Aktualności

17-19 wrzeœnia 2018, XII Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna: Gleba - Roslina - Klimat - 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate


Miejsce:
Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Współorganizatorzy:
- Instytut Agrofizyki PAN
- Oddział PAN w Lublinie
- Fundacja Polskiej Akademi Nauk

SZCZEGOŁY KONFERENCJI -http://www.ipan.lublin.pl/events/.html

4-5 lipca 2018, Międzynarodowa konferencja: "Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa MOTROL 2018".


Miejsce obrad:
Sala seminaryjna Oddziału PAN w Lublinie, Plac Litewski 2 w Lublinie

Współorganizatorzy:
- Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie
- Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Lwowski Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina
- Narodowy Uniwersytet Biologicznych Źródeł Energii i Wykorzystania Przyrody w Kijowie, Ukraina

Problematyka obrad obejmuje badania poznawcze i stosowane, prace wdrożeniowe w grupach tematycznych:
- Racjonalne gospodarowanie energią w rolnictwie i przemyśle rolno- spożywczym;
- Dostosowanie silników , ciągników i samojezdnych maszyn do pracy w rolnictwie;
- Monitorowanie i sterowanie pracą agregatów rolniczych i maszyn samojezdnych;
- Symulacja procesów rolniczych;
- Modelowanie procesów technologicznych i projektowanie elementów maszyn;
- Eksploatacja maszyn przemysłu rolno-spożywczego.

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana w ramach współpracy Komisji Oddziału PAN z placówkami naukowymi na Ukrainie jest okazją do spotkania naukowców z Polski i Ukrainy i podjęcia tematów ważnych z obszaru motoryzacji i energetyki rolnictwa, zaprezentowania aktualnych wyników badań.

6-7 czerwca 2018, Międzynarodowa konferencja: "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej. Polska-Słowacja-Ukraina".


Miejsce obrad:
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW 114

Współorganizatorzy:
- Komisja Prawnicza Oddziału PAN w Lublinie
- Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
- Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
- Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Słowacja
- Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Lwowskiego Spraw Wewnętrznych. Ukraina.

PLAKAT KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF05 czerwca 2018 - Jubileusz 20-lecia Oddziału PAN i 15-lecia Fundacji PANMiejsce uroczystości:
Aula Instytutu Agrofizyki PAN im. B. Dobrzeńskiego, ul. Doświadczalna 4, Lublin

Program obejmuje:
10.00. - rejestracja gości
10.10 - prezentację lubelskich jednostek Polskiej Akademii Nauk,
10.30 - wystąpienia gości: wojewody lubelskiego, prezydenta miasta Lublin, marszałka województwa lubelskiego, przedstawiciela ministra,
10.45 – 11.15 - referat okolicznościowy z okazji 100- lecia Niepodległości Polski nt. "Józef Piłsudski na Syberii", który wygłosi prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski, przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie.

Uroczystość zgromadziła ponad 120 znakomitych gości reprezentujących środowisko naukowe Lubelszczyzny, lokalne władze wojewódzkie, miejskie i samorządowe. Akademię reprezentował prof. Stanisław J. Czuczwar wiceprezes PAN.

Zdjęcia z przebiegu uroczystości:
Prezydium: I. Samodulski – prezes Zarządu Fundacji PAN, prof., prof. T. Trojanowski – prezes Oddziału, J. Gliński i M. Truszczyński – wiceprezesi Oddziału, C. Sławiński – dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN


Wywiad TVP z prezesem Oddziału PAN w Lublinie


Wywiad TVP z prezesem Zarządu Fundacji PAN


Uczestnicy uroczystości


Uczestnicy uroczystości


Uczestnicy uroczystości


Uczestnicy uroczystości


Wyróżnienie dla Oddziału od wojewody lubelskiego prof. Przemysława Czarnka


Wyróżnienie dla Oddziału od prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka


Medal z okazji 700-lecia Lublina dla Naczelnika Oddziału PAN w Lublinie mgr. inż. Marka Rozmusa od prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka


Gratulacje dla prezesów Oddziału i Fundacji od przedstawicieli samorządu Arkadiusza Bratkowskiego i Krzysztofa Grabczuka


Gratulacje dla prezesa Oddziału od rektorów Lubelskich
(Od lewej: prof., prof. A. Samborski, S. Michałowski, T. Trojanowski, Z. Litwińczuk)Wręczenie okazjonalnych monet dla prezesów Oddziału i Fundacji od zastępcy derektora NBP w Lublinie Tomasza Czekańskiego


Gratulacje wiceprezesa PAN prof. S. J. Czuczwara od Władz Akademii dla prezesa Oddziału PAN w Lublinie


Wystąpienie prof. E. Niebelskiego z okolicznościowym referatem nt. "Józef Piłsudski na Syberii"


Zdjęcia wykonała firma:Pro2Dstudio25 - 26 maja 2018, Ogólnopolska konferencja : KODEKS PRAWA KANONIOCZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓWMiejsce konferencji:
25-26.05 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

PROGRAM KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF15 - 16 maja 2018, Ogólnopolska konferencja : BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W ZGLOBLIZOWANYM ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYMMiejsce konferencji:
15.05 - Wydział Politologii UMCS, godzina 10.00
16.05 - Centrum Transferu Wiedzy KUL
PLAKAT KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF9 stycznia 2018, otwarty wykład z cyklu WSZECHNICA pt. "Medycyna i muzykant":


W programie 4 referaty:
- Genetyczne programowanie komórek macierzystych człowieka - dr n. med. Alicja Petniak, prof. UM Janusz Kocki; Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
- Pasożyty znane i nieznane - Dr n. farm. Przemysław Kołodziej, dr hab. Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
- Innowacyjne metody stosowane w chirurgii naczyniowej - Dr n. med. Marcin Feldo, Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
- Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) – aplikacje kliniczne. Dr n. med. Karol Ruszel, prof. UM Jnausz Kocki, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uroczystość uświetni koncert uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

Termin i miejsce:
9.01.2018 r., godz. 11.00, Pałac Czartoryskich, Plac Liewski 2, Lublin

23 listopada 2017, Odbędzie się 41. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, połączona z IV Ogólonopolską konferencją naukową "Innowacje w praktyce".Organizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
INNOWACJE W PRAKTYCE połączonej z
VI WYSTAWĄ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ URZĄDZEŃ BADAWCZO- POMIAROWYCH I NOWYCH TECHNOLOGIIjest:


Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie,

Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych


Termin i miejsce konferencji:
23-24.11.2017 r., Arena Lublin ul. Stadionowa 1

PROGRAM KONFERENCJI- http://http://www.cine.edu.pl/warszt5/program_psd_2017.pdf

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi informacjami, znajdującymi się na stronie : -http://http://www.cine.edu.pl/pomiary5.html
23-24 listopada 2017, Międzynarodowa konferencja: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej - Cyberspace as a new dimension of international spaceOrganizatorem konferencji jest:
XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie
Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie

Termin i miejsce konferencji:
23-24.11.2017 r., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl