZECHNICA

Wszechnica - cykl wykładów otwartych:

 1. 18.10.2013 godz. 14.00, Sala Konferencyjna, Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, Lublin.

  - Infertile and fertile human sperm; ion-transporting system properties (wykład w języku angielskim),Professor Zinoviy Vorobets, Head of Medical Biology Department, Danylo Halytski Lviv National Medical University, Ukraine

  - Rośliny lecznicze w terapii paradontozy (wykład w języku polskim), Profesor Natalia Vorobets, Kierownik Katedry Farmakognozji i Botaniki, Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie, Ukraina.


26.06.2013 r. - WARSZTATY:

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA URZĄDZEŃ BADAWCZO - POMIAROWYCH

 1. Miejsce konferencji:Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 36, Lublin, godz. 9.00- 15.00  Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się pod adresem:

  Program


1.06.2013 r. - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

 1. Miejsce konferencji:Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1 ( sale CI-300 i CI-304).  PROGRAM:
  program - plik PDF
7.05.2013 r. Prof. dr hab. n. med. Tomasz TROJANOWSKI - został powołany na członka zagranicznego Krymskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski – Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie został powołany 3.04.2013 r. na członka zagranicznego Krymskiej Akademii Nauk jako wyraz uznania owocnej współpracy Lubelskiego Oddziału PAN z placówkami naukowymi na Ukrainie.
Uroczystego wręczenia prof. T. Trojanowskiemu dyplomu dokonał w dniu 7.05.2013 r. przedstawiciel Krymskiej Akademii Nauk (Ukraina) – prof. Ilia Nikolenko podczas posiedzenia Prezydium Oddziału. Przy tej okazji wygłosił referat nt. Rozwój nauki na Ukrainie na tle współpracy międzynarodowej, w szczególności z Polską. Przedstawił również ciekawy rys historyczny Autonomicznej Republiki Krymu.


05.04.2013 r. - WYKŁADY OTWARTE:

WYKŁAD I: BIOMEDICAL SCIENCES TODAY - A QUEST FOR IMMORTALITY.


WYKŁAD II: FISHING FOR ARTHRITIS - A NEW HOME FOR A G-PROTEIN COUPLED ORPHAN RECEPTOR?

- wygłosi - prof. Przemko Tylzanowski, Dept. Development and Regeneration, Skeletal Biol. Engin. Res. Center, Developmental and Stem Cell Biology Lab, KU Leuven, Belgium.
  Organizatorzy:
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie
  Wydział II Nauk Biologicznych LTN w Lublinie

  Wykłady odbędą się:
  05.04.2013 r, godz.16.30, w Auli Collegium Medicum UM w Lublinie przy ul. Radziwiłłowskiej 1104.2013 r. - WSZECHNICA

Wszechnica - cykl wykładów otwartych:

 1. Sala Konferencyjna, Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, Lublin.

  "Ekologia, Odnawialne Źródła Energii, Inteligentna Energetyka- fakty i mity" - Robert Szlęzak, Leader Obszaru Zrównoważony Rozwój w Centrum Kompetencji Wschodnich, Wiceprezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW), Reprezentant TRMEW w Polskiej Radzie Koordynacyjnej OZE.
10-11.01.2013 Konferencja

150 Rocznica Powstania Styczniowego

  Sesję naukową "Rok 1863. Walka - Kraj - Lubelszczyzna - Kościół" zainicjował prof. Eugeniusz Niebelski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - wspomagany przez historyków związanych z Komisją Historyczną Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz organizacyjnie i materialnie przez Miasto Lublin, Województwo Lubelskie, Polską Akademię Nauk i Muzeum Lubelskie w Lublinie.

  PROGRAM:
  komunikat - plik PDF

16-17.11.2012 Konferencja

XV FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - PLANOWANIE KRAJOBRAZU

  Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - Komisja Architektury Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu organizuje "XV Forum Architektury Krajobrazu - Planowanie Krajobrazu", które odbędzie się 16-17 listopada 2012 roku w Lublinie i Kazimierzu Dolnym.

  CEL KONFERENCJI I RAMOWY PROGRAM:
  komunikat - plik PDF
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl